Luat Minh Khue

Chuyển công tác

Chuyển công tác - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Chuyển công tác

Mức lương khi thuyên chuyển công tác ?

Mức lương khi thuyên <strong>chuyển</strong> <strong>công</strong> <strong>tác</strong> ?
Thưa Luật sư. Tôi có các vấn đề về luật lao động nhờ luật sư tư vấn. Tôi đang làm việc tại cty Việt Nam với vị trí nhân viên xuất nhập khẩu thuộc phòng Kinh Doanh ngày vào làm 27.02.2012. Đến ngày 26.01.2015, tôi bị động thai và phải nhập viên để điều trị hết 20 ngày (có giấy của bệnh viện), hết thời hạn điều trị thì trùng với thời gian nghỉ tết.