Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

2. Luật sư tư vấn:

Sau khi đọc câu hỏi của bạn Luật Minh Khuê xin chia ra làm hai bước để giải quyết vấn đề bao gồm: Trả lại cổ phần bạn đã nhận, Rút cổ phần ra khỏi công ty

Bước 1: Trả lại cổ phần bạn đã nhận:

Căn cứ theo khoản 1 điều 126 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về chuyển nhượng vốn thì cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp bạn là cổ đông sáng lập và công ty hoạt động chưa đến 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận ĐKDN. Như vậy, là một cổ đông phổ thông bạn có quyền tự do chuyển nhượng số cổ phần của mình. Tuy nhiên bạn cần chú ý tới điều lệ của công ty có hạn chế chuyển nhượng cổ phần hay không. Nếu có thì bạn cần chập hành theo quy định của điều lệ. Nếu điều lệ không quy định bạn có thể chuyển nhượng lại 6% số cổ phần đã nhận.

Lưu ý: Việc chuyển nhượng được thực hiện theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Bước 2: Rút cổ phần ra khỏi công ty.

>> Xem thêm:  Tỷ lệ cổ phần và quyền hạn của cổ đông trong công ty cổ phần ? Khi nào được ủy quyền để tham dự họp đại hội cổ đông ?

Theo quy định tại khoản 1 điều 115 luật doanh nghiệp quy định về nghĩa vụ của cổ đông phổ thông thì:

"Điều 115. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.

Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra."

Như vậy theo quy định pháp luật, bạn không thể rút vốn trực tiếp khỏi công ty dưới mọi hình thức. Tuy nhiên vẫn có những cách để bạn có thể thực hiện việc rút số Tiền đã góp như sau: 

Thứ nhất: Yêu cầu công ty mua lại số cổ phần đã góp

Căn cứ theo khoản 1 điều 129 bạn có thể yêu cầu công ty mua lại số cổ phần của mình đã góp trong trường hợp bạn biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty, và bạn phải chứng minh được việc thay đổi tổ chức của công ty ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn.

Trong trường hợp này, yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề nêu trên.

Thứ hai: Chuyển nhượng phần vốn góp cho các cổ đông khác

Trong trường hợp này bạn có thể thực hiện như bước thứ nhất đối với số cổ phần của mình.

Thứ ba: Chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác không phải cổ đông công ty

Đối với trường hợp này, người nhận chuyển nhượng phải được đại hội đồng cổ đông chấp thuận là cổ đông của công ty sau khi nhận chuyển nhượng cổ phần.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về yêu cầu của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

>> Xem thêm:  Cổ đông là cá nhân chuyển nhượng cổ phần ngang giá góp vốn thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc cấp sổ chứng nhận cổ đông