1. Quy định pháp luật về vật liệu xây dựng như thế nào?

Tại Điều 110 của Luật Xây dựng 2014, đã được sửa đổi bởi khoản 40 của Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, quy định một loạt các yêu cầu quan trọng liên quan đến vật liệu xây dựng. Những quy định này không chỉ nhấn mạnh vào việc đảm bảo an toàn và hiệu quả của vật liệu mà còn đặt ra các tiêu chí về thân thiện với môi trường và sử dụng tài nguyên một cách hợp lý.

Theo quy định, việc sử dụng vật liệu và cấu kiện trong công trình xây dựng không chỉ đơn thuần là việc tuân theo một quy trình đơn giản, mà còn đặt ra những yêu cầu cụ thể về độ chính xác và đáng tin cậy. Cụ thể, vật liệu và cấu kiện phải tuân theo đúng thiết kế đã được phê duyệt, và chỉ dẫn kỹ thuật nếu có. Điều này không chỉ là một biện pháp bảo đảm mà còn là quy định cơ bản để đảm bảo chất lượng cao của công trình xây dựng.

Đặc biệt, việc tuân thủ thiết kế đã được phê duyệt giúp đảm bảo rằng mọi chi tiết trong quá trình xây dựng sẽ đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng. Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tính thẩm mỹ và đồng nhất của công trình, tạo ra một không gian sống và làm việc chất lượng và an toàn.

Việc thực hiện chỉ dẫn kỹ thuật, nếu có, là một bước quan trọng để đảm bảo rằng quy trình xây dựng diễn ra một cách hiệu quả và đồng đều. Chúng định hình cách vật liệu và cấu kiện được sử dụng, giúp kiểm soát chất lượng sản phẩm và đồng thời đáp ứng đúng các tiêu chuẩn và quy định của pháp luật liên quan đến chất lượng sản phẩm và hàng hóa

Quan trọng hơn, ưu tiên sử dụng vật liệu xây dựng tại chỗ, cùng với việc khuyến khích sản xuất và chế tạo vật liệu trong nước, đặc biệt là những sản phẩm có tỷ lệ nội địa hóa cao. Điều này không chỉ hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp nội địa mà còn góp phần giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường do vận chuyển và nhập khẩu gây ra.
Tuy nhiên, để thực hiện những quy định này một cách chi tiết và hiệu quả, Chính phủ sẽ quy định các điều cụ thể hơn trong quá trình thực hiện Điều 110 của Luật Xây dựng. Do đó, đối với vật liệu xây dựng, không chỉ cần đảm bảo về giấy phép mà còn phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường trong mọi công trình xây dựng.
 

2. Để phát triển loại vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, Nhà nước quy định chính sách như thế nào?

Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng, như được quy định tại Điều 4 của Nghị định 09/2021/NĐ-CP, đặt ra những nguyên tắc quan trọng để quản lý và điều hành hiệu quả sự phát triển của ngành này. Mục tiêu chính là đảm bảo vật liệu xây dựng được phát triển một cách bền vững, đồng thời bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên một cách hợp lý.
Theo quy định, chiến lược này sẽ là cơ sở để xây dựng các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, và quy hoạch tỉnh. Nó cũng sẽ định hình quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Nội dung của chiến lược do Thủ tướng Chính phủ quyết định, và Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành, và địa phương để lập chiến lược và đề xuất cho Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Lập chiến lược phát triển vật liệu xây dựng không chỉ là một quá trình đơn thuần làm việc trên bảng kế hoạch mà còn đặt ra những thách thức quan trọng liên quan đến nguồn lực tài chính. Điều này đòi hỏi sự đầu tư kỹ lưỡng và có kế hoạch từ ngân sách nhà nước để đảm bảo rằng chiến lược có thể được triển khai một cách hiệu quả và bền vững.
Kinh phí cho việc lập, thẩm định, và phê duyệt chiến lược sẽ được bố trí từ ngân sách nhà nước, là một bước quan trọng để đảm bảo tính khả thi của các mục tiêu được đề ra trong chiến lược. Sự đầu tư này không chỉ giúp cung cấp nguồn lực cần thiết mà còn tạo điều kiện thuận lợi để đánh giá và theo dõi tiến triển của chiến lược theo thời gian.
Việc có một cơ sở tài chính vững chắc từ ngân sách nhà nước không chỉ hỗ trợ quá trình triển khai mà còn đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý nguồn lực. Điều này quan trọng để đối mặt với những thách thức và biến động có thể xuất hiện trong quá trình thực hiện chiến lược, đồng thời tăng cường khả năng thích ứng với tình hình thị trường và yêu cầu của ngành công nghiệp xây dựng.
Chính sách phát triển vật liệu xây dựng được hình thành để thúc đẩy sự tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, năng lượng và đồng thời tạo ra môi trường thân thiện. Quy định tại Điều 5 của Nghị định 09/2021/NĐ-CP tập trung vào khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Những tổ chức và cá nhân này sẽ được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của nhà nước theo các quy định pháp luật liên quan. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ sẽ quy định lộ trình cụ thể để hạn chế và loại bỏ các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều nguyên liệu và năng lượng, đồng thời gây ô nhiễm môi trường. Điều này nhằm tối ưu hóa hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường, điều quan trọng cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp xây dựng.
 

