1. Chi phí đăng ký thành lập công ty gồm những gì?

Chi phí thành lập công ty sẽ bao gồm các loại chi phí như sau:

– Lệ phí cấp đăng ký thành lập công ty Lệ phí nhà nước: 200.000 VND/01 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, theo điều 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP doanh nghiệp phải nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ thành lập công ty. Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp theo Thông tư 47/2019/TT-BTC là 100.000 đồng/lần.

– Phí công bố thông tin khi thành lập công ty:

Chi phí công bố thông tin doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia: 100.000 VND

– Phí khắc dấu công ty sau thành lập

Chi phí khắc dâu công ty là khoản phí phải trả cho công ty khắc dấu: 500.000 VND/01 dấu

– Lệ phí công bố mẫu dấu khi thành lập doanh nghiệp

Chi phí công bố mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia: Miễn phí

Lưu ý: Theo quy định mới từ năm 2023, doanh nghiệp không cần phải công bố mẫu dấu trước khi sử dụng.

– Chi phí mua chữ ký số, hóa đơn điện tử doanh nghiệp

Chi phí mua chữ ký số từ 2.000.000 VND – 3.000.000 VND cho gói chữ ký số 3 năm phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ.

Chi phí mua phần mềm hóa đơn điện tử: 2.000.000 VND (500 số hóa đơn)

 

2. Chi phí khác sau khi thành lập công ty là gì?

Chi phí khác sau khi thành lập Công ty là chi phí để công ty có thể tiến hành hoạt động, doanh nghiệp sẽ cần phải tiến hành mua chữ ký số, hóa đơn điện tử, đặt bảng hiệu công ty….. Khi đó sẽ phát sinh thêm chi phí sau thành lập. Cụ thể như sau:

– Chi phí cho việc đặt bảng hiệu công ty (loại dán hoặc treo): 300.000 VND – 500.000 VND (tùy yêu cầu và kích thước)

– Chi phí cho việc mở tài khoản ngân hàng công ty: Nộp 1.000.000 VND tiền duy trì tài khoản;

– Chi phí cho việc nộp thuế môn bài công ty: 2.000.000 – 3.0000.000 VND (tùy mức vốn điều lệ dưới 20 tỷ hoặc trên 20 tỷ)

 

3. Chi phí thành lập công ty cổ phần? Muốn thành lập công ty cổ phần cần có bao nhiêu tiền?

3.1 Chi phí thành lập công ty cổ phần bao gồm:

 • Lệ phí nộp hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh: 100.000 đồng
 • Phí con dấu và bố cáo mẫu dấu công ty: 450.000 đồng
 • Phí công bố thông tin công ty mới thành lập trên Cổng thông tin quốc gia: 200.000 đồng

 

3.2 Muốn thành lập công ty cổ phần cần có bao nhiêu tiền?

– Pháp luật không quy định mức vốn tối thiểu hay tối đa để thành lập công ty cổ phần, tiềm lực kinh tế của bạn càng mạnh thì bạn có thể bỏ vốn càng nhiều vào kinh doanh. Vốn được chia làm 2 loại là vốn pháp định và vốn điều lệ. Trong đó, vốn điều lệ là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần. Còn vốn pháp định là số vốn tối thiểu mà doanh nghiệp phải có khi doanh nghiệp kinh doanh một số ngành nghề có điều kiện yêu cầu vốn. Do đó, vốn điều lệ là số vốn mà công ty cổ phần dù kinh doanh bất kì ngành nghề nào cũng cần phải có, còn vốn pháp định thì lại chỉ áp dụng cho một số ngành nghề.

Về cơ bản mức vốn tối thiểu thành lập công ty ban đầu sẽ phụ thuộc vào những yếu tố cơ bản sau:

– Số vốn góp bằng vật chất hoặc các tài sản góp vốn khác của các thành viên góp vốn (cổ đông );

– Là vốn đầu tư cho hoạt động của doanh nghiệp; – Là cơ sở để phân chia lợi nhuận cũng như rủi ro trong kinh doanh đối với các thành viên góp vốn;

– Mỗi loại hình kinh doanh khác nhau sẽ yêu mức vốn pháp định khác nhau, ví dụ: Kinh doanh Bất động sản: Vốn pháp định 20 tỷ đồng

 • Kinh doanh Bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe: Vốn pháp định 600 tỷ đồng
 • Kinh doanh Môi giới chứng khoán: Vốn pháp định 25 tỷ đồng
 • Kinh doanh Dịch vụ kiểm toán: Vốn pháp định 1 tỷ đồng
 • Sản xuất phim: Vốn pháp định 1 tỷ đồng

 

4. Thủ tục và chi phí thành lập công ty TNHH?

4.1 Thủ tục thành lập công ty TNHH

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ

Bước 2: Công bố thông tin đăng ký thành lập công ty

Bước 3: Khắc dấu pháp nhân của công ty

 

4.2. Chi phí thành lập công ty TNHH

Muốn thành lập công ty TNHH, dù là 1 thành viên hay 2 thành viên thì ngoài những điều kiện như hồ sơ, năng lực, địa chỉ, vốn…. thì khi nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư, khách hàng còn phải đóng một khoản lệ phí theo quy định của pháp luật:

 • Chi phí nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh: 100.000đ
 • Chi phí đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp: 300.000đ

Ngoài các loại chi phí nêu trên, công ty sẽ phải thanh toán thêm 1 số chi phí sau khi thành lập công ty xong như:

 • Chi phí khắc dấu tròn doanh nghiệp: 450.000đ
 • Chi phí đặt bảng hiệu doanh nghiệp: 200.000đ
 • Chi phí mua chữ ký (Token) số gói 1 năm: 1.530.000đ
 • Chi phí nộp ký quỹ tài khoản ngân hàng thường là: 1.000.000đ Chi phí sử dụng hóa đơn.

 

5. Chi phí thành lập công ty liên doanh

Công ty liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ hoặc là doanh nghiệp do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam.

Thông thường, công ty liên doanh sẽ được thành lập theo loại hình công ty cổ phần hoặc công ty TNHH, do đó chi phí thành lập công ty liên doanh cũng chính là chi phí thành lập công ty cổ phần hoặc công ty TNHH (đã trình bày ở trên).

Vốn pháp định của công ty liên doanh nhất phải bằng 30% vốn đầu tư. Và mỗi bên sẽ chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn cam kết góp vào vốn pháp định của doanh nghiệp.

 

6. Hạch toán chi phí thành lập công ty con

Hạch toán là quá trình theo dõi, đo lường, tính toán, ghi chép lại các hoạt động kinh tế. Mục đích của hạch toán là để giám sát, quản lý các hoạt động này một cách chặt chẽ, chính xác. Các công ty cần phải hạch toán chi phí thành lập công ty để có thống kê số liệu về các khoản tiền đã chi ra cùng với đó là được trừ thuế theo quy định của pháp luật. Việc chi phí của công ty con có được đưa vào hạch toán công ty mẹ hay không phụ thuộc vào công ty con đó là công ty hạch toán phụ thuộc hay độc lập. Khi kê khai thuế đối với công ty con của công ty hạch toán độc lập hay hạch toán phụ thuộc là do quy định cụ thể của từng công ty. Tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC có các quy định những chi phí dưới đây không phải là tài sản cố định vô hình mà sẽ được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong nhiều nhất 3 năm theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:

 • Chi phí thành lập công ty
 • Chi phí đào tạo nhân viên
 • Chi phí quảng cáo trước khi thành lập doanh nghiệp
 • Chi phí cho giai đoạn nghiên cứu
 • Chi phí chuyển dịch địa điểm
 • Chi phí mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, giấy chuyển giao công nghệ, bằng sáng chế, nhãn hiệu, lợi thế kinh doanh

Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính có quy định rõ trừ những trường hợp được nêu tại khoản 2 doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi phí nếu đáp ứng điều kiện sau:

 • Các khoản chi phí này phát sinh thực tế có liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Chi phí này có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định pháp luật

 

7. Chi phí thành lập chi nhánh công ty

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Lệ phí nhà nước khi thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh được quy định cụ thể trong Thông tư số 47/2019/TT-BTC

 • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ): 50.000 đồng.
 • Phí công bố thông tin là: 100.000 đồng.
 • Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử.

 

8. Chi phí thành lập công ty trọn gói của Luật Minh Khuê

Mức phí đăng ký thành lập công ty, công ty TNHH 1 thành viên, hay phí thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên và chi phí thành lập công ty trọn gói nói chung với mức chi phí là 2.500.000 đồng

Quy trình làm hồ sơ, đăng ký thành lập công ty, doanh nghiệp luôn tuân theo trình tự rõ ràng, chi tiết, nhưng đảm bảo thực hiện nhanh chóng. Đến với dịch vụ Luật Minh Khuê, chúng tôi cam kết mang đến sự hài lòng cho quý khách về chất lượng dịch vụ thành lập Công ty cũng như về chi phí thành lập doanh nghiệp, công ty trọn gói giá mềm hơn so với các đơn vị khác cùng khu vực.Mọi thông tin cần tư vấn và báo giá về phí đăng ký thành lập công ty, chi phí thành lập công ty TNHH 1 thành viên, chi phí thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên cũng như chi phí thành lập doanh nghiệp mới nói chung, quý khách vui lòng liên hệ qua thông tin dưới đây:

Trụ sở chính: Phòng 2007, Tòa nhà C2, D' Capitale (Vincom Trần Duy Hưng), Số 119, Đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Tại Hồ CHí Minh: Số 72/2 Đường Trường Chinh, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Tổng đài tư vấn luật: 1900.6162 hoặc Email: lienhe@luatminhkhue.vn Hoặc liên hệ trực tiếp với Luật sư phụ trách lĩnh vực doanh nghiệp là: Tô Thị Phương Dung qua số: 0986.386.648 để được tư vấn và báo giá trực tiếp.