1. Công chức bị kỷ luật buộc thôi việc có thể tham gia dự tuyển công chức?

Năm 2024, một vấn đề nảy sinh trong cộng đồng về việc liệu những công chức bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc có thể tham gia dự tuyển vào các vị trí công chức khác không. Vấn đề này được giải quyết và rõ ràng hóa theo quy định của Điều 39 Nghị định 112/2020/NĐ-CP, điều mà nhiều người quan tâm và muốn hiểu rõ hơn.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 của Điều 39 nêu trên, công chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc sẽ phải tuân theo các điều sau đây:

Đầu tiên, công chức trong trường hợp này sẽ không được hưởng chế độ thôi việc. Có nghĩa là họ sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến việc nghỉ việc do kỷ luật. Tuy nhiên, điều quan trọng là họ vẫn được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian làm việc, giúp họ tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội sau này theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức sẽ lưu giữ hồ sơ của họ và phải cung cấp bản tóm tắt lý lịch và nhận xét khi công chức đó yêu cầu. Đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình xử lý kỷ luật của các cơ quan quản lý.

Cuối cùng, một điều quan trọng là sau 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật buộc thôi việc có hiệu lực, công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc được quyền đăng ký dự tuyển vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước. Tạo điều kiện cho công chức có cơ hội thứ hai sau khi họ đã học từ kinh nghiệm và sẵn sàng làm lại từ đầu. Tuy nhiên, có một ngoại lệ đối với trường hợp bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc do tham nhũng, tham ô hoặc vi phạm đạo đức công vụ, họ sẽ không được đăng ký dự tuyển vào các cơ quan hoặc vị trí công tác có liên quan đến nhiệm vụ, công vụ đã đảm nhiệm trước đó.

Về phía công chức, điều quan trọng là họ sẽ không bị cấm đoán quyền tham gia dự tuyển vào các vị trí công chức sau khi họ đã trải qua quá trình kỷ luật. Giúp họ có cơ hội thứ hai để phục hồi danh dự và vị thế trong công việc. Tuy nhiên, điều kiện cơ bản là họ phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật và không có bất kỳ vi phạm nào liên quan đến tham nhũng, tham ô hoặc đạo đức công vụ.

Tóm lại, việc công chức bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc có thể tham gia dự tuyển vào các vị trí công chức sau 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực, tuy nhiên, điều kiện và ngoại lệ cụ thể phải được tuân thủ. Không chỉ là cơ hội cho công chức để sửa đổi hành vi và quay lại con đường chính đáng mà còn là biện pháp nhân bản và công bằng trong việc quản lý nhân sự công chức.

 

2. Quy định thì hành vi nào của công chức sẽ bị bị xử lý kỷ luật?

Các hành vi của công chức mà sẽ bị xử lý kỷ luật được quy định cụ thể trong Nghị định 112/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 của Nghị định 71/2023/NĐ-CP về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức và viên chức. Các hành vi này bao gồm:

Vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, và viên chức. Bao gồm cả việc vi phạm các quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ nghề nghiệp mà họ phải tuân thủ. Nếu hành động của họ vi phạm các quy định này, dù là vô tình hay cố ý, họ sẽ phải chịu trách nhiệm và có thể bị xử lý kỷ luật.

Vi phạm đạo đức và lối sống. Các công chức phải tuân thủ các chuẩn mực đạo đức và đạo lý trong cuộc sống cá nhân và làm việc. Nếu hành vi của họ vi phạm các chuẩn mực này, đặc biệt là trong quá trình thực hiện công vụ, họ có thể bị xử lý kỷ luật.

Vi phạm pháp luật khi thi hành công vụ. Các công chức phải tuân thủ pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Nếu họ vi phạm pháp luật trong quá trình này, họ sẽ bị xử lý kỷ luật.

Các hành vi vi phạm được phân loại dựa trên mức độ nghiêm trọng của hậu quả:

Hậu quả ít nghiêm trọng: Đây là những vi phạm có tính chất và mức độ tác hại không lớn, thường ảnh hưởng trong phạm vi nội bộ của cơ quan, tổ chức hoặc đơn vị công tác mà công chức đó làm việc. Tuy nhiên, dù không nghiêm trọng nhưng cũng làm giảm đi uy tín của tổ chức.

