Câu hỏi được biên tập từ chuyên muc Tư vấn luật đất đai của công ty Luật Minh Khuê

Thủ tục liên quan đến việc chứng minh chỉ sở hữu duy nhất một bất động sản

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai gọi: 1900.6162

Trả lời:

Kính gửi bạn OTC.Kim!

Từ những thông tin bạn gửi về cho chúng tôi, tôi xin phép được giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Theo như khoản điểm khoản 5 điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi bổ sung năm 2012 thì:

"5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở;

c) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước;

d) Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức."

Những thu nhập trên đều phải chịu thuế thu nhập cá nhân tuy nhiên vẫn có trường hợp được miễn thuế cụ thể như sau:

Theo như quy định tại khoản 2 điều 4 Luật này thì được miễn thuế thu nhập cá nhân: ''2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất''.

Cắn cứ vào b.2 điểm b khoản 1 điều 3 Thông tư 111/2013/TT - BTC thì:''b.2) Nhà ở, đất ở duy nhất được miễn thuế do cá nhân chuyển nhượng bất động sản tự khai và chịu trách nhiệm. Nếu phát hiện không đúng sẽ bị xử lý truy thu thuế và phạt về hành vi vi phạm pháp luật thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế''.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục cấp sổ hồng và vấn đề xin cấp phép xây dựng ?

Như vậy nếu như căn cứ vào khoản 2 điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi bổ sung năm 2012 này thì bạn sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.Tuy nhiên việc chứng minh rằng bạn có sở hữu duy nhất một bất động sản hay không là do bạn khai báo thông tin rằng việc bạn chỉ sở hữu duy nhất một bất động sản là đúng sự thật .Nếu bạn khai không đúng sự thật thì theo như b.2) điểm b khoản 1 điều 3 Thông tư 111/2013/TT- BTC thì khi bị phát hiện thông tin bạn khai báo báo là sai sự thật thì bạn sẽ chịu trách nhiệm về việc bạn khai báo theo Luật quản lý thuế năm 2007 sửa đổi bổ sung năm 2012 và truy thu thuế.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh KHuê 

>> Xem thêm:  Vợ có nhà ở riêng thì chồng có được mua nhà ở xã hội không ? Mức thuế phải nộp khi mua nhà đất