1. Đối tượng nào được tham gia làm hội viên cá nhân Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 52/QĐ-BNV năm 2010, việc xác định tiêu chuẩn hội viên là một phần quan trọng đối với sự phát triển và chất lượng của Hội. Có hai loại hội viên chính thức, đó là hội viên cá nhân và hội viên tập thể.
Hội viên cá nhân được xác định là những công dân Việt Nam có uy tín và đóng góp trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng (VLXD) hoặc các ngành có liên quan. Những nhà khoa học, quản lý, giảng dạy, nhà kinh doanh, sản xuất, dịch vụ thuộc lĩnh vực VLXD có thể tự nguyện gia nhập Hội và sau khi được xem xét và công nhận, họ sẽ trở thành hội viên chính thức.
Ngoài ra, Hội cũng mở cửa đối với tổ chức thông qua việc chấp nhận hội viên tập thể. Các tổ chức khoa học công nghệ, sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực VLXD có thể tự nguyện gia nhập Hội, và một đại diện chính thức của đơn vị sẽ đại diện cho hội viên tập thể trong Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam.
Ngoài ra, quy định cũng có đề cập đến khía cạnh xã hội, khi các tổ chức và công dân không đủ điều kiện để trở thành hội viên chính thức vẫn có cơ hội đóng góp và hỗ trợ Hội. Họ có thể trở thành hội viên danh dự hoặc hội viên liên kết, đồng lòng góp phần vào sự phát triển và thành công của Hội.
Đặc biệt, quy định cũng rõ ràng về vai trò của hội viên liên kết và danh dự, khi họ không tham gia vào quá trình bầu cử hay ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Hội. Tuy nhiên, họ vẫn có thể giữ liên kết với Hội và đóng góp ý kiến xây dựng.
Cuối cùng, để duy trì và đảm bảo chất lượng đội ngũ hội viên, Ban Chấp hành Trung ương Hội có quyền quy định và xem xét tiêu chuẩn hội viên, và thường trực Đoàn Chủ tịch Hội chịu trách nhiệm về quyết định việc kết nạp hội viên mới. Điều này nhằm đảm bảo sự uy tín và chất lượng của Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam trong quá trình phát triển và hợp tác với các tổ chức khác.
Theo quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 18 của Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, các cá nhân đủ điều kiện để tham gia làm hội viên cá nhân của Hội phải là công dân Việt Nam, đồng thời thuộc nhóm người như nhà khoa học, quản lý, giảng dạy, nhà kinh doanh, sản xuất, dịch vụ trong lĩnh vực vật liệu xây dựng hoặc các ngành có liên quan. Quy định này mở rộng và đặt ra tiêu chí chặt chẽ để đảm bảo chất lượng và đa dạng trong cộng đồng hội viên của Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam.
Cụ thể, những cá nhân thuộc các nhóm nghề nghiệp như nhà khoa học mang đến sự chuyên sâu và đổi mới trong lĩnh vực nghiên cứu; quản lý đại diện cho khả năng lãnh đạo và quản lý hiệu quả; giảng dạy góp phần vào sự phát triển kiến thức và đào tạo trong ngành; những nhà kinh doanh, sản xuất, dịch vụ mang đến cái nhìn thực tế và kinh nghiệm thực tiễn trong việc ứng dụng vật liệu xây dựng.
Điều đặc biệt là yêu cầu tự nguyện xin gia nhập Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam và sau đó được Hội xem xét, công nhận là hội viên chính thức, đảm bảo tính tự nguyện và tính chất tích cực của việc tham gia Hội. Quy trình này còn giúp Hội đánh giá đúng năng lực và đóng góp của từng hội viên, từ đó xây dựng một cộng đồng chuyên nghiệp và đồng lòng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của ngành vật liệu xây dựng tại Việt Nam.
 