Hậu quả nghiêm trọng: Đây là những vi phạm có tính chất và mức độ tác hại lớn hơn, thường lan rộng ra ngoài phạm vi nội bộ, gây ra dư luận tiêu cực trong cộng đồng cũng như làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc đơn vị công tác.

Hậu quả rất nghiêm trọng: Đây là những vi phạm có tính chất và mức độ tác hại cực kỳ lớn, ảnh hưởng rộng rãi đến cả xã hội, gây ra dư luận tiêu cực nghiêm trọng và làm mất đi uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc đơn vị công tác.

Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng: Đây là những vi phạm có tính chất và mức độ tác hại cực kỳ lớn, ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ xã hội, gây ra dư luận tiêu cực vô cùng nghiêm trọng và làm mất đi uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc đơn vị công tác một cách nghiêm trọng nhất.

 

3. Trường hợp buộc thôi việc đối với lỗi vi phạm của công chức

Câu hỏi xoay quanh các trường hợp buộc thôi việc đối với lỗi vi phạm của các công chức đang là một vấn đề được quan tâm rộng rãi trong cộng đồng. Việc xác định và áp dụng các biện pháp kỷ luật là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và trách nhiệm trong việc quản lý và điều hành các tổ chức công quyền.

Theo quy định tại Điều 13 của Nghị định 112/2020/NĐ-CP, có tổng cộng năm trường hợp mà một công chức có thể bị buộc thôi việc. Mỗi trường hợp đều được xem xét một cách cẩn thận và công bằng, đảm bảo rằng quyết định được đưa ra dựa trên sự công minh và bằng chứng cụ thể về hành vi vi phạm.

Trong trường hợp đầu tiên, nếu một công chức đã từng bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức và sau đó tái phạm, việc buộc thôi việc là một biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng nguyên tắc của quy định pháp luật được thực thi một cách nghiêm ngặt. Nhấn mạnh sự quan trọng của việc đánh giá đúng đắn và giám sát sau khi một quyết định kỷ luật đã được thực hiện.

Trong trường hợp thứ hai, nếu một công chức có hành vi vi phạm lần đầu và gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, việc buộc thôi việc có thể được xem xét. Bao gồm các hành vi vi phạm như tham nhũng, lạm dụng quyền lợi, hoặc các hành vi gây hậu quả nghiêm trọng đến sự an toàn và quyền lợi của cộng đồng.

Trong trường hợp thứ ba, việc sử dụng các giấy tờ giả mạo hoặc không hợp pháp để tuyển dụng vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị là một hành vi nghiêm trọng và đáng bị kỷ luật. Không chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức mà còn là một hành vi vi phạm pháp luật.

Trường hợp thứ tư liên quan đến việc nghiện ma túy của một công chức. Việc sử dụng ma túy không chỉ là một vấn đề cá nhân mà còn ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc và sự đáng tin cậy của công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ công cộng.

Cuối cùng, trong một trường hợp đặc biệt khác, nếu một công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi vi phạm lần đầu và gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, việc buộc thôi việc cũng có thể được áp dụng. Nhấn mạnh về sự cần thiết của việc áp dụng các biện pháp kỷ luật một cách công bằng và nghiêm minh đối với tất cả các công chức, bất kể vị trí và chức vụ của họ trong tổ chức.

Trong tất cả các trường hợp, việc quyết định buộc thôi việc đều phải tuân thủ các nguyên tắc của pháp luật, đảm bảo tính công bằng và trách nhiệm. Nó cũng cần phải được đưa ra sau khi đã tiến hành một cuộc điều tra hoàn chỉnh và minh bạch, đảm bảo rằng quyết định không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố không đối lập hoặc đảm bảo tính minh bạch và sự công khai đối với cộng đồng.

Xem thêm >>> Quy trình kỷ luật công chức khi bị điều chuyển công tác sang đơn vị mới? 

Để đảm bảo rằng quý khách nhận được sự hỗ trợ và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, chúng tôi khuyến khích quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6162 hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ tiếp nhận yêu cầu của quý khách và cố gắng phản hồi trong thời gian ngắn nhất có thể.