Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự của công ty luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng luật Minh Khuê, thắc mắc của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật giao thông đường bộ 2008 

 Nội dung tư vấn:

Khoản 3 Điều 8 luật giao thông đường bộ 2008 quy định nghiêm cấm sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép. 

Điều 36 Luật giao thông đường bộ quy định về sử dụng đường phố và các hoạt động khác trên đường phố như sau:

"1. Lòng đường và hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông.

 2. Các hoạt động khác trên đường phố phải thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật này, trường hợp đặc biệt, việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố vào mục đích khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không được làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

 3. Không được thực hiện các hành vi sau đây:

 a) Các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật này;

 b) Đổ rác hoặc phế thải không đúng nơi quy định;

 c) Xây, đặt bục, bệ trái phép trên đường".  

Theo đó chị không được tự ý sử lòng lề đường để bày bàn ghế buôn bán được, nếu chị muốn sử dụng thì phải được sự đồng ý của Ủy Ban Nhân Dân Cấp Tỉnh, Thành phố nơi chị định buôn bán. 

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng t ôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự.