Theo quy định tại Điều 8, Nghị định 138/2020/NĐ-CP, quy trình thi tuyển công chức sẽ được thực hiện thông qua hai vòng thi. Dưới đây, công ty Luật Minh Khuê sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến chuẩn tiếng anh, tin học đầu vào của công chức cho quý khách hàng tham khảo như sau:

 

1. Các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ, tin học

Các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ và tin học trong quy trình tuyển dụng công chức có các điều kiện cụ thể như sau:

- Miễn thi ngoại ngữ:

+ Đối với những ứng viên đã có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ, và trình độ đào tạo của họ tương đương hoặc cao hơn trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ yêu cầu cho vị trí công việc được tuyển dụng.

+ Đối với những ứng viên đã có bằng tốt nghiệp tương đương từ cơ sở giáo dục nước ngoài và được công nhận tại Việt Nam theo quy định, và trình độ đào tạo của họ tương đương hoặc cao hơn trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ yêu cầu cho vị trí công việc được tuyển dụng.

+ Đối với những ứng viên có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp ứng tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

- Miễn thi tin học: Đối với những ứng viên đã có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên trong các chuyên ngành liên quan đến tin học và công nghệ thông tin, họ sẽ được miễn thi môn tin học trong quy trình tuyển dụng công chức.

=> Những quy định này giúp giảm bớt khó khăn cho những ứng viên đã có kiến thức và trình độ chuyên môn đủ để thực hiện công việc, và đồng thời thúc đẩy việc tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực phù hợp cho các vị trí công việc.

 

2. Kiểm tra kiến thức và năng lực chung khi thi đầu vào công chức (Vòng 1)

2.1. Hình thức thi

Theo quy định, hình thức thi tuyển công chức sẽ được tiến hành dưới dạng thi trắc nghiệm trên máy vi tính, trừ khi cơ quan tuyển dụng chưa có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính. Trong trường hợp này, vẫn sẽ tổ chức thi trắc nghiệm nhưng trên giấy.

Nội dung thi trắc nghiệm trong cả hai trường hợp sẽ không bao gồm phần thi tin học. Cụ thể, trong bài thi trắc nghiệm không yêu cầu ứng viên đánh máy hay làm bất kỳ phần nào liên quan đến tin học. Thay vào đó, các câu hỏi và đáp án sẽ được đưa ra trên đề thi trắc nghiệm giấy hoặc máy vi tính để ứng viên chọn đáp án phù hợp.

 

2.2. Nội dung và thời gian thi

Theo quy định, nội dung thi tuyển công chức được chia thành ba phần và có thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung (60 câu hỏi, 60 phút)

Phần thi này đánh giá hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, quản lý hành chính nhà nước, công chức, công vụ và các kiến thức khác liên quan. Ứng viên sẽ phải trả lời 60 câu hỏi trong thời gian 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ (30 câu hỏi, 30 phút)

Phần thi này đánh giá năng lực ngoại ngữ của ứng viên và yêu cầu theo từng vị trí công việc cụ thể. Các câu hỏi sẽ được đưa ra theo yêu cầu của vị trí việc làm và có thể liên quan đến một trong năm ngôn ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo quyết định của người đứng đầu cơ quan tuyển dụng công chức. Ứng viên sẽ có 30 phút để trả lời 30 câu hỏi trong phần này.

Phần III: Tin học (30 câu hỏi, 30 phút)

Phần thi này đánh giá kiến thức về tin học của ứng viên theo yêu cầu của vị trí công việc cụ thể. Ứng viên sẽ phải trả lời 30 câu hỏi trong thời gian 30 phút.

Về chuẩn tiếng Anh, ngoại ngữ và tin học đầu vào của công chức, không có chuẩn chung được quy định. Yêu cầu và mức độ kiến thức trong các lĩnh vực này sẽ phụ thuộc vào từng vị trí công việc cụ thể và do người đứng đầu cơ quan tuyển dụng công chức quyết định.

 

2.3. Xác định kết quả thi

Quy trình xác định kết quả thi vòng 1 được thực hiện như sau:

- Đánh giá số câu trả lời đúng:

+ Đối với mỗi phần thi, số câu trả lời đúng của người dự tuyển được đếm và ghi nhận.

+ Số câu trả lời đúng này được tính dựa trên bộ câu hỏi được đưa ra trong vòng 1.

- Xác định ngưỡng đạt: Ngưỡng đạt được xác định là 50% số câu hỏi của mỗi phần thi. Nghĩa là nếu người dự tuyển trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho mỗi phần thi, họ sẽ được tiếp tục tham gia vào vòng 2.

- Xác định kết quả: Dựa trên số câu trả lời đúng của người dự tuyển, kết quả thi vòng 1 được xác định như sau:

+ Nếu người dự tuyển trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho mỗi phần thi, họ sẽ được tiếp tục tham gia vào vòng 2 của quy trình tuyển dụng.

+ Nếu người dự tuyển trả lời đúng dưới 50% số câu hỏi cho bất kỳ phần thi nào, họ sẽ không được tiếp tục vào vòng 2 và bị loại khỏi quy trình tuyển dụng.

Quy định này giúp rà soát những ứng viên có kiến thức và kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc trong vòng 1 của quy trình tuyển dụng. Các ứng viên đạt kết quả thi vòng 1 sẽ tiếp tục tham gia vào vòng 2, trong đó sẽ có các phần thi hoặc hoạt động tiếp theo để đánh giá và lựa chọn những ứng viên phù hợp nhất cho vị trí công việc.

 

3. Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2)

3.1. Hình thức thi

Hình thức thi trong quy trình tuyển dụng công chức có thể được quyết định dựa trên tính chất, đặc điểm và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức sẽ quyết định một trong ba hình thức thi sau:

- Phỏng vấn:

+ Hình thức phỏng vấn được sử dụng khi người đứng đầu cơ quan muốn đánh giá trực tiếp năng lực, kiến thức và kỹ năng của ứng viên trong một môi trường trò chuyện.

+ Trong buổi phỏng vấn, ứng viên sẽ đối diện trực tiếp với ban tuyển dụng hoặc một nhóm nhỏ các thành viên trong ban tuyển dụng. Các câu hỏi được đặt để kiểm tra kiến thức chuyên môn, khả năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp và sự phù hợp với vị trí công việc.

- Thi viết:

+ Hình thức thi viết sẽ yêu cầu ứng viên trả lời các câu hỏi hoặc thực hiện các bài tập bằng văn bản.

+ Ứng viên sẽ được cung cấp các đề bài hoặc yêu cầu viết một báo cáo, một đề xuất, hoặc trả lời các câu hỏi liên quan đến vị trí công việc.

+ Kỹ năng viết chính xác, logic và sự sáng tạo trong việc trình bày ý kiến và giải quyết vấn đề sẽ được đánh giá thông qua hình thức thi viết.

- Kết hợp phỏng vấn và viết:

+ Hình thức này kết hợp cả phỏng vấn và thi viết trong quá trình đánh giá ứng viên.

+ Ban tuyển dụng có thể yêu cầu ứng viên trải qua buổi phỏng vấn trước để đánh giá khả năng giao tiếp và tương tác trực tiếp, sau đó yêu cầu ứng viên thực hiện bài thi viết để đánh giá kỹ năng viết và khả năng phân tích, suy luận.

+ Sự kết hợp giữa phỏng vấn và viết cho phép ban tuyển dụng có cái nhìn toàn diện về năng lực và phù hợp của ứng viên với vị trí công việc.

Việc chọn hình thức thi phù hợp sẽ giúp ban tuyển dụng đánh giá chính xác khả năng và năng lực của ứng viên để lựa chọn những người phù hợp nhất với vị trí công việc đang tuyển dụng.

 

3.2. Nội dung và thời gian thi

Nội dung thi bao gồm hai phần chính: kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; và kiểm tra kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Phần kiểm tra kiến thức bao gồm:

+ Chủ trương, đường lối của Đảng: Ứng viên sẽ được đánh giá về hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, những nguyên tắc cơ bản và quy định của Đảng.

+ Chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng: Ứng viên sẽ phải hiểu và có kiến thức về các chính sách, pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực mà vị trí công việc đang tuyển dụng. Điều này bao gồm các quy định, quy chế, hướng dẫn, văn bản pháp luật cần thiết để thực hiện công việc.

- Phần kiểm tra kỹ năng thực thi công vụ bao gồm: Kỹ năng thực thi công vụ: Ứng viên sẽ được đánh giá về khả năng thực hiện công vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm. Điều này có thể bao gồm kỹ năng quản lý, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng làm việc nhóm và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào chức trách, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Điều này đảm bảo rằng ứng viên được đánh giá về kiến thức chuyên môn cần thiết để thực hiện công việc một cách hiệu quả. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của từng vị trí việc làm. 

Thời gian thi trong quá trình tuyển dụng công chức được điều chỉnh như sau:

- Thi phỏng vấn: Thí sinh sẽ tham gia buổi phỏng vấn có thời lượng là 30 phút. Trước khi bước vào buổi phỏng vấn, thí sinh được cung cấp thời gian chuẩn bị không quá 15 phút để tự nắm vững thông tin và chuẩn bị câu trả lời cho các câu hỏi có thể được đặt ra trong quá trình phỏng vấn.

