Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự: 1900 6162

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Công văn số 2447/LĐTBXH-BHXH về việc hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội.

- Bộ luật lao động 2012

- Quyết định 1111/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

2. Nội dung tư vấn:

-Thứ nhất, về việc bạn được đóng bảo hiểm ở công ty Vera khi thử việc 2 tháng.

Theo điểm 3 công văn số 2447/LĐTBXH-BHXH ngày 26/7/2011 thì trường hợp người lao động có thời gian thử việc ghi trong HĐLĐ mà HĐLĐ đó thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, thì người sử dụng lao động và người lao động phải đóng BHXH bắt buộc kể cả thời gian thử việc. Mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH trong thời gian thử việc là mức tiền lương, tiền công ghi trong HĐLĐ. Trường hợp của bạn nếu sau 2 tháng thử việc tiếp tục ký HĐLĐ chính thức thì không thuộc đối tượng đóng BHXH, BHYT, BHTN thời gian thử việc.

Bạn không nói rõ thông tin này nhưng bạn lại được công ty đóng bảo hiểm trong khi bạn thực tập. Do đó, theo quy định bộ luật lao động thì khi bạn nghỉ việc công ty sẽ phải chốt sổ bảo hiểm, sau đó trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

>> Xem thêm:  Sự kiện bảo hiểm là gì ? Phải làm gì khi xảy ra sự kiện bảo hiểm ?

-Thứ hai, bạn đi làm cho công ty HomeCredit. 

Khi bạn đi làm cho công ty mới thì bạn phải nộp sổ bảo hiểm cho công ty mới để công ty đóng bảo hiểm cho bạn nhưng đến bây giờ khi bạn nghỉ việc thì công mới yêu cầu bạn đưa sổ bảo hiểm của công ty cũ. Như vậy, có thể hiểu rằng công ty bạn đang làm không tiến hành đóng bảo hiểm cho bạn hoặc đóng cho bạn một sổ bảo hiểm khác. Nếu công ty không đóng bảo hiểm cho bạn thì bạn có thể khiếu nại với công ty theo thủ tục khiếu nại.

Nếu công ty đóng cho bạn một sổ bảo hiểm khác thì khi bạn nghỉ việc công ty phải chốt sổ bảo hiểm mà công ty đóng cho bạn. Sau đó, bạn phải tiến hành gộp sổ theo điều 63, quyết định 1111/QĐ-BHXH như sau:

1. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, sau đó hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới. Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất.
2. Một người có từ 02 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH trùng nhau thì cơ quan BHXH hướng dẫn người lao động lựa chọn 01 sổ BHXH để tiếp tục ghi quá trình đóng BHXH, BHTN hoặc giải quyết các chế độ BHXH, BHTN. Các sổ BHXH còn lại thu hồi và thực hiện hoàn trả cho đơn vị, người lao động theo quy định tại Điểm 3.3, Khoản 3 Điều 48. Trường hợp sổ BHXH bị thu hồi mà đơn vị đề nghị cấp sổ BHXH đã giải thể thì thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho người lao động. Khi thu hồi sổ BHXH, đồng thời phải thu hồi các khoản trợ cấp BHXH đã chi trả trước đó (nếu có).

Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi cho thắc mắc của bạn, hi vọng sẽ giúp ích được cho bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng công ty luật Minh Khuê!

Trân trọng./

Bộ phận tư vấn luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Khi nào được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn và giá trị pháp lý của hợp đồng lao động ?