Câu hỏi là:

- Có được thành lập được chi nhánh/Ban quản lý dự án/Ban điều hành dưới chi nhánh mà tập đoàn thành lập như trên có con dấu riêng, tài khoản riêng theo luật doanh nghiệp được không ?

-  Có cách nào, dưới chi nhánh mình có thể thành lập một ban hoặc một công ty miễn là có con dấu và tài khoản riêng được không ?

Mong được nhận thông tin sớm!

Người hỏi: Mr Hùng

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệpcủa Công ty Luật Minh Khuê

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp năm 2005

Nghị định 69/2014/NĐ-CPvề tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước

Nội dung trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi. Câu hỏi của bạn, Luật Minh Khuê xin trả lời như sau:

1.Có được thành lập được chi nhánh/Ban quản lý dự án/Ban điều hành dưới chi nhánh mà tập đoàn thành lập như trên có con dấu riêng, tài khoản riêng theo luật doanh nghiệp được không ?

-Theo quy định tại khoản 3 điều 4 nghị định 69/2014 về tập đoàn kinh tế tổng công ty thì tập đoàn kinh tế không được vượt quá 3 cấp doanh nghiệp như sau:

a) Công ty mẹ (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp cấp I) là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc giữ quyền chi phối. Công ty mẹ được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu hoặc công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo, chi phối các doanh nghiệp thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty;

b) Công ty con của doanh nghiệp cấp I (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp cấp II) là doanh nghiệp do công ty mẹ nắm quyền chi phối. Doanh nghiệp cấp II được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong trường hợp công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong trường hợp công ty mẹ nắm quyền chi phối;

c) Công ty con của doanh nghiệp cấp II (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp cấp III) là doanh nghiệp do doanh nghiệp cấp II nắm quyền chi phối. Doanh nghiệp cấp III được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong trường hợp doanh nghiệp cấp II nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong trường hợp doanh nghiệp cấp II nắm quyền chi phối;

d) Công ty liên kết là công ty có cổ phần, vốn góp dưới mức chi phối của công ty mẹ và công ty con; công ty không có vốn góp của công ty mẹ và công ty con, tự nguyện tham gia liên kết dưới hình thức hợp đồng liên kết và có mối quan hệ gắn bó lâu dài về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường, các dịch vụ khác với công ty mẹ hoặc công ty con trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Công ty liên kết được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần

Như vậy, theo quy định trên thì tập đoàn kinh tế chỉ được thành lập 3 cấp doanh nghiệp chứ không được thành lập chi nhánh và chi nhánh này có con dấu riêng theo luật doanh nghiệp được

2.Có cách nào, dưới chi nhánh mình có thể thành lập một ban hoặc một công ty miễn là có con dấu và tài khoản riêng được không ?

-Do quy định ở trên tập đoàn kinh tế sẽ không được thành lập chi nhánh. Hơn nữa, chi nhánh là " cấp dưới của doanh nghiệp"( chi nhánh thuộc doanh nghiệp) nên chi nhánh sẽ không thể thành lập một doanh nghiệp khác có con dấu và tài khoản riêng  thuộc chi nhánh được.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh khuê