Bây giờ tôi xin chuyển công tác về tỉnh An Giang (được trường, sở, sở nội vụ tỉnh Đồng Tháp cho chuyển công tác). Vậy tôi có phải bồi thường chi phí đào tạo không (tôi nghe nói nếu chuyển công tác trong tỉnh thì không bồi thường còn chuyển ngoài tỉnh thì phải bồi thường có đúng không)?

Mong luật sư tư vấn giúp.

Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: P.M

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê. 

Chuyển công tác ngoài tỉnh có phải bồi thường chi phí đào tạo thạc sĩ ? 

Luật sư tư vấn luật lao động gọi:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Đối với trường hợp của bạn, tôi sẽ tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:

>> Xem thêm:  Hiện nay trong thực tiễn còn tồn tại vấn đề “xác định nhầm gia cầm là súc vật" và xác định cả “lỗi của súc vật” không?

Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

Nội dung trả lời:

Khoản 4 Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định:

"4. Viên chức được cử đi đào tạo ở trong nước và ngoài nước phải đền bù chi phí đào tạo trong các trường hợp sau:

a) Trong thời gian được cử đi đào tạo, viên chức tự ý bỏ học hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc;

b) Viên chức hoàn thành khóa học nhưng không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp, chứng nhận kết quả học tập;

c) Viên chức đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp khóa học từ trình độ trung cấp trở lên nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này."

Và Điều 16 Thông tư 15/2012/TT-BNV quy định về đền bù chi phí đào tạo như sau:

"1. Viên chức được cử đi đào tạo ở trong nước và ngoài nước phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

>> Xem thêm:  Mức bồi thường thỏa đáng đối với đất nông nghiệp khi bị nhà nước thu hồi ?

2. Các trường hợp viên chức không phải đền bù chi phí đào tạo:

a) Viên chức không hoàn thành khóa học do ốm đau phải điều trị, có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Viên chức chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết phải thuyên chuyển công tác được cơ quan có thẩm quyền đồng ý;

c) Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với viên chức khi đơn vị buộc phải thu hẹp quy mô, không còn vị trí việc làm hoặc chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền."

Căn cứ vào quy định trên có thể thấy viên chức được cử đi đào tạo chỉ phải đền bù chi phí đào tạo trong trường hợp: viên chức tự ý bỏ học hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian được cử đi đào tạo; viên chức hoàn thành khóa học nhưng không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp, chứng nhận kết quả học tập; viên chức đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp khóa học từ trình độ trung cấp trở lên nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết quy định. Tuy nhiên, theo như bạn trình bày thì bây giờ bạn muốn chuyển công tác về tỉnh An Giang và đã được đơn vị sự nghiệp đồng ý. Như vậy, trong trường hợp này, bạn không thuộc trường hợp phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định của Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

Trân trọng ./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

>> Xem thêm:  Bồi thường chi phí đào tạo khi chấm dứt hợp đồng lao động được xác định như thế nào ?