1. Có được hưởng chế độ thai sản khi thực hiện các biện pháp tránh thai không ?

Luật sư cho tôi hỏi, tôi là lao động của doanh nghiệp may,tôi có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vậy khi tôi thực hiện biện pháp tránh thai có được hưởng chế độ gì không?
Trân trọng cảm ơn!

Có được hưởng chế độ thai sản khi thực hiện các biện pháp tránh thai không ?

Luật sư tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

>> Xem thêm:  Chế độ thai sản cho nam khi có vợ sinh con mới nhất năm 2022

Luật sư trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn pháp luật đến Bộ phận luật sư tư vấn của Công ty Luật Minh Khuê. Sau khi được cá Luật sư nghiên cứu, Chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

- Thời gian hưởng:Khi bạn thực hiện biện pháp phòng tránh thai thì bạn sẽ được nghỉ tối thiểu là 07 ngày. Căn cứ theo quy định tại Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

"1. Khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

a) 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai;

b) 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.

2. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần."

Bạn sẽ căn cứ vào hình thức sử dụng biện pháp tránh thai để xác định bạn sẽ được nghỉ bao nhiêu ngày, cụ thể theo quy định của pháp luật.

- Mức hưởng chế độ thai sản:

Thời gian bạn nghỉ bạn sẽ được hưởng mức hưởng theo chế độ thai sản. Mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày. Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

2. Đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì được hưởng tiền thai sản theo quy định hiện nay ?

>> Xem thêm:  Cách tính chế độ thai sản theo quy định mới nhất năm 2022 ?

Thưa luật sư, xin Luật sư cho tôi hỏi tôi đóng bảo hiểm xã hội ở công ty tháng 5/2016 đến tháng 3/2018 nhưng do sức khỏe nên tôi nghỉ làm và chưa đóng tiếp bảo hiểm xã hội. Hiện tại tôi đang ở nhà. Đến tháng 6/2018 tôi mang thai vậy tôi có được hưởng tiền bảo hiểm chế độ thai sản không ?
Người gửi : Nguyễn Thị Châm

Đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì được hưởng tiền thai sản theo quy định hiện nay ?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo quy định tại Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Theo thông tin mà bạn cung cấp, thì bạn có thai vào tháng 6/2018, vậy dự kiến sinh tầm tháng 3/2019 và không đóng Bảo hiểm xã hội từ tháng 3/2018. Do vậy, bạn không đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản khi sinh con là đã đúng đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

 

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất 2022

3. Đóng bảo hiểm ở hai công ty khác nhau có được hưởng chế độ thai sản ?

Thưa Luật sư! Tôi có vấn đề muốn hỏi Luật sư: tôi nghỉ việc ở công ty cũ 9/2013 và đã tham gia BHXH đến tháng 9/2013: 01 năm 6 tháng. Đến tháng 1/2014 tôi vào làm việc ở công ty mới và tiếp tục đóng BHXH từ tháng 7/2014. Tuy nhiên tháng 3/2014 tôi mang thai dự kiến sinh con vào đầu tháng 12/2014. Như vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản không?

Kính mong Luật sư giải đáp giúp tôi. Trân trọng cảm ơn!

Đóng bảo hiểm ở hai công ty khác nhau có được hưởng chế độ thai sản ? Gộp sổ bảo hiểm như thế nào ?

Luật sư tư vấn:

>> Xem thêm:  Điều kiện, hồ sơ, thủ tục và mức hưởng chế độ thai sản năm 2022

 

- Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội bao gồm:

- Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

- Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để hưởng bảo hiểm xã hội.

- Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 (Luật bảo hiểm xã hội năm 2014) thì điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Như vậy để được hưởng chế độ thai sản bạn phải đóng đủ 6 tháng BHXH trong thời gian 12 tháng trước khi sinh. Bạn sinh đầu tháng 12/2014 nên thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn từ tháng 12/2013 đến hết tháng 11/2014 và bạn đã có tháng 7,8,9,10,11 như vậy bạn chưa đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Điều kiện hưởng chế độ thai sản?

>> Xem thêm:  Hưởng chế độ thai sản khi thai bị chết lưu mới nhất năm 2022

4. Tư vấn về chế độ thai sản cho người lao động nghỉ không hưởng lương ?

Thưa luật sư, Trường hợp người lao động thai yếu nên xin nghỉ không hưởng lương từ tháng 2/5/2015 đến ngày 8/7/2015 người lao động sinh con. Người lao động đóng bảo hiểm liên tục từ năm 2012 đến tháng 4/2015. Như vậy người lao động có được hưởng trợ cấp thai sản của bảo hiểm hay không?

Xin chân thành cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2006, điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định như sau:

"1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

>> Xem thêm:  Hồ sơ để hưởng chế độ thai sản mới nhất năm 2022 ? Làm thế nào để hưởng chế độ thai sản ?

Với điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định có: Lao động nữ mang thai;Lao động nữ sinh con;...

Về Thời gian hưởng chế độ khi sinh con được quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2006 như sau:

Điều 31. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

"1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định sau đây:

a) Bốn tháng, nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường;

b) Năm tháng, nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành; làm việc theo chế độ ba ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc là nữ quân nhân, nữ công an nhân dân;

c) Sáu tháng đối với lao động nữ là người tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật;

d) Trường hợp sinh đôi trở lên, ngoài thời gian nghỉ việc quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con được nghỉ thêm ba mươi ngày.

2. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới sáu mươi ngày tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc chín mươi ngày tính từ ngày sinh con; nếu con từ sáu mươi ngày tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc ba mươi ngày tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

3. Trường hợp chỉ có cha hoặc mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ bốn tháng tuổi.

>> Xem thêm:  Có giới hạn thời gian nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản không ?

4. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần."

Ở đây, bạn chưa nêu rõ ngày dự sinh của người lao động là ngày nào vì thế bạn cần đối chiếu trường hợp của người lao động với các điều kiện như trên. Nếu đáp ứng các điều kiện trên thì người lao động sẽ được hưởng chế độ thai sản.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Tư vấn chế độ nghỉ thai sản?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

 

5. Có được hưởng chế độ thai sản không khi nghỉ việc ?

Thưa luật sư tư vấn giùm em. Em làm công ty Yazaki Bình Dương. Em đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 7 năm 2013. Đến tháng 8 năm 2015 em nghỉ việc. Em nghỉ việc có thai được gần 4 tháng. Xin luât sư cho em biết vậy em có được hưởng chế độ thai sản không ạ?

>> Xem thêm:  Hỏi về chế độ thai sản trong trường hợp sẩy thai?

Em xin cảm ơn.

Có được hưởng chế độ thai sản không khi nghỉ việc ?

Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hôi trực tuyến gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 :

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

>> Xem thêm:  Đóng BHXH tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không?

Trường hợp của bạn đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 13 tháng tính đến thời điểm tháng 7/2015. Tháng 8/2015 bạn nghỉ việc và có thai 4 tháng sẽ sinh vào tháng 1/2016. Vậy trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh bạn không có đủ 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đó bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thai sản.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Sảy thai vào tháng đầu tiên đóng BHXH có được hưởng chế độ ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật BHXH - Công ty luật MInh KHuê