Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Chuyển công tác sang tỉnh khác có được hưởng biên chế nữa không?

Trả lời:

Chào bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật cán bộ, công chức 2008

Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 52, Luật cán bộ, công chức 2008 thì việc luân chuyển công chức được căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển trong hệ thống các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và việc này được Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định 24/2010/NĐ-CP  ngày 15 tháng 3 năm 2010, theo đó việc luân chuyển công chức chỉ được thực hiện đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong quy hoạch. Như vậy, trong trường hợp này bạn không thể coi là việc luân chuyển công chức, mà sẽ thuộc trường hợp điều động công chức theo quy định tại Điều 50, Luật cán bộ, công chức 2008.

Tại Khoản 7, Điều 10 và  Điều 50, Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định thì: 

Điều động là việc cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

Việc điều động công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức.

Công chức được điều động phải đạt yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm mới.

Việc điều động công chức được thực hiện theo quy định tại Điều 35 Nghị định 24/2010/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, thẩm quyền, trình tự, thủ tục điều động được quy định tại Điều 38,Nghị định 24/2010/NĐ-CP.

Như vậy, nếu bạn muốn chuyển công tác từ chi cục thi hành án dân sự một huyện ở tỉnh Tây Ninh sang Nghệ An thì bạn sẽ phải  được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan đang công tác và cơ quan dự kiến chuyển đến, và khi đó bạn không phải thi tuyển công chức mà làm thủ tục thuyên chuyển công tác.

Khoản 1, Khoản2, Khoản 3, Điều 39 Nghị định 24/2010/NĐ-CP thì:

"1. Trường hợp công chức được điều động, luân chuyển đến vị trí công tác khác không phù hợp với ngạch công chức hiện giữ thì phải chuyển ngạch theo quy định tại Điều 29 Nghị định này và thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm kể từ ngày có quyết định điều động, luân chuyển.

2. Trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được điều động đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong thời gian 06 tháng.

3. Trường hợp công chức được luân chuyển đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian luân chuyển."

Như vậy bạn có thể được biên chế công chức nhà nước như ở Tây Ninh.

- Về thủ  tục thuyên chuyển công tác hiện nay thực hiện theo quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức,viên chức của mỗi tỉnh nhưng bắt buộc phải có các nội dung: 

+ Đơn xin chuyển công tác;

+ Bản sao văn bằng chứng chỉ, quyết định tuyển dụng công tác, quyết định lương hiện hưởng, văn bản đồng ý của cơ quan ban đang công tác và cơ quan dự kiến chuyển đến.

Tư vấn về chuyển từ công chức sang viên chức ?

Tìm hiểu pháp luật về công chức, viên chức

Điều kiện xét tuyển viên chức ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn Pháp luật lao động.