Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của công ty Luật Minh Khuê.

>>  Luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến, gọi: 1900.0159

 

Trả lời

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự năm 2005 (văn bản mới: Bộ luật dân sự năm 2015)

2. Nội dung phân tích:

Căn cứ vào Điều 669 Bộ luật dân sự ta có những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc:

"Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:

1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động."

Ông A mất vào năm 2012, vào thời điểm đó cả ba con C, D, E đều chưa đủ 18 tuổi. vậy vợ là bà B và con C, D, E đều là những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc.

Và Khoản 1 Điều 676 Bộ luật dân sự quy định về hàng thừa kế thứ nhất:

>> Xem thêm:  Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm, án phí phúc thẩm

"a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;"

Vì câu hỏi của bạn không nêu rõ phần di sản ông A để lại là tài sản chung hay tài sản riêng, vậy nên chúng tôi sẽ chia ra hai trường hợp:

- Trường hợp thứ nhất: di sản ông A để lại là thuộc sở hữu của riêng ông A:

+ Di chúc không hợp pháp: Áp dụng Điều 676

Lúc này di sản của ông A được chia theo pháp luật tức là:

B =C = D = E = 2.400.000.000/4 = 600.000.000

+ Di chúc hợp pháp: Áp dụng Điều 669

Một suất thừa kế theo pháp luật là 600.000.000, mà một người thừa kế được hưởng không phụ thuộc vào nội dung di chúc bằng 2/3 suất thừa kế. Vậy

B =C = D = E = 2/3 x 600.000.000 = 400.000.000

Bà M được hưởng:

 M = 2.400.000.000 - (400.000.000 x 4) = 800.000.000

>> Xem thêm:  Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế mới nhất năm 2020

- Trường hợp thứ hai: di sản ông A để lại là sở hữ chung cùng với vợ mình là bà B:

Vậy ông A chết đi thì di sản riêng của ông A là:

2.400.000.000/2 = 1.200.000.000

+ Di chúc không hợp pháp: Áp dụng Điều 676

B = C = D = E = 1.200.000.000/4 = 300.000.000

Vậy C = D = E = 300.000.000

B = 300.000.000 + 1.200.000.000 = 1.500.000.000

+ Di chúc hợp pháp: Áp dụng Điều 669

Một suất thừa kế theo pháp luật là 300.000.000

mà một người thừa kế được hưởng không phụ thuộc vào nội dung di chúc bằng 2/3 suất thừa kế. Vậy

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn soạn thảo, xác lập di chúc và phân chia tài sản thừa kế theo quy định của pháp luật

B =C = D = E = 2/3 x 300.000.000 = 200.000.000

Bà M được hưởng:

M = 1.200.000.000 - (200.000.000 x 4) = 400.000.000

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Hy vọng chúng tôi đã giúp bạn giải quyết vấn đề!

Trân trọng./.

Bộ vận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Thủ tục nhận chuyển nhượng nhà chung cư đã có sổ đỏ năm 2020 ?