Luật sư tư vấn về chủ đề "Ban Quản lý"

Ban Quản lý | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Ban Quản lý.

Quản lý thẻ Đảng viên , quản lý hồ sơ Đảng viên được quy định như thế nào ?

Quản lý thẻ Đảng viên , quản lý hồ sơ Đảng viên được quy định như thế nào ?
Công tác quản lý đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng của công tác tổ chức xây dựng đảng. Đảng mạnh là do mỗi một chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do mỗi một đảng viên ra sức làm trọn 10 nhiệm vụ đã ghi trong Điều lệ Đảng. Quản lý đảng viên tốt sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng.

Hệ thống thông tin và quy hoạch theo Simon

Hệ thống thông tin và quy hoạch theo Simon
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức liên quan đến Herbert Alexander Simon; Hệ thống thông tin và quy hoạch theo Herbert Alexander Simon; và bình luận, đánh giá tư tưởng quản lý của Simon....

Giám đốc dự án có quyền và trách nhiệm gì ?

Giám đốc dự án có quyền và trách nhiệm gì ?
Thưa quý công ty luật: Ban quản lý dự án bên tôi mới được thành lập, chủ yếu quản lý dự án nhóm c, mô hình tổ chức có các phòng quản lý dự án. Hiện các dự án phòng đang quản lý điều động các cán bộ kỹ thuật quản lý tại hiện trường phân công theo tổ. Nguyên tắc làm việc CBKT chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về công tác hiện trường, Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc.

Mẫu phiếu hẹn (Mẫu số 63/PH) và Mẫu lời chứng

Mẫu phiếu hẹn (Mẫu số 63/PH) và Mẫu lời chứng
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi sẽ xin giới thiệu cho bạn đọc về mẫu giấy phiếu hẹn (Mẫu số 63/PH) và mẫu lời chứng kèm theo Thông tư số 01/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp để Quý khách hàng tham khảo....

Tổ chức bộ máy của Ban Quản lý tại các khu công nghiệp?

Tổ chức bộ máy của Ban Quản lý tại các khu công nghiệp?
1. Ban Quản lý là cơ quan quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương. Ban Quản lý là cơ quan do Thủ t­ướng Chính phủ quyết định thành lập theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ tr­ưởng Bộ Nội vụ; chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, ch­ương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ có quy định khác).

Những quy định của pháp luật về thương mại điện tử ?

Những quy định của pháp luật về thương mại điện tử ?
Thưa luật sư, Tôi là kỹ sư phần mềm. Do không có vốn để thành lập doanh nghiệp nên tôi có ý định viết phần mềm và tự thương mại thông qua website cá nhân của mình. Có thể giải đáp cho tôi một số điểm chính khi thương mại như vậy? Những điều tôi nên quan tâm đến để bảo vệ quyền lợi cũng như lợi ích của mình là gì? Tôi có thể tham khảo thêm ở văn bản nào? Gửi bởi: Hoàng Thái Thụy Phương
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook