Luật sư tư vấn về chủ đề "đơn vị hành chính"

đơn vị hành chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đơn vị hành chính.

Quy định về sổ kế toán của đơn vị hành chính, sự nghiệp

Quy định về sổ kế toán của đơn vị hành chính, sự nghiệp
Đơn vị hành chính, sự nghiệp phải mở sổ kế toán để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán. Nội dung chi tiết về sổ kế toán của đơn vị hành chính, sự nghiệp được hướng dẫn tại Thông tư 107/2017/TT-BTC.

Khái quát về tổ chức kế toán tại đơn vị hành chính sự nghiệp?

Khái quát về tổ chức kế toán tại đơn vị hành chính sự nghiệp?
Có rất nhiều khái niệm về tổ chức kế toán được đưa ra. Cụ thể: Luật kế toán định nghĩa tổ chức công tác kế toán là tổ chức việc thực hiện các chuẩn mực, chế độ kế toán để phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện chế độ kiểm tra kế toán...

Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp (ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017)

Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp (ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017)
Luật Minh Khuê giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn sách "Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp (ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017) do Vụ chế độ kế toán và kiểm toán Bộ tài chính hệ thống nhằm phổ biến quy định mới về chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp.

Quy định mới về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã hiện nay

Quy định mới về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã hiện nay
Cho tôi hỏi việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã căn cứ theo quy định nào? và việc số lượng lãnh đạo, quản lý và biên chế công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị sau khi thực hiện sắp xếp Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, , viên chức, người lao động dôi dư

Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo quyết toán của các đơn vị hành chính, sự nghiệp

Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo quyết toán của các đơn vị hành chính, sự nghiệp
Theo quy định hiện hành, đơn vị hành chính, sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước phải lập báo cáo quyết toán ngân sách đối với phần kinh phí do ngân sách nhà nước cấp. Bài viết hệ thống những quy định liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo quyết toán tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp.

Tư vấn về tính thuế thu nhập cá nhân trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Tư vấn về tính thuế thu nhập cá nhân trong đơn vị hành chính sự nghiệp
Chào luật sư! Tôi là kế toán cho đơn vị HCSN chuyên về đào tạo. Bên tôi có làm hợp đồng thuê giảng viên với nội dung sau; - Giảng bài: 2.000.000 - Soạn tài liệu: - Ra đề thi: - Chấm thi: - Đi lại: 200.000 - Ăn (nếu có): - Lưu trú (nếu có): Tổng giá trị hợp đồng: 2.200.000đ Khấu trừ thuế TNCN: 200.000 Bên B thực nhận: 2.000.000