Trả lời:

Án lệ số 06/2016/AL đặt ra trong vụ án tranh chấp thừa kế có người thuộc diện thừa kế ở nước ngoài, nếu Tòa án đã thực hiện ủy thác tư pháp, thu thập chứng cứ theo đúng quy định của pháp luật nhưng vẫn không xác định được địa chỉ của những người đó thì Tòa án vẫn giải quyết yêu cầu của nguyên đơn. Nếu xác định được di sản thừa kế, diện hàng thừa kế và người để lại di sản thừa kế không có di chúc thì giải quyết việc chia thừa kế cho nguyên đơn theo quy định của pháp luật. Phần tài sản thừa kế của những người vắng mặt, không xác định được địa chỉ sẽ tạm giao cho những người sống trong nước quản lý để sau này giao lại cho những thừa kế vắng mặt.

Người quản lý di sản của người vắng mặt có quyền và nghĩa vụ của người quản lý tài sản theo quy định tại Điều 617, Điều 618 và Điều 66, Điều 67 Bộ luật dân sự năm 2015. Do vậy, người được giao quản lý di sản của người vắng mặt có nghĩa vụ nộp án phí phần mà họ quản lý.

Sau này, nếu có tranh chấp về di sản thừa kế của người vắng mặt là tranh chấp giữa người quản lý di sản với người thừa kế ở nước ngoài (kể cả tranh chấp về án phí) mà không phải giải quyết lại vụ án chia thừa kế.

Lưu ý: Quy định về giải quyết vụ án tranh chấp về thừa kế tài sản có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thuộc diện thừa kế vắng mặt không rõ địa chỉ đã được mở rộng hơn, được pháp điển hóa tại Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05/5/2017 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao hướng dẫn một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 số 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án (khoản 3 Điều 6). Tham khảo thêm một số bài viết khác liên quan: 

Đất chưa có sổ đỏ có được lập di chúc để lại thừa kế hay không ?

Mua nhà trả góp mà chưa trả xong tiền có phải là di sản thừa kế không ?

Đất có nhà từ đường, nhà thờ họ thì có phải chia di sản thừa kế hay không ?

Các loại thuế, phí, lệ phí phải nộp khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến việc chia tài sản thừa kế, vui lòng liên hệ trực tiếp: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162 sẽ được tư vấn cụ thể theo từng trường hợp.

Luật Minh Khuê (tổng hợp & phân tích)