Từ năm 1975, bà B chung sống như vợ chồng với ông D. Năm 2010, ông A chết. Bà B và bà c có được quyền hưởng thừa kế của ông A hay không ?

Cảm ơn luật sư!  (Người hỏi: Trần Thị Thu Hoài - Tp Hồ Chí Minh)

 

Trả lời:

Ông A sống chung với bà B từ năm 1970, từ năm 1974 ông A sống chung với bà c nên quan hệ giữa ông A với bà B, ông A với bà c là quan hệ hôn nhân thực tế.

Tại điểm a Mục 4 Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 19/10/1990 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Pháp lệnh Thừa kế năm 1990 quy định:

“Trong trường hợp một người có nhiêu vỢ (trước ngày 13-01-1960 ngày công bố Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959 đối với miên Bắc; trước ngày 25-3-1977 ngày công bổ danh mục văn bản pháp luật được áp dụng thống nhất trong cả nước - đối với miền Nam và đối với cán bộ, bộ đội có vợ ở miền Nam sau khi tập kết ra Bắc lấy thêm vợ mà việc kết hôn sau không bị hủy bỏ bằng bản án có hiệu lực pháp luật), thì tất cả các người vợ đều là người thừa kế hàng thứ nhất của người chồng và ngược lại, người chồng là người thừa kế hàng thứ nhất của tất cả các người vợ”.

Năm 1975, bà B chung sống như vợ chồng với ông D nên quan hệ hôn nhân giữa ông A với bà B chấm dứt (trước ngày Nghị quyết số 76-CP ngày 25/3/1977 của Hội đồng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành và xây dựng pháp luật thống nhất cho cả nước có hiệu lực).

Do vậy, năm 2010, ông A chết thì chỉ có bà c có quan hệ hôn nhân với ông nên bà c có quyền hưởng thừa kế của ông A.

Tham khảo thêm một số bài viết khác liên quan: 

Đất chưa có sổ đỏ có được lập di chúc để lại thừa kế hay không ?

Mua nhà trả góp mà chưa trả xong tiền có phải là di sản thừa kế không ?

Đất có nhà từ đường, nhà thờ họ thì có phải chia di sản thừa kế hay không ?

Các loại thuế, phí, lệ phí phải nộp khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất

Di chúc là gì? Quy định về phân chia di sản thừa kế theo di chúc? Chia thừa kế theo di chúc ?

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến việc chia tài sản thừa kế, vui lòng liên hệ trực tiếp: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162

Luật Minh Khuê (tổng hợp & phân tích)