1. Khai nhận thừa kế là gì? 

Khai nhận di sản thừa kế chính là một thủ tục nhằm xác nhận quyền tài sản với di sản của người đã khuất để lại. Người được hưởng sẽ được nhận tài sản theo đúng quy định của pháp luật. 

Có hai trường hợp khi khai nhận di sản thừa kế đó là người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật và trường hợp những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó. 

 

2. Có phải lập biên bản kết thúc niêm yết khai nhận thừa kế hay không

Căn cứ: Nghị định 29/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật công chứng. Theo đó thì tại điều 18 có quy định niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản và văn bản khai nhận di sản. 

Việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản phải được niêm yết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết. Việc niêm yết do tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tại trụ sở của Ủy ban nhân cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản; trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng thì niêm yết tại nơi tạm trú có thời hạn cuối cùng của người đó. Trường hợp di sản gồm cả bất động sản và động sản hoặc di sản chỉ gồm có bất động sản thì việc niêm yết được thực hiện theo quy định tại Khoản này và tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản.

Trường hợp di sản chỉ gồm có động sản, nếu trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng và nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn cuối cùng của người để lại di sản không ở cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì tổ chức hành nghề công chứng có thể đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn cuối cùng của người để lại di sản thực hiện việc niêm yết.

Nội dung niêm yết phải nêu rõ họ, tên của người để lại di sản; họ, tên của những người thỏa thuận phân chia hoặc khai nhận di sản thừa kế; quan hệ của những người thỏa thuận phân chia hoặc khai nhận di sản thừa kế với người để lại di sản thừa kế; danh mục di sản thừa kế. Bản niêm yết phải ghi rõ nếu có khiếu nại, tố cáo về việc bỏ sót, giấu giếm người được hưởng di sản thừa kế; bỏ sót người thừa kế; di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người để lại di sản thì khiếu nại, tố cáo đó được gửi cho tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc niêm yết.

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi niêm yết có trách nhiệm xác nhận việc niêm yết và bảo quản việc niêm yết trong thời hạn niêm yết.

Theo đó thì quy định trên không bắt buộc các tổ chức công chứng phải lập biên bản niêm yết. Trên thực tế thì những tổ chức công chứng có thể tiến hành lập biên bản kết thưc niêm yết  hoặc là không lập. Chỉ cần xác nhận đã đủ thời gian niêm yết theo ngày tháng ghi trong thông báo niêm yết, và trong thời gian niêm yết có hay không có khiếu nại, tố cáo có liên quan. 

 

3. Hồ sơ, thủ tục khai nhận di sản thừa kế. 

3.1.Hồ sơ khai nhận di sản thừa kế

- Phiếu yêu cầu công chứng;

- Bản sao di chúc nếu thừa kế theo di chúc hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng nếu chia thừa kế theo pháp luật;

- Giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết; Giấy đăng ký kết hôn của người để lại di sản, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu có)…

- Dự thảo văn bản khai nhận di sản thừa kế nếu có

- Các giấy tờ nhân thân như là Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú… của người khai nhận di sản thừa kế;

- Các giấy tờ về tài sản như là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký xe ô tô… Các giấy tờ khác về tình trạng tài sản chung/riêng như bản án ly hôn, văn bản tặng cho tài sản, thỏa thuận tài sản chung/riêng…

- Hợp đồng ủy quyền nếu có trong trường hợp nhiều người được nhận thừa kế nhưng không chia di sản. 

 

3.2.Thủ tục tiến hành khai nhận thừa kế. 

Để tiến hành khai nhận di sản thừa kế thì người cần khai nhận di sản thừa kế thực hiện theo các bước như sau:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ theo quy định

- Bước 2: Công chứng văn bản khai nhận di sản thừa 

Sau khi nộp hồ sơ đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu, các công chứng viên bắt đầu xem xét và kiểm tra hồ sơ của bạn.

