Năm 2014 người bán đất đã làm bìa đỏ số đất còn lại của họ và không làm bìa cho tôi cũng như không hợp tác với tôi để tôi làm bìa đỏ. Hiện tại đất của tôi chưa có bìa gốc liệu tôi có làm bìa được không? nếu làm đươc thì chi phí nộp ra sao? Nhà bán đất không làm bìa cho tôi vậy tôi có kiện ra toà được không?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai Công ty Luật Minh Khuê.

Chuyển nhượng đất không có sổ đổ ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

 

Chào bạn cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật MInh Khuê, căn cứ vào các thông tin bạn cung cấp xin tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai 2003 

Bộ luật dân sự 2005 

Nội dung tư vấn :

Bạn và ông A xác lập hợp đồng chuyển nhượng năm 2006, mà theo quy định tại Khoản 1 Điều 106 Luật đất đai 2003 thì điều kiện để được chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định như sau:

"Điều 106. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 110; khoản 2 và khoản 3 Điều 112; các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 113; khoản 2 Điều 115; điểm b khoản 1, các điểm b, c, d, đ và e khoản 3 Điều 119; điểm b khoản 1, điểm b và điểm c khoản 2 Điều 120 của Luật này khi có các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất."

Theo đó mảnh đất của ông A không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên ông A không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Do đó hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 2 bạn sẽ vô hiệu, bạn không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất đó, bạn có thể yêu cầu tòa án tuyên hợp đồng chuyển nhượng phần đất đó vô hiệu và hậu quả sẽ được xử lý theo quy định tại Điều 137 Bộ luật dân sự 2005 như sau

"Điều 137. Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu

1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.

2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường."

Như vậy bạn và ông A sẽ phải trả lại cho nhau những gì đã nhận, bạn sẽ trả lại ông A mảnh đất và ông A sẽ trả lại bạn số tiền đã nhận.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật đất đai qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI.