Luật sư tư vấn về chủ đề "cán bộ công chức"

cán bộ công chức | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cán bộ công chức.

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP vị trí việc làm và biên chế công chức

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP vị trí việc làm và biên chế công chức
Luật cán bộ, công chức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức giao Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, trong đó có các nội dung về vị trí việc làm và biên chế công chức. Thực hiện nội dung này, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP.

Công chức là gì ? Khái niệm công chức được hiểu như thế nào ?

Công chức là gì ? Khái niệm công chức được hiểu như thế nào ?
Công chức, viên chức, cán bộ nhà nước là những thuật ngữ pháp lý thường được sử dụng tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ nội hàm của khái niệm này và sực khác nhau giữa chúng. Luật Minh Khuê phân tích một số quy định pháp luật về công chức, viên chức, cán bộ như sau:

Chế độ thủ trưởng là gì ? Trách nhiệm cá nhân của chế độ thủ trưởng

Chế độ thủ trưởng là gì ? Trách nhiệm cá nhân của chế độ thủ trưởng
Chế độ thủ trưởng là một trong những thuật ngữ pháp lý thường được dùng để chỉ trách nhiệm, quyền lực của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước. Vậy, khái niệm này được hiểu như thế nào ? Chế độ thủ trưởng có kèm theo trách nhiệm của người đứng đầu (thủ trường) hay không ?. Luật sư phân tích khái niệm dưới góc nhìn pháp lý:

Chánh văn phòng là gì ? Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chánh Văn Phòng

Chánh văn phòng là gì ? Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chánh Văn Phòng
Trong quá trình nghiên cứu về bộ máy nhà nước hoặc nghe trên truyền hình khái niệm chánh văn phòng được nhắc đến khá nhiều như "chánh văn phòng chính phủ trả lời về ...". Vậy, chức danh chánh văn phòng được hiểu như thế nào ? Luật sư tư vấn và phân tích dưới góc nhìn pháp lý:

Không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội thì tiền lương có được cộng thêm phần tương đương với phần đóng bảo hiểm không ?

Không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội thì tiền lương có được cộng thêm phần tương đương với phần đóng bảo hiểm không ?
Chào luật sư, tôi có một vấn đề cần tư vấn như sau: Tôi là thương binh (41%), được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng từ năm tháng 11/1989. Tôi vào làm cho Ủy ban nhân dân cấp xã từ năm 1999 (công chức) đến năm 2017. Nhưng trong thời gian này, Ủy xã không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho tôi.

Công chức có được làm đại lý Bảo hiểm không?

Công chức có được làm đại lý Bảo hiểm không?
Tôi là công chức hiện đang công tác ở UBND xã X. Tận dụng thời gian nhàn rỗi tôi muốn tham gia tập huấn và làm đại lý bán Bảo hiểm cho một công ty nước ngoài. Tôi muốn Luật sư giải đáp cho tôi liệu rằng tôi là công chức làm việc trong cơ quan nhà nước thì có được làm đại lý bảo hiểm hay không?

Công chức cần thực hiện thủ tục gì để chứng minh được miễn tập sự?

Công chức cần thực hiện thủ tục gì để chứng minh được miễn tập sự?
Quy định về miễn thực hiện chế độ tập sự đối với công chức đã được đề cập trong nhiều văn bản pháp luật hiện hành nhưng không phải đối tượng thi tuyển công chức nào cũng nắm rõ. Dưới đây là một trường hợp liên quan đến việc miễn thực hiện chế độ tập sự được Luật sư của chúng tôi tư vấn.

Phó giám đốc đơn vị sự nghiệp công lập có phải là viên chức

Phó giám đốc đơn vị sự nghiệp công lập có phải là viên chức
Thưa luật sư, Hiện tại cơ quan tôi được giao hằng năm là 5 biên chế viên chức, hiện tại tôi là phó giám đốc đơn vị (được bổ nhiệm từ phó trưởng phòng của một phòng thuộc đơn vị năm 2017). Năm nay đơn vị tôi bị tinh giản 1 biên chế chỉ còn lại 04 biên chế vậy tôi tuy làm phó giám đốc nhưng không có điều kiên được trở thành viên chức (tức là khi bổ nhiệm tôi vẫn đang là hợp đồng dài hạn).