3. Công trình xây dựng sản xuất vật liệu xây dựng có được ưu tiên phát triển không?

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất vật liệu xây dựng, như đề cập tại Điều 6 của Nghị định 09/2021/NĐ-CP, đặt ra những quy định chi tiết để đảm bảo quá trình triển khai dự án diễn ra theo quy định của pháp luật, đồng thời tập trung vào việc chấp thuận chủ trương đầu tư và lấy ý kiến từ các cơ quan quản lý nhà nước liên quan.
Theo quy định, việc triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất vật liệu xây dựng là một quá trình phức tạp, yêu cầu sự tuân thủ cao đối với các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, và các quy định khác liên quan. Đặc biệt, đối với những dự án thuộc đối tượng phải chấp thuận chủ trương đầu tư, quá trình thẩm định sẽ được tiến hành bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan đăng ký đầu tư.

Quy trình này không chỉ là bước cần thiết để đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch của dự án mà còn là cơ hội để đánh giá mức độ khả thi và hiệu quả của nó. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng với cơ quan đăng ký đầu tư, sẽ đảm nhận vai trò chính trong việc đánh giá đối tượng, mục tiêu, và kế hoạch đầu tư của dự án.

Quá trình thẩm định này sẽ tập trung vào việc đảm bảo rằng dự án đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, môi trường, và an toàn, đồng thời đáp ứng đúng các quy định của pháp luật. Các chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng sẽ đánh giá sự hợp lý về mặt kinh tế và xã hội, tiêu hao nguyên liệu, năng lượng, và tác động môi trường của dự án.

Bằng cách này, quy trình thẩm định không chỉ giúp đảm bảo tính chất lượng và an toàn của công trình mà còn tạo ra một cơ sở hợp pháp và chính xác cho quá trình triển khai, góp phần xây dựng một hệ thống sản xuất vật liệu xây dựng mà đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và yêu cầu của pháp luật Việt Nam

Trong quá trình thẩm định để chấp thuận chủ trương đầu tư, các cơ quan này sẽ lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng. Cụ thể, Bộ Xây dựng sẽ đánh giá và đưa ra ý kiến đối với những dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án nhóm A, dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất vật liệu xây dựng mới hoặc sử dụng công nghệ mới, và dự án đầu tư có công trình cấp đặc biệt, cấp I ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng hoặc được đầu tư xây dựng trên địa bàn của 02 tỉnh trở lên. Đối với các dự án còn lại, Sở Xây dựng địa phương nơi thực hiện dự án sẽ được phân công để lấy ý kiến.
Nội dung của ý kiến bao gồm đánh giá sự phù hợp về nguồn nguyên liệu sản xuất, so với quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Đồng thời, cũng đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án thông qua các chỉ tiêu như tiêu hao nguyên liệu, năng lượng, tác động môi trường, quy mô đầu tư, thời hạn và tiến độ thực hiện dự án. Điều này nhằm đảm bảo rằng dự án được triển khai có hiệu quả cao và đồng thời đáp ứng đúng yêu cầu của quy hoạch ngành và quy định pháp luật liên quan.
 

Xem thêm bài viết: Thi công công trình gây bụi trong khu chung cư có vi phạm pháp luật hay không?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật nhanh chóng