1. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Từ thiện Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam là?

Bản sửa đổi và bổ sung của Hiến chương Quỹ Từ thiện Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam, như được quy định trong Điều 9, Khoản 1, và được công nhận theo Quyết định Số 106/QĐ-BNV năm 2021, đã phác thảo một khung pháp lý toàn diện điều hành hoạt động của Quỹ, bao gồm các điều khoản chính sau:

- Trong Quỹ đứng Chủ tịch Hội đồng quản lý, một cá nhân kiệt xuất thể hiện tinh thần phục vụ và sự tận tâm. Vị trí danh giá này được trao cho một công dân Việt Nam thông qua quá trình bầu cử dân chủ của Hội đồng quản lý Quỹ. Chủ tịch đảm nhận vai trò lãnh đạo với cam kết nghiêm túc để thúc đẩy các nguyên tắc của sự minh bạch, chịu trách nhiệm và tính chính trực. Trong vai trò là người đại diện pháp lý của Quỹ, Chủ tịch đảm nhận một trách nhiệm sâu sắc, phục vụ như một liên kết giữa Quỹ và cảnh quan pháp lý rộng lớn hơn. Họ được giao nhiệm vụ bảo vệ lợi ích của Quỹ, điều hướng mạng lưới phức tạp của yêu cầu quy định và đảm bảo tuân thủ tất cả các luật và quy định liên quan.

- Hơn nữa, Chủ tịch đảm nhận một vai trò then chốt trong việc phát triển và thực hiện tầm nhìn chiến lược của Quỹ. Với tập trung không lay chuyển vào việc tiến bộ phúc lợi cho người lao động giao thông và gia đình của họ, họ dẫn đầu các sáng kiến nhằm thúc đẩy sự đoàn kết xã hội, khuyến khích giáo dục và chăm sóc sức khỏe, cũng như cung cấp sự giúp đỡ cho những người cần giúp đỡ.

- Song song với các nhiệm vụ trách nhiệm, Chủ tịch hoạt động trong một khung kiểm soát và cân nhắc, dưới sự giám sát của Hội đồng quản lý Quỹ. Thời gian nhiệm kỳ của họ phản ánh thời gian nhiệm kỳ của Hội đồng, phù hợp với sự liên tục và ổn định tổ chức rộng lớn của Quỹ. Nói chung, Chủ tịch Hội đồng quản lý là biểu tượng của tinh thần lãnh đạo phục vụ, mẫu mực cho cam kết kiên định với sự cải thiện của xã hội. Thông qua sự lãnh đạo tầm nhìn và sự tận tâm không ngừng, họ kích thích sự thay đổi tích cực, để lại dấu ấn không thể phai mờ trên cuộc sống của người lao động giao thông và cộng đồng trên khắp Việt Nam.

 

2. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Từ thiện Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Từ thiện Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam, theo điều 2 của Điều lệ được sửa đổi và bổ sung, cùng với việc công nhận của Quyết định số 106/QĐ-BNV năm 2021, được phác thảo theo các quy định sau đây, đánh dấu một sứ mệnh quan trọng và đòi hỏi sự đổi mới và tận tâm:

- Chủ tịch đóng vai trò chủ chốt trong việc chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ. Với cái nhìn chiến lược và sự tinh tế, họ định hình một tương lai mà mọi hoạt động của Quỹ được dẫn dắt bằng những bước đi chắc chắn và hiệu quả.

- Nhiệm vụ này yêu cầu Chủ tịch không chỉ chuẩn bị mà còn tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung và tài liệu họp Hội đồng quản lý Quỹ. Họ là những người chịu trách nhiệm để mỗi cuộc họp diễn ra không chỉ là một sự kiện mà là một cơ hội để mọi ý kiến được phát huy và mọi quyết định được đưa ra có tính toàn vẹn và minh bạch.

