Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 thì về nguyên tắc khi người chết có có di chúc để lại tài sản cho ai thì người đó sẽ có quyền được xác lập quyền sở hữu với tài sản.

Tuy nhiên, với một số đối tượng thì ngay cả khi di chúc không chỉ định họ là người thừa kế, thì họ cũng vẫn được hưởng di sản thừa kế- pháp luật gọi những người này là người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.

Đối chiếu quy định trên có thể thấy: cha, mẹ, vợ, chồng là những người thuộc đối tượng người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc; vì thế căn nhà này đương nhiên không thuộc quyền sở hữu của riêng hai người con; mà bố, mẹ và chồng của chị gái đã mất cũng có quyền được hưởng thừa kế.

Và bố các cháu chỉ không được hưởng di sản thừa kế khi anh ấy từ chối nhận, hoặc không có quyền hưởng di sản thừa kế (điều 621)

1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:

a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Chính vì thế, ngay cả khi các cháu đã đủ năng lực hành vi dân sự thì các cháu cũng chưa thể bán căn nhà này được, mà vẫn cần có sự đồng ý, thống nhất của những người thừa kế.

Do đó, để đảm bảo hợp đồng mua bán nhà ở hợp pháp theo chúng tôi, chị có thể giải thích cho những người thừa kế cùng biết để cùng thống nhất cách giải quyết.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Luật Minh Khuê về vướng mắc của khách hàng; trường hợp khách hàng còn gặp khó khăn có thể liên hệ cho chúng tôi theo tổng đài: 1900.6162 để được tư vấn chuyên sâu.

Trân trọng cảm ơn!

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê