>> Luật sư tư vấn pháp luật Đấu thầu về hủy thầu, gọi:  1900.6162

 

Luật sư trả lời:

1. Căn cứ pháp lý

Luật Đấu thầu 2013

Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đấu thầu

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ theo quy định tại Điều 17 Luật Đấu thầu 2013:

"Điều 17. Các trường hợp hủy thầu

1. Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

2. Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

3. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án.

4. Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư."

Theo đó, nếu trường hợp đấu thầu mà chỉ có 1 nhà thầu tham gia hoặc có 1 nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thì cũng không được thực hiện việc hủy thầu nếu không thuộc một trong các trường hợp trên. Để xử lý hai tình huống trên, bạn phải căn cứ và quy định tại Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ_CP.

Thứ nhất, tại thời điểm đóng thầu đối với gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, có ít hơn 03 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì phải xem xét, giải quyết trong thời hạn không quá 04 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu theo một trong hai cách sau đây:

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc xuất hóa đơn khi tham gia đấu thầu

a) Cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. Trong trường hợp này phải quy định rõ thời điểm đóng thầu mới và các thời hạn tương ứng để nhà thầu có đủ thời gian sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đã nộp theo yêu cầu mới;

b) Cho phép mở thầu ngay để tiến hành đánh giá.

Như vậy, nếu như chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ tại thời điểm đóng thầu thì bên mời thầu vẫn có thể tiếp tục thực hiện các quá trình sau đó. 

Thứ hai, nếu sau trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu mà chỉ có một đơn vị dự thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật thì còn phải căn cứ vào đơn giá trong hồ sơ dự thầu để xác định theo quy định về xử lý tình huống trong đấu thầu. Như vậy, nếu mức giá phù hợp thì hoàn toàn có thể lựa chọn nhà thầu này. Nếu mức giá cao hơn giá gói thầu đã duyệt thì có thể xử lý theo quy định tại khoản 8 Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ_CP:

"Trường hợp giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và nằm trong danh sách xếp hạng đều vượt giá gói thầu đã duyệt thì xem xét xử lý theo một trong các cách sau đây:

a) Cho phép các nhà thầu này được chào lại giá dự thầu nếu giá gói thầu đã bao gồm đầy đủ các yếu tố cấu thành chi phí thực hiện gói thầu;

b) Cho phép đồng thời với việc các nhà thầu chào lại giá dự thầu, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét lại giá gói thầu, nội dung hồ sơ mời thầu đã duyệt, nếu cần thiết."

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Có hủy thầu khi chỉ có một nhà thầu tham gia hoặc một nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi nay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đấu thầu - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2020 về thời gian lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu