Luật sư trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Sau khi được các Luật sư nghiên cứu, Chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Nghị định 68/2000/NĐ-CP;

Thông tư 15/2001/TT-BTCCBCP thông tư của ban tổ chức - cán bộ chính phủ 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11 tháng 4 năm 2001 về hướng dẫn thực hiện nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

2. Nội dung tư vấn 

Điều 1 Nghị định 68/2000/NĐ-CP quy định thực hiện chế độ hợp đồng một số các loại công việc sau đây trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp:

"1. Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở, xe ô tô và các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

2. Lái xe;

3. Bảo vệ;

4. Vệ sinh;

5. Trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức và khách đến làm việc với cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

6. Công việc khác."

Căn cứ theo quy định của pháp luật khi bạn thực hiện công việc theo quy định trên, quan hệ lao động sẽ được xác lập thông qua ký kết một trong các hình sức lao động:

  • Hợp đồng kinh tế;
  • Hợp đồng lao động;
  • Hợp đồng thuê khoán tài sản;
  • Hợp đồng mượn tài sản;
  • Hợp đồng dịch vụ;

Nếu bạn thuộc trường hợp ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì ngoài những nội dung thỏa thuận trong hợp đồng, bạn còn được hưởng các chế độ, chính sách như  cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp bao gồm:

  • Được áp dụng bảng lương hành chính
  • Được nâng bậc lương theo thâm niên quy định;
  • Được điều chỉnh mức lương khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng hoặc thang bảng lương mới
  • Được tham gia học tập, bồi dưỡng theo yêu cầu của cơ quan
  • Được hưởng chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

Vì bạn không cung cấp đầy đủ thông tin về hợp đồng lao động làm việc của bạn, nên những chế độ bạn được hưởng sẽ được xác định trong hợp đồng lao động và xác định xem bạn có thuộc trường hợp làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xác định thời hạn hay không.

Về chế độ bảo hộ lao động bạn có đề cập trong yêu cầu, thì pháp luật không có quy định cụ thể, chi tiết hướng dẫn về những đối tượng được hưởng chế độ bảo hộ lao động đối với đối tượng ký kết  Hợp đồng theo Nghị định 68/2000.

Mà chế độ bảo hộ lao động được áp dụng chung theo quy định Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015. Căn cứ theo quy định của pháp luật thì người lao động được người sử dụng lao động đảm bảo quyền được thực hiện chế độ bảo hộ lao động.

Như vậy, nếu tính chất công việc của bạn yêu cầu cần bảo hộ lao động thì người sử dụng lao động sẽ có nghĩa vụ đảm bảo biện pháp bảo hộ lao động cần thiết. 

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê