Thứ nhất: Về quyền có tài sản riêng của con:

Việc con có tài sản riêng là hoàn toàn phù hợp theo quy định của Pháp luật, Căn cứ pháp lý được quy định trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 cụ thể như sau:

Điều 75. Quyền có tài sản riêng của con

1)      Con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng của con...

Theo đó con chưa thành niên, con bị mất năng lực hành vi dân sự hoàn toàn được quyền có tài sản riêng, tài sản riêng được xác lập thông qua  việc được thừa kế, được tặng cho hay từ thu nhập do lao động của con…. Vì vậy, việc bố mẹ thỏa thuận tặng cho con tài sản hoàn toàn phù hợp theo quy định của pháp luật.

Thứ hai: Việc quản lý tài sản của con chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân

Căn cứ pháp lý được quy định trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau

Điều 67. Quản lý tài sản riêng của con

1. Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý.

2. Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con. Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác.

3. Cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp con đang được người khác giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự; người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

4. Trong trường hợp cha mẹ đang quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự mà con được giao cho người khác giám hộ thì tài sản riêng của con được giao lại cho người giám hộ quản lý theo quy định của Bộ luật dân sự.

Vậy việc quản lý tài sản của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý, hoặc thỏa thuận cha hoặc mẹ sẽ là người quản lý trực tiếp.

Thứ ba: Việc sử dụng tài sản của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự

Việc định đoạt, sử dụng tài sản của con được thực hiện theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:

Căn cứ pháp lý Luật hôn nhân và gia đình quy định:

Điều 77. Định đoạt tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dan sự

1. Trường hợp cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý tài sản riêng của con dưới 15 tuổi thì có quyền định đoạt tài sản đó vì lợi ích của con, nếu con từ đủ 09 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

2. Con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có quyền định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc dùng tài sản để kinh doanh thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ.

3. Trong trường hợp con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự thì việc định đoạt tài sản riêng của con do người giám hộ thực hiện.”

Như vậy cha mẹ, hoặc cha, mẹ theo sự thỏa thuận của cha, mẹ, người nuôi con trực tiếp có quyền quản lý tài sản của con có quyền định đoạt tài sản đó vì lợi ích của con, trường hợp con từ đủ 9 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con. Trường hợp con từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi có quyền định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc dùng tài sản để kinh doanh thì phải có sự đồng ý bằng văn bẳn của cha mẹ hoặc người giám hộ. Trường hợp con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự thì việc định đoạt tài sản riêng của con do người giám hộ thực hiện.

Như vậy việc sử dụng tài sản của con chỉ được đặt ra vì lợi ích của con, trường hợp bố mẹ tặng cho con tài sản có thể thỏa thuận về việc ai là người quản lý trực tiếp.

>> Xem thêm:  Đất đai được chuyển nhượng, tặng cho riêng có được coi là tài sản riêng của vợ, chồng hay không ?

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về ý kiến tư vấn xin hãy liên hệ với tổng đài  1900.6162

Nếu bạn muốn đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng vui lòng tham khảo bài viết: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp tại văn phòng 

Bạn cũng có thể tham khảo thêm:  Một số video tư vấn pháp luật lĩnh vực hôn nhân gia đình do Luật Minh Khuê xây dựng hoặc tham gia trả lời trên truyền hình

Rất mong được phục vụ Quý khách hàng trên phạm vi cả nước!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Chồng chơi xổ số trúng thưởng, tiền thưởng có được coi là tài sản riêng ?