Nếu hồ sơ đầy đủ thì công chứng viên sẽ tiếp nhận và ghi vào sổ công chứng. Trong trường hợp mà hồ sơ còn thiếu sót thì các công chứng viên sẽ hướng dẫn bạn và yêu cầu bạn bổ sung những giấy tờ đang còn thiếu. Còn nếu như hồ sơ đầy đủ nhưng lại không có cơ sở để công chứng thì các công chứng viên sẽ đưa ra lý do tại sao mà hồ sơ của bạn bị từ chối  theo đó thì bạn có thể tham khảo hỗ trợ của công chứng viên và làm một hồ sơ khác hoặc dừng việc khai nhận di sản thừa kế.

- Bước 3: Niêm yết việc thụ lý văn bản khai nhận di sản. 

Sau khi hồ sơ của bạn đầy đủ và được các công chứng viên tiếp nhận, sau đó sẽ tiến hành niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã nơi thường trú của người để lại tài sản.

Nếu không thể xác nhận được địa chỉ cư trú của người để lại tài sản, hồ sơ của bạn sẽ bị niêm yết trong vòng 15 ngày.

Nội dung niêm yết thì phải nêu rõ họ tên người để lai di sản; họ tên của những người khai nhận di sản; quan hệ của những người nhận di sản với người để lại di sản; danh mục di sản thừa kế. 

Phải gửi tố cáo cho các tổ chức hành nghề công chứng niêm yết khi gặp các trường hợp về việc bỏ sót, giấu giếm người được hưởng di sản, bỏ sót người thừa kế, di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người để lại di sản thì khiếu nại.

- Bước 4: Hướng dẫn ký văn bản khai nhận di sản.

Nếu đã có dự thảo văn bản khai nhận thì các công chứng viên sẽ kiểm tra nội dung của văn bản và đảm bảo rằng Văn bản không vi phạm bất cứ điều gì với Pháp luật, với đạo đức xã hội. Còn trong trường hợp mà chưa có dự thảo văn bản khai nhận thì công chứng viên sẽ tiến hành soạn thảo theo lời để nghị của người khai nhận di sản. Sau khi quá trình soạn thảo văn bản được hoàn tất, người thừa kế đọc lại nội dung và đồng ý cho công chứng viên hướng dẫn ký vào Văn bản khai nhận di sản kế thừa.

- Bước 5: Ký chứng nhận và trả kết quả. 

Công chứng viên yêu cầu người thừa kế xuất trình bản gốc của các giấy tờ liên quan đến hồ sơ để đối chiếu thêm một lần nữa trước khi xác nhận vào Lời chứng và từng trang của Văn bản khai nhận di sản thừa kế.

Sau khi bạn ký xong, bên công chứng sẽ yêu cầu thanh toán thù lao công chứng, các chi phí khác và bàn giao bản gốc Văn bản khai nhận cho người thừa kế.

Trên đây là toàn bộ những thông tin mà chúng tôi muốn cung cấp cho các bạn có liên quan đến việc khai nhận di sản thừa kế và niêm yết khai nhận thừa kế theo quy định của pháp luật. Hi vọng rằng thông qua những thông tin và nội dung mà chúng tôi cung cấp thì đã giúp các bạn có thêm thông tin hiểu biết cũng như có thể tiến hành khai nhận di sản thừa kế một cách dễ dàng và đúng theo quy định của pháp luật. Ngoài ra thì nếu các bạn còn có những câu hỏi thắc mắc khác có liên quan thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài tư vấn pháp luật thừa kế trực tiếp 19006162 để được hỗ trợ một cách nhanh chóng. 

Các bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết sau:

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế đối với đất đai? Thủ tục khởi kiện chia tài sản thừa kế?

Văn bản khai nhận di sản thừa kế có bắt buộc công chứng, chứng thực không?

Ủy quyền khai nhận di sản thừa kế khi đang ở nước ngoài?