Tôi xin hỏi: Thứ nhất: Theo khoản 2 Điều 20 NĐ:24/2010/NĐ-CP quy định thì tôi được miễn tập sự, vậy tôi được tuyển dụng tại tỉnh Gia Lai có được miễn không? Thứ hai: Tôi đã công tác và đóng bảo hiểm được 6 năm đến thời điểm tôi được tuyển dụng có được phiên ngang hệ số lương không? Thứ ba : Theo khoản 3 Điều 2 TTLT: 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH quy định hưởng thâm niên ; Đến nay tôi đã đóng bảo hiểm được 11 năm vậy tôi công tác tại trường Cao đẳng nghề Gia Lai có được hưởng thâm niên không? Nếu được hưởng thì bắt đầu thời gian nào? Và có được truy thu không ? Tôi mong luật sư trả lời giúp tôi được biết. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê. 

Thời điểm tính thời gian tập sự đối với viên chức ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162.

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

I. Căn cứ pháp lý:

Luật viên chức năm 2010

Nghị định Số: 29/2012/NĐ-CP về tuyển sụng, sử dụng và quản lý viên chức

>> Xem thêm:  Quy định mới nhất năm 2020 về thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương ?

Nghị định 54/2011/NĐ-CP về điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Nghị định 204/2004/NĐ_CP Sửa đổi bổ sung tại Nghị định 17/2013/NĐ_CP quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang

II. Nội dung tư vấn:

1. Chế độ tập sự của viên chức

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn được tuyển dung vào ngạch viên chức nên các chế độ áp dụng với bạn là chế độ áp dụng với viên chức. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP là nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức nên không áp dụng với viên chức.

Chế độ tập sự của viên chức được quy định như sau:

Khoản 1 Điều 20 Nghị định Số: 29/2012/NĐ-CP  về chế độ tập sự

Điều 20. Chế độ tập sự

1. Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật Viên chức.

Khoản 1 Điều 27 Luật viên chức

>> Xem thêm:  Gia đình có hoàn cảnh khó khăn có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?

Điều 27. Chế độ tập sự

1. Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

2. Thời gian tập sự từ 03 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc.

3. Chính phủ quy định chi tiết chế độ tập sự.

2. Có được phiên ngang hệ số lương không?

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định 204/2004/NĐ_CP:

"Nguyên tắc thực hiện chế độ tiền lương

a) Cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang khi thay đổi công việc thì được chuyển xếp lại lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) cho phù hợp với công việc mới đảm nhiệm. Trường hợp thôi giữ chức danh lãnh đạo (trừ trường hợp bị kỷ luật bãi nhiệm, cách chức hoặc không được bổ nhiệm lại) để làm công việc khác hoặc giữ chức danh lãnh đạo khác mà có mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cũ trong 6 tháng, sau đó xếp lại lương hoặc phụ cấp chức vụ (nếu có) theo công việc mới đảm nhiệm."

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 204/2004/NĐ_CP:

"Thực hiện nâng bậc lương thường xuyên trên cơ sở kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh.

Thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh để xem xét nâng bậc lương thường xuyên quy định như sau:

a) Đối với chức danh chuyên gia cao cấp, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng của bảng lương thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng lên một bậc lương.

b) Đối với các đối tượng xếp lương theo bảng 2, bảng 3, bảng 4 quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này và bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát quy định tại Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh để xét nâng bậc lương như sau:

b1) Các đối tượng xếp lương theo các ngạch từ loại A0 đến loại A3 của bảng 2, bảng 3 và các chức danh xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát: Sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng lên một bậc lương.

b2) Các đối tượng xếp lương theo các ngạch loại B, loại C của bảng 2, bảng 3 và nhân viên thừa hành, phục vụ xếp lương theo bảng 4: Sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch được xét nâng lên một bậc lương.

c) Các đối tượng quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này, nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc bị bãi nhiệm thì cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật bị kéo dài thêm thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên 1 năm (đủ 12 tháng) so với thời gian quy định."

Vì bạn không giữ chức danh lãnh đạo, do đó việc xếp chuyển lương được tính theo vị trí công việc hiện tại. 

3. Có được hưởng phụ cấp thâm niên không?

Điều 2 Nghị định số: 54/2011/NĐ-CP về điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên:

"1. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên

Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

a) Thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục.

b) Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định tại điểm a khoản này để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

3. Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

a) Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu".

Như vậy, bạn sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên nếu thời gian giảng dạy của bạn đủ 5 năm trở lên ( khoảng thời gian này không tính thời gian tập sự và thời gian đào tạo nâng cao trình độ). Thời điểm bắt đầu hưởng được tính từ lúc bạn đủ 5 năm giảng dạy, công tác theo cách tính nói trên.

Tại điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư 68/2011/TTLT - -BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số  54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo có quy định về trách nhiệm của người đứng đầu  cơ sở giáo dục công lập như sau: “Giải quyết truy lĩnh và thực hiện chi trả tiền phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo thuộc đối tượng được hưởng theo quy định của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này sau khi được cấp có thẩm quyền quản lý nhà giáo phê duyệt, quyết định;”
Để truy lĩnh tiền phụ cấp thâm niên,bạn cần liên hệ với người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập nơi bạn từng giảng dạy để được giải quyết.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.                                  

Bộ phận Luật sư Tư vấn pháp luật Lao động.

 

 

 

>> Xem thêm:  Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có được hưởng chế độ gì không ?