- Chủ tịch không chỉ triệu tập mà còn chủ trì cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ, hoặc tổ chức việc lấy ý kiến của các thành viên. Trong vai trò này, họ phải sử dụng khả năng lãnh đạo và giao tiếp xuất sắc để tạo ra một môi trường họp lý tưởng, nơi mà sự sáng tạo và đóng góp của mỗi thành viên được đánh giá cao và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Quỹ.

- Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Từ thiện Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam không chỉ đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng như giám sát và tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng, mà còn mang trách nhiệm đại diện cho Hội đồng bằng cách ký các quyết định. Ngoài ra, họ còn thực hiện một loạt các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, tất cả đều nhằm mục tiêu cuối cùng là thúc đẩy sự phát triển và hoạt động hiệu quả của Quỹ.

- Đáng chú ý, trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt, quyền uỷ quyền được giao cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý bằng văn bản, đảm bảo sự liên tục và ổn định trong quản lý và hoạt động của Quỹ. Những trách nhiệm này không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà còn đòi hỏi sự tinh thần lãnh đạo và cam kết tận tâm đối với sứ mệnh của Quỹ, làm nổi bật vai trò không thể thay thế của Chủ tịch trong việc xây dựng và duy trì một cộng đồng giao thông vận tải mạnh mẽ và phát triển.

 

3. Đối tượng được nhận hỗ trợ tài trợ của Quỹ Từ thiện Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam?

Quỹ Từ Thiện của Công Đoàn Giao Thông Vận Tải Việt Nam, như được công nhận theo Quyết Định Số 106/QĐ-BNV năm 2021, đã xây dựng một khung pháp lý linh hoạt để cung cấp hỗ trợ đa dạng cho các cá nhân và tổ chức trong ngành giao thông đang đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn khác nhau. Theo Điều 18, được sửa đổi và bổ sung, Quỹ này đã quy định một loạt các đối tượng được hưởng hỗ trợ, nhằm mục đích thúc đẩy sự đoàn kết và phát triển bền vững của cộng đồng giao thông vận tải.

- Trước hết, Quỹ hỗ trợ các thành viên của Công Đoàn Giao Thông Vận Tải và những người lao động khác trong ngành, đặc biệt là những người đang đối diện với những tình huống khó khăn như tai nạn lao động, tai nạn giao thông hoặc tình trạng ốm đau mắc bệnh hiểm nghèo. Việc này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn thể hiện sự quan tâm và lòng chia sẻ của cộng đồng với những người gặp khó khăn.

- Ngoài ra, Quỹ cũng nhìn nhận vai trò quan trọng của gia đình trong việc hỗ trợ và bảo vệ. Do đó, các bố mẹ, vợ chồng và con cái của các thành viên trong ngành, đặc biệt là những người bị khuyết tật, nhiễm chất độc màu da cam hoặc mắc các bệnh hiểm nghèo, cũng được Quỹ quan tâm và hỗ trợ. Điều này góp phần tạo điều kiện cho họ có cuộc sống tốt đẹp và đầy đủ hơn.

- Hơn nữa, Quỹ không quên vinh danh và hỗ trợ những người đã có nhiều đóng góp cho ngành giao thông, nhưng đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Việc này không chỉ là một sự công bằng mà còn là một lời biểu dương sự cống hiến và tinh thần hợp tác trong cộng đồng.

- Quỹ còn hỗ trợ các đơn vị trong ngành giao thông đối mặt với những khó khăn đặc biệt, bằng cách thăm hỏi và cung cấp hỗ trợ tại các công trường trọng điểm, những ngày lễ tết và đảm bảo an toàn giao thông. Điều này không chỉ là một biện pháp hỗ trợ cấp bách mà còn là một biểu hiện của sự quan tâm và tinh thần đồng lòng của cộng đồng giao thông.

- Quỹ không quên sự cống hiến của các cựu thanh niên xung phong, đặc biệt là những người đang đối mặt với khó khăn trong cuộc sống sau thời gian phục vụ quân đội. Hỗ trợ này không chỉ là một cử chỉ biểu dương, mà còn là sự thể hiện lòng biết ơn và sẻ chia với những người đã đặt cảnh quan đất nước lên trên tất cả.

- Quỹ không ngừng nỗ lực trong việc thực hiện các chương trình xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ xã hội, và hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, địch họa, hay dịch bệnh. Ngoài ra, việc xây dựng, tu sửa các di tích, tượng đài, nghĩa trang liệt sỹ trong ngành Giao thông vận tải cũng là một phần không thể thiếu trong sứ mệnh nhân văn của Quỹ.

- Hội đồng quản lý Quỹ luôn xem xét và đánh giá các trường hợp khác một cách cẩn thận, nhằm đảm bảo rằng mọi hỗ trợ được cung cấp đều phản ánh tinh thần và mục đích của Quỹ, cũng như tuân thủ đúng mọi quy định pháp luật.

Như vậy, thông qua việc hỗ trợ một cách toàn diện và linh hoạt, Quỹ Từ Thiện của Công Đoàn Giao Thông Vận Tải Việt Nam không chỉ là một người bạn đồng hành đáng tin cậy mà còn là một nguồn động viên và sự hỗ trợ quan trọng cho sự phát triển và phồn thịnh của ngành giao thông vận tải của đất nước.

 

4. Điều kiện nhận hỗ trợ tài trợ của Quỹ Từ thiện Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam

Điều kiện đối với đối tượng nhận hỗ trợ tài trợ của Quỹ Từ thiện Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam như sau:

- Thành viên đoàn và lao động trong ngành Giao thông vận tải, mang trọng trách đặc biệt và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng và phát triển ngành này. Đồng thời, cũng là những người đối diện với nhiều thách thức và khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Dưới đây là những tiêu chí mà Quỹ Từ Thiện Công Đoàn Giao Thông Vận Tải Việt Nam xem xét để hỗ trợ:

+ Xem xét ưu tiên nếu đã làm việc ít nhất ba tháng trong ngành Giao thông vận tải và đang đối mặt với những khó khăn trong hoàn cảnh gia đình. Điều này giúp cảm nhận sự đồng cảm và hỗ trợ từ cộng đồng công đoàn.

+ Việc không vi phạm pháp luật và tuân thủ nghiêm ngặt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị là một yếu tố quan trọng. Điều này không chỉ là trách nhiệm cá nhân mà còn là sự đảm bảo cho sự ổn định và phát triển của môi trường làm việc.

+ Xem xét hỗ trợ nếu bản thân hoặc gia đình gặp phải thiên tai, hỏa hoạn, hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Việc này thể hiện tinh thần đồng lòng và sẻ chia của cộng đồng công đoàn, giúp mọi người vượt qua những khó khăn và khó khăn trong cuộc sống.

- Các cựu thanh niên xung phong, những người đã dũng cảm tham gia vào các cuộc kháng chiến và góp phần xây dựng đất nước, được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Sự đóng góp vĩ đại của họ trong việc tham gia các cuộc kháng chiến, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đã chứng tỏ tinh thần yêu nước và sự hy sinh cao cả.

+ Gia đình của các cựu thanh niên xung phong đang phải đối mặt với những khó khăn và thách thức, thể hiện một tâm hồn đồng cảm và sẵn lòng chia sẻ trong cộng đồng.

+ Sự tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và nội quy tại nơi cư trú không chỉ là một trách nhiệm cá nhân mà còn là biểu hiện của sự trật tự và tôn trọng đối với quy định xã hội.

+ Nếu bản thân hoặc gia đình của họ gặp phải thiên tai, hỏa hoạn, hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, sự hỗ trợ từ Hội cựu thanh niên xung phong sẽ là một vòng tay chân thành và đầy ý nghĩa.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Giao thông vận tải theo quy định pháp luật hiện hành. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.