1. Vật liệu xây dựng nào được xem là thân thiện với môi trường?

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 09/2021/NĐ-CP thì các thuật ngữ sau đây sẽ được hiểu theo cách sau đây để làm rõ và chi tiết hơn:

- Vật liệu xây dựng được định nghĩa là sản phẩm hoặc hàng hóa được sử dụng để hình thành và xây dựng các công trình xây dựng, loại trừ những trang thiết bị điện và thiết bị công nghệ.

- Cấu kiện xây dựng là sản phẩm vật liệu xây dựng được sản xuất và thiết kế để có thể lắp đặt và ghép nối với nhau, tạo thành cấu trúc chung của các công trình xây dựng. Điều này bao gồm quy trình chế tạo nhằm đảm bảo tính tương thích và khả năng lắp ghép hiệu quả trong việc xây dựng các kết cấu công trình.

- Vật liệu xây dựng đáp ứng tiêu chí tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, hiệu quả năng lượng và bảo vệ môi trường được đặc tả chi tiết trong danh sách sau:

+ Vật liệu xây không nung: Đây là loại vật liệu xây dựng được sản xuất mà không cần quá trình nung chảy hay nung nóng, giúp giảm thiểu lượng năng lượng tiêu thụ so với các quy trình sản xuất truyền thống.

+ Vật liệu xây dựng tái chế từ chất thải: Các vật liệu xây dựng này được sản xuất bằng cách sử dụng chất thải làm nguyên liệu hoặc nguồn nhiên liệu, giúp giảm lượng rác thải và tận dụng lại tài nguyên có sẵn, đồng thời giảm áp lực lên nguồn tài nguyên tự nhiên.

+ Vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng: Loại vật liệu này không chỉ đáp ứng các tiêu chí về tiết kiệm tài nguyên, mà còn có khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội so với các vật liệu cùng chủng loại. Quy trình sản xuất của chúng được thiết kế để giảm động năng tiêu thụ, góp phần vào việc hạn chế phát thải khí nhà kính và giảm lượng năng lượng tiêu thụ trong quá trình sử dụng.

Thông qua việc kết hợp những tiêu chí này, vật liệu xây dựng không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật mà còn hướng đến sự bền vững và thân thiện với môi trường, đồng thời thúc đẩy chủ thể xây dựng tham gia vào các nỗ lực chung của cộng đồng để bảo vệ nguồn lực và môi trường sống chung.

2. Chính sách phát triển vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường

Chính sách định hình sự phát triển của ngành vật liệu xây dựng trong Nghị định 09/2021/NĐ-CP, không chỉ là một tín hiệu mạnh mẽ về cam kết bảo vệ môi trường mà còn là động lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự đổi mới và tiến bộ trong lĩnh vực này. Dưới đây là các điều quan trọng được quy định tại Điều 5 của Nghị định này:

- Khuyến khích nghiên cứu và phát triển: Chính sách tập trung vào việc khích lệ và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức và cá nhân thực hiện nghiên cứu, phát triển, và ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ. Mục tiêu là phát triển vật liệu xây dựng có khả năng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, hiệu quả năng lượng và thân thiện với môi trường.

- Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư: Những tổ chức và cá nhân chủ động tham gia vào nghiên cứu, ứng dụng và sản xuất vật liệu xây dựng bền vững sẽ được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư từ nhà nước. Điều này không chỉ tạo động lực cho những nỗ lực đổi mới mà còn thúc đẩy sự đầu tư và sáng tạo trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

- Quản lý và hạn chế công nghệ lạc hậu: Thủ tướng Chính phủ sẽ định rõ lộ trình để giảm bớt và loại bỏ các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng sử dụng công nghệ lạc hậu. Mục tiêu là giảm thiểu sự tiêu tốn nguyên liệu và năng lượng, đồng thời giảm động năng ô nhiễm môi trường. Quy định này không chỉ hướng đến việc đảm bảo sự tiến bộ trong sản xuất mà còn là bước quan trọng để bảo vệ môi trường.

Chính sách này không chỉ là bản kế hoạch chi tiết mà còn là sự thể hiện rõ ràng về cam kết và hướng đi của quốc gia trong việc phát triển bền vững, đồng thời khuyến khích mọi tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào những nỗ lực này.

3. Phải xin ý kiến Bộ Xây dựng với dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất vật liệu xây dựng?

Trong quá trình xem xét các trường hợp cụ thể, quyết định có nên tham gia ý kiến của Bộ Xây dựng hay không phụ thuộc vào từng bối cảnh cụ thể.