- Thi viết: Thí sinh sẽ tham gia bài thi viết với thời gian là 180 phút (3 giờ). Thời gian này không tính thời gian chép đề. Trong quá trình thi viết, thí sinh sẽ được yêu cầu trình bày ý kiến, trả lời câu hỏi hoặc viết bài theo đúng yêu cầu và nội dung được đưa ra.

Ngoài ra, trong trường hợp cần lựa chọn hình thức thi kết hợp phỏng vấn và viết, thời gian thi phỏng vấn và thi viết sẽ được thực hiện theo quy định cụ thể tại điểm đặt ra. Điều này có nghĩa là thí sinh sẽ tham gia cả buổi phỏng vấn và bài thi viết trong một khung thời gian được quy định trước đó.

 

3.3. Thang điểm (thi phỏng vấn, thi viết)

Trong trường hợp lựa chọn hình thức thi kết hợp phỏng vấn và viết, tỷ lệ điểm phỏng vấn và điểm viết sẽ được quyết định bởi Chủ tịch Hội đồng thi, nhưng phải đảm bảo tổng số điểm là 100 điểm. Thường thì, tỷ lệ điểm phân chia giữa phỏng vấn và viết có thể thay đổi tùy theo quy định của cơ quan tuyển dụng và yêu cầu của vị trí công việc. Dưới đây là một ví dụ về tỷ lệ phân chia điểm phỏng vấn và điểm viết:

- Phỏng vấn: Tổng số điểm phỏng vấn có thể là 70 điểm.

+ Trong buổi phỏng vấn, mỗi thành viên trong ban tuyển dụng có thể đánh giá và ghi điểm cho ứng viên dựa trên các tiêu chí như kiến thức chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, khả năng giải quyết vấn đề, tư duy logic, và phù hợp với vị trí công việc.

+ Điểm phỏng vấn có thể được tính trung bình từ các điểm đánh giá của các thành viên trong ban tuyển dụng.

- Viết: Tổng số điểm viết có thể là 30 điểm.

+ Điểm viết được đánh giá dựa trên các tiêu chí như sự sáng tạo, cách trình bày ý kiến, khả năng viết chính xác và logic, khả năng phân tích, suy luận, và giải quyết vấn đề.

+ Các bài viết của ứng viên sẽ được đánh giá và ghi điểm bởi ban tuyển dụng.

Tổng cộng, tỷ lệ phân chia điểm phỏng vấn và điểm viết sẽ tạo thành tổng số điểm là 100 điểm. Điều này giúp ban tuyển dụng có một phương pháp đánh giá toàn diện và công bằng, đồng thời xác định được ứng viên tốt nhất cho vị trí công việc đang tuyển dụng.

 

3.4. Yêu cầu đặc thù cao hơn với các trường hợp?

Trong trường hợp cơ quan quản lý công chức có yêu cầu đặc thù cao hơn về nội dung, hình thức và thời gian thi tại vòng 2, quy định thông thường là cần thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ trước khi tiến hành thi. Các yêu cầu đặc thù có thể liên quan đến tính chất và độ khó của công việc, yêu cầu kỹ năng chuyên môn, trình độ chuyên môn, hoặc các yêu cầu khác có liên quan đến vị trí công việc cần tuyển dụng. Để đảm bảo tính công bằng và chất lượng của quá trình tuyển dụng, cơ quan quản lý công chức cần thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ - đơn vị có thẩm quyền quản lý và điều hành công chức tại quốc gia.

Thường, quá trình thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ sẽ bao gồm việc trình bày và giải thích các yêu cầu đặc thù cần áp dụng trong quá trình thi vòng 2. Cơ quan quản lý công chức sẽ trình bày lập luận và chứng minh sự cần thiết của các yêu cầu này. Bộ Nội vụ sẽ xem xét và đánh giá ý kiến, đồng thời đưa ra quyết định về việc áp dụng yêu cầu đặc thù và cách thức tiến hành thi vòng 2. Thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ trước khi thực hiện quy trình tuyển dụng vòng 2 đối với các trường hợp có yêu cầu đặc thù cao hơn là một biện pháp đảm bảo tính công bằng và chất lượng của quá trình tuyển dụng công chức. Điều này đảm bảo rằng quá trình tuyển dụng được thực hiện theo quy định và tiêu chuẩn của pháp luật, cũng như đảm bảo lợi ích của cơ quan tuyển dụng và đội ngũ công chức.

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của công ty Luật Minh Khuê: Công chức địa chính xã là gì? Nhiệm vụ, chức trách của công chức địa chính cấp xã ?

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!