2. Quyền lợi của Hội viên cá nhân Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam

Dựa trên các quy định tại khoản 3 Điều 19 của Điều lệ Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, hội viên được đặc quyền những quyền lợi và nhiệm vụ quan trọng, thể hiện sự cam kết và đóng góp tích cực vào sự phát triển của Hội.
Trong đó, một trong những đặc quyền quan trọng là việc cấp thẻ hội viên, là biểu tượng xác nhận vị thế và cam kết của hội viên đối với Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam. Thẻ hội viên không chỉ là giấy chứng nhận mà còn là sự tự hào, đồng thời mở ra nhiều cơ hội và quyền lợi khác.
Hội viên có quyền tham gia vào quá trình ứng cử và bầu cử vào Ban Chấp hành Trung ương Hội, đồng thời có thể tham gia thảo luận và biểu quyết mọi công việc của Hội. Điều này không chỉ là cơ hội để hội viên đóng góp ý kiến mà còn là cơ hội để họ định hình và quyết định hướng phát triển của Hội.
Ngoài ra, hội viên được khuyến khích tham gia vào các hoạt động của Hội như hội thảo, lớp bồi dưỡng kiến thức, và nhận tạp chí, bản tin của Hội khi có điều kiện. Điều này giúp nâng cao kiến thức chuyên môn và tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các hội viên.
Hội cũng cam kết hỗ trợ hội viên trong việc tháo gỡ những vướng mắc chuyên môn, tạo điều kiện để họ thăm quan khảo sát theo yêu cầu ngành nghề của mình. Điều này giúp mở rộng tầm nhìn, nâng cao chuyên môn và góp phần vào sự phát triển cá nhân của hội viên.
Quan trọng hơn nữa, Hội cam kết bảo vệ quyền lợi và giá trị trí tuệ chính đáng của hội viên trên cơ sở pháp luật hiện hành. Điều này đặt ra cam kết của Hội đối với sự công bằng và an ninh pháp lý cho tất cả hội viên.
Hội cũng ưu tiên giao những công việc phù hợp với năng lực khi hội viên tìm được việc làm, tạo điều kiện cho sự phát triển chuyên môn và sự nghiệp của họ. Ngoài ra, hội viên còn có quyền được khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan nhà nước khen thưởng, là sự công nhận đối với đóng góp và thành tựu của họ.
Cuối cùng, hội viên cũng được quyền xin ra khỏi Hội khi có lý do chính đáng, nhấn mạnh tới sự linh hoạt và tôn trọng đối với sự quyết định cá nhân của họ. Tất cả những quyền lợi và nhiệm vụ này đồng lòng tạo nên một cộng đồng hội viên đoàn kết, tích cực và phát triển bền vững.
 

3. Nhiệm vụ của Hội viên cá nhân Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam

Dựa trên quy định tại khoản 4 Điều 19 của Điều lệ Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, hội viên cá nhân không chỉ hưởng các quyền lợi mà còn chịu trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ quan trọng để đóng góp vào sự phát triển và hoạt động của Hội.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của hội viên cá nhân là tôn trọng và thực hiện Điều lệ Hội. Việc này đảm bảo sự đồng thuận và tuân thủ của toàn bộ cộng đồng hội viên đối với các nguyên tắc và mục tiêu của Hội. Đồng thời, hội viên cá nhân được giao trách nhiệm tuyên truyền và phát triển hội viên mới, mở rộng sự đoàn kết và sức mạnh của Hội.
Hội viên cá nhân cũng được kêu gọi tham gia tích cực vào các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ (KHKT), đồng thời phổ biến thông tin liên quan trên các ấn phẩm của Hội. Điều này không chỉ là cơ hội để hội viên nâng cao kiến thức chuyên môn và cá nhân mình mà còn góp phần vào sự phát triển và chia sẻ thông tin trong cộng đồng chuyên ngành.
Hơn nữa, một trách nhiệm quan trọng khác của hội viên cá nhân là đóng hội phí theo quy chế của Hội. Việc này đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động của Hội, giúp duy trì và phát triển các dự án, chương trình hỗ trợ và các hoạt động khác nhằm hỗ trợ cộng đồng hội viên.
Tổng cộng, những nhiệm vụ này không chỉ đặt ra trách nhiệm cá nhân của từng hội viên mà còn là sự đóng góp tích cực vào sự thành công và bền vững của Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam. Sự hợp tác và tuân thủ của hội viên cá nhân là yếu tố quan trọng để xây dựng một cộng đồng chuyên ngành mạnh mẽ và đoàn kết.
 

Xem thêm bài viết: Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản là gì ? Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm là gì ?

Liên hệ hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật