Luật sư tư vấn về chủ đề "thừa kế theo di chúc"

thừa kế theo di chúc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thừa kế theo di chúc.

Mẫu di chúc thừa kế tài sản, đất đai mới nhất năm 2022

Mẫu di chúc thừa kế tài sản, đất đai mới nhất năm 2022
Di chúc là văn bản thể hiện ý chí của người có tài sản nhằm định đoạt khối tài sản của mình khi qua đời: Chia cho ai ? Chia như thế nào ?...Theo quy định của pháp luật dân sự chỉ khi không có di chúc thì mới chia khối tài sản này theo quy định của pháp luật dân sự.

Chồng chết không có di chúc thì chia tài sản chung như thế nào?

Chồng chết không có di chúc thì chia tài sản chung như thế nào?
Tài sản chung của vợ chồng sẽ được chia như thế nào khi chồng hoặc vợ mất và việc chia tài sản thừa kế khi chồng mất được chia như thế nào? Là một trong những câu hỏi mà chúng tôi thường xuyên nhận được từ khách hàng, dưới đây là một tình huống thực thế về chủ đề này:

Như thế nào là di chúc hợp pháp được pháp luật công nhận ?

Như thế nào là di chúc hợp pháp được pháp luật công nhận ?
Hiện nay có rất nhiều bản di chúc được lập và tài sản được để lại nhằm mục đích khác nhau. Tuy nhiên có một số gia đình vẫn còn phát sinh tranh chấp từ nội dung của di chúc, đặc biệt là đối với di chúc được lập bằng miệng . Trong bài viết Luật Minh Khuê xin đưa ra một số quy định về di chúc.

Chia di sản thừa kế khi có di chúc hoặc không có di chúc ?

Chia di sản thừa kế khi có di chúc hoặc không có di chúc ?
Cách chia di sản thừa kế theo di chúc ? Phân chia di sản thừa kế không có di chúc? Chia di sản thừa kế theo pháp luật như thế nào cho đúng ? ... Luật Minh Khuê giải đáp các thắc mắc về việc chia di sản thừa kế và các vấn đề liên quan:

Di chúc là gì ? Quy định về phân chia di sản thừa kế theo di chúc

Di chúc là gì ? Quy định về phân chia di sản thừa kế theo di chúc
Khái niệm di chúc được hiểu như thế nào ? Hiệu lực của di chúc là gì ? Cách thức phân chia di sản thừa kế theo di chúc ? Quy định về điều kiện sửa, hủy bỏ di chúc ? quy định về người lập di chúc ? ... Sẽ được Luật Minh Khuê hướng dẫn giải đáp cụ thể:

Thừa kế thế vị là gì ? Cách xác định người được hưởng thừa kế thế vị ?

Thừa kế thế vị là gì ? Cách xác định người được hưởng thừa kế thế vị ?
Theo nguyên tắc chung, người thừa kế là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế. Tuy nhiên pháp luật thừa kế nước ta còn quy định trường hợp khi con của người để lại di sản chết trước người để lại di sản thì cháu của người đó được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ cháu được hưởng nếu còn sống.

Thừa kế là gì ? Quy định pháp luật về thừa kế

Thừa kế là gì ? Quy định pháp luật về thừa kế
Khái niệm thừa kế theo quy định của pháp luật Việt Nam được hiểu như thế nào ? Có các dạng phân chia tài sản thừa kế như thế nào ? Cách thức phân chia tài sản thừa kế là đất đai, nhà ở ... cho những người có quyền thừa kế sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Mẫu di chúc lập tại văn phòng công chứng mới năm 2022

Mẫu di chúc lập tại văn phòng công chứng mới năm 2022
Cá nhân có quyền lập di chúc lập tại văn phòng công chứng. Đây là một trong những hình thức xác lập di chúc hợp pháp phù hợp với quy định pháp luật hiện nay nhưng không phải là một trong những điều kiện tiên quyết để di chúc có hiệu lực. Đồng thời luật sư cũng tư vấn một số vướng mắc liên quan: