1. Khái niệm sáng chế mật

Sáng chế mật được hiểu là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định thông qua việc ứng dụng các quy luật tự nhiên; được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định là bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước căn cứ theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung bởi điểm b khoản 1 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022

Như vậy, sáng chế mật phải đáo ứng các điều kiện của một sáng chế thông thường, đồng thời cần đảm bảo quy định về bí mật nhà nước theo quy định pháp luật Việt Nam.

Việc xác định một sáng chế là mật có thể liên quan đến nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn ở: an ninh quốc gia, quốc phòng, lợi ích kinh tế quốc gia, và các yếu tố quan trọng khác mà chính phủ cho là cần thiết để bảo vệ.

 

2. Quy định chung về nộp đơn đăng ký sáng chế mật

Điều 48 của Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định về việc nộp đơn đăng ký sáng chế mật như sau:

- Đơn đăng ký sáng chế mật phải được nộp ở dạng giấy cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp, tuân thủ đúng quy định tại các khoản 1 và 2 của Điều 89 trong Luật Sở hữu trí tuệ.

- Đơn đăng ký sáng chế mật bao gồm các tài liệu sau đây: Các tài liệu theo quy định tại Điều 100 của Luật Sở hữu trí tuệ được đóng dấu mật theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước (trừ chứng từ nộp phí, lệ phí). Văn bản xác nhận đối tượng đăng ký trong đơn là bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

- Đơn đăng ký sáng chế mật được tiếp nhận nếu có các thông tin và tài liệu tối thiểu theo quy định tại khoản 1 Điều 108 của Luật Sở hữu trí tuệ và tài liệu quy định tại điểm b khoản 2 của Điều này.

Vì vậy, đơn đăng ký sáng chế mật phải được nộp cho cơ quan nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp dưới dạng giấy.

 

3. Nguyên nhân không được nộp đơn đăng ký sáng chế mật dưới dạng điện tử

Việc không thể nộp đơn đăng ký sáng chế mật dưới dạng điện tử có thể được giải thích bằng những lý do quan trọng sau đây:

- Bảo mật thông tin: Sáng chế mật thường liên quan đến thông tin nhạy cảm, thậm chí là bí mật quốc gia, và cần được bảo vệ cẩn thận để tránh lộ thông tin cho các bên không có quyền truy cập. Sự áp dụng đơn điện tử có thể tăng nguy cơ rò rỉ thông tin do các vấn đề liên quan đến bảo mật mạng, xâm nhập dữ liệu và các mối đe dọa khác từ các hacker hoặc tổ chức tội phạm mạng. Sự áp dụng đơn điện tử có thể tạo ra các điểm yếu mới trong hệ thống bảo mật, đặc biệt khi thông tin được truyền qua mạng. Chính vì vậy, nhiều người vẫn tin tưởng vào phương thức truyền thống của việc nộp đơn bằng cách gửi trực tiếp bản giấy tờ đến cơ quan chức năng, họ có thể cảm thấy không thoải mái hoặc không tin tưởng vào tính bảo mật và tin cậy của hệ thống điện tử.

- Nguy cơ rò rỉ thông tin: Khi thông tin về sáng chế bị tiết lộ, có thể dẫn đến việc mất quyền lợi và cơ hội thương mại cho chủ sở hữu. Những ai có quyền truy cập thông tin này có thể sử dụng nó một cách bất hợp pháp để sao chép hoặc sử dụng sáng chế mà không cần phải trả tiền cho chủ sở hữu. Nếu thông tin về sáng chế liên quan đến công nghệ hoặc thông tin chiến lược quốc phòng, việc tiết lộ thông tin này có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Có thể dẫn đến việc mất trội lợi quân sự, kỹ thuật và chiến lược trước các quốc gia hay tổ chức có thể muốn sử dụng thông tin này chống lại lợi ích quốc gia của mình.

