Nếu người đó đã làm giấy tờ khác và đã bán cho người khác tôi có lấy lại được hay không?

Người gửi : Lưu Thanh Sơn

Luật sư trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ Luật sư nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

+ Thứ nhất, Có lấy lại được mảnh đất không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP

"Điều 77. Cấp lại Giấy chúng nhận, Giấy chúng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chúng nhân quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất:

1. Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chúng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

....

2.Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,… người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại mới nhất năm 2021

3. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi bị mất trong trường hợp của bạn:

“Điều 10. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận

2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

b) Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân…”

Như vậy, nếu đáp ứng được các trình tự thủ thục, thời gian niêm yết công khai ở trên thì bạn có thể được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thứ hai, Người đang trực tiếp sử dụng đất nếu làm giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác và bán cho người khác thì có đòi lại được không?

Người trực tiếp sử dụng mảnh đất của bạn hoàn toàn có thể xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn cứ tại khoản 1 Điều 101 Luật Đất đai 2013 Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Do người này đã sử dụng mảnh đất này đã 40 năm hơn nữa trong thời gian ở tại mảnh đất này người đó có thực hiện các nghĩa vụ tài chính về diện tích đất mà mình đang sử dụng là biên lai sử dụng đất nông nghiệp thuế nhà đất (Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP). Khi bạn cho người quen của mình ở ở cũng không có văn bản viết tay hay có người làm chứng về việc này. Vi vậy người đang trực tiếp sử dụng đất hoàn toàn có thể làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn ghi nợ tiền sử dụng đất mới nhất và cách viết đơn ghi nợ

Khi người đó làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên người đó rồi thì người này được quyền chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng đất sang cho người khác. Vì vậy mà bạn không thể đòi lại được mảnh đất này.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đất đai - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo chính sách mới của Luật đất đai ?