Luật sư tư vấn về chủ đề "hành chính Nhà nước"

hành chính Nhà nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hành chính Nhà nước.

Chủ thể quản lý hành chính nhà nước là gì ? Tại sao nói chủ thể quản lý hành chính nhà nước là cơ quan hành chính nhà nước ?

Chủ thể quản lý hành chính nhà nước là gì ? Tại sao nói chủ thể quản lý hành chính nhà nước là cơ quan hành chính nhà nước ?
Chủ thể của quản lý hành chính nhà nước là các tổ chức hay cá nhân có thẩm quyền hoặc nhà nước trao quyền quản lý hành chính trong những trường hợp cụ thể. Bài viết xoay quanh vấn đề về chủ thể quản lý hành chính nhà nước và trả lời câu hỏi tại sao nói chủ thể quản lý hành chính nhà nước là cơ quan hành chính nhà nước.

Quy định về ủy quyền cho cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương ?

Quy định về ủy quyền cho cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương  ?
Khác với phân quyền và phân cấp, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 không xếp “ủy quyền” vào loại cơ chế nhằm phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền, ủy quyền được quy định với tư cách một cơ chế mang tính kĩ thuật để bảo đảm thực hiện hiệu quả công việc hành chính nhà nước.

Phân tích các phương pháp quản lý hành chính nhà nước hiện nay ?

Phân tích các phương pháp quản lý hành chính nhà nước hiện nay ?
Quản lý là sự tác động đến nhận thức và hành vi của con người. Trên thực tế, có hai khả năng tác động: Khả năng thứ nhất là sử dụng tổng hợp những biên pháp và cách thức khác nhau (được phép) để đảm bảo đạt được hành vi xử sự cần thiết một cách tự giác;

Phân cấp quản lý trong quản lý hành chính Nhà nước.

Phân cấp quản lý trong quản lý hành chính Nhà nước.
Lĩnh vực quản lý nhà nước nói chung và quản lý đô thị nói riêng là một vấn đề quan trọng. Và nội dung phân cấp quản lý nói chung – một nội dung quan trọng của nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động quản lý nhà nước

Kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước và một số vấn đề pháp lý liên quan.

Kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước và một số vấn đề pháp lý liên quan.
Kiểm soát đối với hoạt động hành chính nhà nước là loại hoạt động đặc biệt thuộc chức năng của nhà nước và xã hội nhằm bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả trong quản lý nhà nước. Tthiết lập trật tự trong quản lý, bảo vệ các quyền, tự do, lợi ích hợp pháp của công dân, lợi ích của NN và xã hội

Phân tích vai trò hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước mới nhất

Phân tích vai trò hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước mới nhất
Quản lý hành chính nhà nước là một hình thức hoạt động của nhà nước được thực hiện bởi các cơ quan hành chính nhà nước, có nội dung là đảm bảo chấp hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của các cơ quan quyền lực nhà nước, nhằm tổ chức và chỉ đạo một cách trực tiếp và thường xuyên. Hoạt động quản lý hành chính nhà nước phải được đặt dưới sự giám sát của các cơ quan quyền lực nhà nước mang hình thức chủ động, sáng tạo.

Quyết định 2650/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Bình Định

Quyết định 2650/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Bình Định
Quyết định 2650/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Bình Định

Phân cấp quản lý hành chính là gì? Một số vấn đề về phân cấp quản lý hành chính nhà nước?

Phân cấp quản lý hành chính là gì? Một số vấn đề về phân cấp quản lý hành chính nhà nước?
Việc đẩy mạnh phân cấp quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay là hết sức cần thiết, bởi đây sẽ là một nội dung quan trọng trong thực hiện chức năng “quản trị” nền hành chính nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức hành chính công ở Việt Nam. Bài viết xoay quanh vấn đề về phân cấp quản lý hành chính.

Tăng cường hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước

Tăng cường hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước
Hoạt động giám sát cơ quan quyền lực nhà nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cơ chế đảm bảo tăng cường pháp chế, giữ vững trật tự pháp luật của đời sống nhà nước. Vì vậy tăng cường hiệu lực và hiệu quả của hoạt động này phải được tiến hành một cách đồng bộ giữa các yếu tố, các khâu của cơ chế nhằm đảm bảo và tăng cường pháp chế, giữ vững trật tự pháp luật.