- Hệ thống chưa hoàn thiện: Hiện nay, hệ thống điện tử để xử lý đơn đăng ký sáng chế mật vẫn còn nhiều hạn chế về mặt kỹ thuật và bảo mật. Cần đầu tư và phát triển hạ tầng công nghệ để đảm bảo rằng thông tin được bảo vệ an toàn và không bị xâm phạm. Ngoài ra, người sử dụng có thể thiếu kiến thức và kỹ năng cần thiết để sử dụng hệ thống điện tử một cách hiệu quả, và thiếu hỗ trợ kỹ thuật có thể làm giảm khả năng sử dụng và hiệu suất của hệ thống.

Trong bối cảnh tăng cường bảo mật thông tin, quyết định không cho phép nộp đơn đăng ký sáng chế mật dưới dạng điện tử là hợp lý và cần thiết. Điều này đảm bảo rằng thông tin liên quan đến sáng chế mật được bảo vệ an toàn và quy trình xử lý được thực hiện một cách chính xác và hiệu quả.

 

4. Thủ tục đăng ký sáng chế mật năm 2024

Căn cứ theo quy định tại Điều 49 Nghị định 65/2023/NĐ-CP thì thủ tục liên quan đến đăng ký sáng chế mật bao gồm những nội dung như sau:

- Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế mật và cấp văn bằng bảo hộ sáng chế mật, cũng như các thủ tục duy trì, sửa đổi, chấm dứt và hủy bỏ hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế mật, phải tuân thủ các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các hướng dẫn thi hành liên quan; trừ một số trường hợp có thể không tuân thủ đầy đủ các quy định chung của Luật Sở hữu trí tuệ và các hướng dẫn thi hành. 

- Quy trình thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế mật phải hoàn thành trong thời hạn không quá 18 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là hợp lệ. Thời hạn này tính từ ngày nộp yêu cầu thẩm định nội dung trước ngày đơn được chấp nhận là hợp lệ, hoặc từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày đơn được chấp nhận là hợp lệ. Điều này giúp đảm bảo rằng quá trình thẩm định được tiến hành một cách hiệu quả và có tính linh hoạt, đồng thời đảm bảo rằng người đăng ký không phải chờ đợi quá lâu để nhận được kết quả thẩm định.

- Quy định rằng nhận xét hoặc phản đối từ bên thứ ba được xem xét như một nguồn thông tin trong quá trình xử lý đơn đăng ký sáng chế mật. Điều này có nghĩa là cơ quan quản lý sẽ xem xét và cân nhắc các nhận xét hoặc phản đối từ các bên thứ ba khi thẩm định đơn đăng ký sáng chế mật. Trong trường hợp không thể xác định thông tin hoặc nếu có sự tiết lộ thông tin trong các văn bản theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sẽ phối hợp với Bộ Công an để xác minh tính phù hợp của việc tiết lộ thông tin đó với các quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Điều này nhằm bảo vệ thông tin nhạy cảm và đảm bảo rằng các quy định pháp luật về bảo mật được tuân thủ đúng đắn trong quá trình xử lý đơn đăng ký sáng chế mật.

- Thủ tục khiếu nại theo quy định tại Điều 119a của Luật Sở hữu trí tuệ không áp dụng đối với các quyết định hoặc thông báo liên quan đến đơn đăng ký sáng chế mật và các loại đơn khác liên quan đến sáng chế mật. Điều này giúp đảm bảo rằng các vấn đề liên quan đến sáng chế mật được xử lý một cách có hệ thống và hiệu quả.

- Thông tin về đơn đăng ký sáng chế mật và văn bằng bảo hộ sáng chế mật không được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp. Việc không công bố thông tin này nhằm bảo vệ quyền lợi của người đăng ký và đảm bảo tính bảo mật của thông tin liên quan đến sáng chế mật. Do đó, chỉ những bên có quyền và có mối quan hệ trực tiếp với đơn đăng ký hoặc văn bằng bảo hộ mới có thể truy cập vào thông tin này, như cơ quan chức năng hoặc các bên liên quan khác theo quy định của pháp luật. Điều này giữ cho thông tin về sáng chế mật được bảo vệ và không bị lộ ra công chúng một cách không cần thiết.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Thủ tục đăng ký sáng chế mật theo quy định mới nhất năm 2024. Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu trực tiếp tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!