1. Mức hỗ trợ 40 triệu đồng/ hộ để xây nhà mới đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo 

Từ ngày 15/08/2022 tới, Thông tư quy định về việc hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 bằng hình thức xây mới/ sửa chữa chính thức có hiệu lực áp dụng.

Thông tư 01/2022/TT-BXD hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, theo đó, đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo sau đây được hỗ trợ mức chi phí như sau: đối với xây nhà mới là 40 triệu đồng/ hộ; đối với sửa chữa nhà ở 20 triệu đồng/ hộ được quy định như sau:

-  Theo danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đang cư trú trên địa bàn đăng ký và cam kết với Ủy ban nhân dân xã chọn cách thức tiến hàng việc xây dựng, sửa chữa. Định mức quy định là 40 triệu đồng/ hộ/ nhà xây dựng mới; 20 triệu đồng/ hộ/ nhà sửa chữa từ nguồn ngân sách Nhà nước.

- Ngoài ra, đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở khồng bao gồm những hộ đã được hưởng mực hỗ trợ thuộc "Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ và miền núi" giai đoạn 2021- 2030 hoăc các chính sách khác.

Bên cạnh đó, tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm đảm bảo việc hưởng hỗ trợ theo quy định pháp luật được quy định tại Điều 3- Thông tư 01/2022 như sau:

Điều 3: Tiêu chí được hỗ trợ nhà ở

Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở thuộc một trong các trường hợp sau:

1.  Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở thuộc loại không bền chắc (trong ba kết cấu chính là nền- móng; khung- tường; mái thì có ít nhất kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc).

2. Diện tích nhà ở bình quên đầu người của hộ nghèo, hộ cận nghèo nhỏ hơn 8m².

3. Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội hoặc tổ chức xã hội khác.

Như vậy, để được hưởng mức hộ trợ về xây mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo, người dân nên có sự nắm bắt kịp thời để không bỏ lỡ quyền lợi của mình, quan trọng hơn khi Thông tu có hiệu lưc áp dụng, đa phần đối tượng áp dụng là người lao động nghèo, người già hoặc ít được khả năng nắm bắt pháp luật, các địa phương cần đưa ra những định hướng cụ thể để kịp thời hỗ trợ người dân.

 

2. Điểm mới trong quy định về khai thác, sử dụng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản.

Về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về nhà ở, trong Điều 18 Nghị định 117/2015/NĐ-CP quy định các hình thức gồm:

1. Các hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản:

- Qua inernet;

- Qua trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản;

- Qua mạng chuyên dùng;

- Qua phiếu/ văn bản yêu cầu;

- Qua hợp đồng quản lý;

So với Nghị định 117/2015/NĐ-CP, Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản chỉ còn 03 hình thức như sau:

Thứ nhất là, khai thác qua Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn) hoặc Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng;

Thứ hai, khai thác dữ liệu về nhà ở và bất động sản thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu;

Hình thức thứ ba là khai thác thông tin thông qua hợp đồng giữa cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và bên khai thác, sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật.

Nghị định 44/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/08/2022.

Sau khi nhận được yêu cầu về việc cung cấp quyền truy cập, quyền khai thác, sử dụng thông tin và dữ liệu về nhà ở và thfj trường bất động sản, bên cung cấp dịch vụ có trách nhiệm trả lời trong thời gian không quá 07 ngày (làm việc). Trong trường hợp từ chối cấp quyền đưa ra thông báo về lý do cho bên yêu cầu cấp quyền được biết trong thời gian sớm nhất.

Bên yêu cầu cung cấp sử dụng dịch vụ nói trên có nghĩa vụ nộp kinh phí khai thác sử dụng thông tin về nhà ở hoặc dịch vụ bất động sản theo quy định của Luật hiện hành. Nguồn kinh phí thu từ việc sử dụng dịch vụ sẽ được quản lý, sử dụng theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước.

Trong trường hợp nội dung bài viết có nhầm lẫn hoặc quý bạn đọc có nội dung chưa rõ cần giải đáp, vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật đất đai, xây dựng, nhà ở trực tuyến 1900.6162 để được hỗ trợ tư vấn. Xin chân thành cảm ơn!