- Nếu nhìn vào việc đầu tư vào dự án xây dựng công trình sản xuất vật liệu xây dựng, quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trong quá trình thẩm định để đạt được sự chấp thuận cho chủ trương đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoặc cơ quan đăng ký đầu tư, sẽ tiến hành thu thập ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng. Điều này là một bước quan trọng để đảm bảo rằng dự án được đầu tư đáp ứng các quy định và tiêu chí liên quan.

Điều này không chỉ tạo ra một quá trình quản lý rõ ràng và hiệu quả mà còn khẳng định tầm quan trọng của sự đồng thuận giữa các bên liên quan trong việc đầu tư vào ngành sản xuất vật liệu xây dựng. Mối liên kết giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước, và Bộ Xây dựng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành quyết định cuối cùng về chủ trương đầu tư, thể hiện sự linh hoạt và tính chuyên nghiệp của quá trình quản lý dự án.

- Quá trình thu thập ý kiến từ Bộ Xây dựng đối với dự án là một bước quan trọng, đặc biệt khi xem xét các yếu tố sau:

+ Chủ trương đầu tư được chấp thuận bởi Thủ tướng Chính phủ: Việc đầu tư vào dự án được thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương, đánh dấu sự ủng hộ và quan tâm từ cấp lãnh đạo cao nhất. Điều này tạo ra một bối cảnh lý tưởng để lấy ý kiến của Bộ Xây dựng.

+ Phân loại dự án nhóm A: Dự án được phân loại vào nhóm A, điều này đặt nó vào hàng ngũ những dự án quan trọng và chiến lược có tầm ảnh hưởng lớn. Việc lấy ý kiến từ Bộ Xây dựng trở nên đặc biệt quan trọng để đảm bảo rằng mọi khía cạnh kỹ thuật và quy hoạch được đánh giá một cách kỹ lưỡng và chặt chẽ.

+ Dự án ảnh hưởng lớn đến an toàn và lợi ích cộng đồng: Dự án có công trình cấp đặc biệt, cấp I và ảnh hưởng lớn đến an toàn và lợi ích cộng đồng. Điều này đặt ra những thách thức và trách nhiệm lớn, và ý kiến của Bộ Xây dựng trở thành yếu tố chính để đảm bảo rằng mọi khía cạnh xã hội và môi trường được xem xét kỹ lưỡng.

+ Dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn 02 tỉnh trở lên: Việc dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của 02 tỉnh trở lên thể hiện quy mô và tầm ảnh hưởng vùng lớn, tạo ra sự phức tạp và đòi hỏi sự chuyên sâu trong việc đánh giá. Ý kiến của Bộ Xây dựng là không thể thiếu để đảm bảo rằng dự án đáp ứng đúng các yêu cầu và tiêu chí đặt ra.

Tóm lại, việc tìm kiếm ý kiến từ Bộ Xây dựng không chỉ là quy trình hành chính mà còn là bước quan trọng để đảm bảo tính chất bền vững, an toàn và lợi ích cộng đồng của dự án đầu tư xây dựng. Thu thập ý kiến từ Sở Xây dựng địa phương, nơi dự án được triển khai, đối với các dự án đầu tư khác không nằm trong phạm vi quy định tại điểm a, là một bước quan trọng để đảm bảo tính linh hoạt và đáp ứng đầy đủ yêu cầu địa phương. Cụ thể:

- Địa phương thực hiện dự án: Sở Xây dựng địa phương có vai trò trực tiếp trong việc triển khai dự án, do đó, ý kiến của họ không chỉ là quan trọng mà còn là quyết định tối thiểu để đảm bảo rằng dự án được thực hiện một cách hiệu quả và phù hợp với điều kiện địa phương.

- Dự án không nằm trong trường hợp đặc biệt: Việc lấy ý kiến từ Sở Xây dựng địa phương áp dụng cho các dự án đầu tư không rơi vào trường hợp đặc biệt được quy định tại điểm a. Điều này bao gồm những dự án có quy mô và tầm ảnh hưởng nhỏ hơn, nhưng vẫn đòi hỏi sự chăm sóc và quản lý địa phương.

- Việc lấy ý kiến không chỉ giúp đảm bảo rằng dự án đáp ứng các tiêu chí địa phương mà còn mở cửa cho sự chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm đặc biệt từ đội ngũ chuyên gia địa phương, tạo nên một quy trình đầu tư mạnh mẽ và tích cực.

- Lấy ý kiến từ Sở Xây dựng địa phương không chỉ là một bước quy trình hành chính mà còn là biện pháp để đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả của dự án trong ngữ cảnh địa phương cụ thể.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Trình tự, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.