1. Quy định về dự án PPP

PPP, hay còn được biết đến là Đối tác Công tư, là một mô hình đầu tư độc đáo, nơi sự kết hợp giữa nguồn lực của tổ chức công và tư được thể hiện thông qua một hợp đồng chặt chẽ. Điều này bao gồm sự hợp tác giữa cơ quan chính phủ có thẩm quyền và các doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư, nhằm mục đích triển khai, quản lý, và vận hành các dự án hạ tầng cơ bản, đồng thời cung cấp các dịch vụ công cộng.

Mô hình PPP không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn thúc đẩy sự chia sẻ rủi ro giữa hai bên, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển những dự án quy mô lớn mà không gánh nặng tài chính quá mức cho bên nào. Bằng cách này, cả chính phủ và đối tác tư nhân đều có cơ hội đầu tư một cách có hiệu suất cao và đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ công cộng.

Hơn nữa, PPP mở ra cơ hội cho sự đổi mới và hiệu quả trong quản lý dự án, khi mà sự chuyên nghiệp hóa từ phía tư nhân có thể kết hợp với sự quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước. Qua đó, quá trình đưa dự án từ ý tưởng đến thực tế trở nên linh hoạt hơn và có khả năng đáp ứng nhanh chóng với sự biến động của thị trường và yêu cầu người dùng.

 

2. Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư

Vào ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã chấp hành quyết định ban hành Thông tư 14/2023/TT-BXD (chưa có hiệu lực), một văn bản quan trọng đưa ra các sửa đổi đáng chú ý cho Thông tư 11/2021/TT-BXD. Thông tư mới này không chỉ tập trung vào việc điều chỉnh mà còn chú trọng đến việc hướng dẫn và quản lý chi phí đầu tư, một khía cạnh quan trọng của quá trình phát triển hạ tầng và xây dựng.

Những điều chỉnh được áp dụng trong Thông tư 14/2023/TT-BXD sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến cách mà các dự án đầu tư trong lĩnh vực xây dựng được xác định và quản lý về chi phí. Sự nhạy bén và đáp ứng linh hoạt của Bộ trưởng và Bộ Xây dựng qua văn bản hướng dẫn này không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình đầu tư mà còn đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quản lý chi phí.

Qua Thông tư mới, Bộ Xây dựng đã đặt ra những nguyên tắc và quy định chi tiết hơn, tạo ra một khung pháp luật mạch lạc để hướng dẫn các bên liên quan trong quá trình xây dựng và quản lý chi phí đầu tư. Điều này góp phần vào việc tạo ra môi trường đầu tư trong nước tích cực và có chất lượng cao, đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành xây dựng.

 

3. Xác định giá vật liệu xây dựng với dự án PPP từ 15/02/2024

Theo các quy định mới được áp dụng từ ngày 15/02/2024, quy trình xác định giá vật liệu xây dựng trong các dự án sử dụng vốn đầu tư công, cũng như trong các dự án đầu tư công do vốn nhà nước ngoài hỗ trợ và dự án PPP, đã trải qua những điều chỉnh quan trọng. Điều này đặt ra một cơ sở mới và chặt chẽ hơn trong việc quản lý giá xây dựng công trình, đồng thời tạo ra sự minh bạch và công bằng trong quá trình đầu tư.

- Một trong những điểm đáng chú ý là việc giá vật liệu xây dựng sẽ được công bố bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo các quy định hiện hành. Điều này đồng nghĩa với việc giá cơ bản của các vật liệu sẽ được xác định theo nguồn thông tin chính thống và có thẩm quyền, tạo ra một cơ sở dữ liệu chính xác và đáng tin cậy cho việc tính toán chi phí xây dựng. Quy trình này không chỉ đảm bảo tính minh bạch trong quản lý giá, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các bên liên quan để theo dõi và đánh giá chi phí đầu tư. Sự hiệu quả và công bằng trong xác định giá vật liệu xây dựng sẽ thúc đẩy sự phát triển bền vững của các dự án và đồng thời giúp nâng cao chất lượng công trình xây dựng trong cả nước.

- Trong tình huống mà vật liệu xây dựng không được công bố giá hoặc đã có giá nhưng không phù hợp với các yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng, khả năng cung ứng, và các điều kiện cụ thể khác theo từng dự án hoặc công trình, quy trình xác định giá xây dựng công trình trở nên phức tạp và đòi hỏi sự chín chắn và linh hoạt. Trong trường hợp này, giá vật liệu xây dựng sẽ được định rõ thông qua việc thu thập, tổng hợp, phân tích, và đánh giá dựa trên các nguồn thông tin đáng tin cậy về giá vật liệu xây dựng.

Điều này được thực hiện theo hướng dẫn chi tiết được mô tả tại điểm b mục 1.2.1.1 của Phụ lục IV Thông tư 11/2021/TT-BXD, với những điều chỉnh, bổ sung mới được thêm vào thông qua mục 3 của Phụ lục, theo Thông tư 14/2023/TT-BXD. Quá trình lựa chọn giá vật liệu xây dựng không chỉ phải đảm bảo tính khách quan và minh bạch mà còn cần đảm bảo hiệu quả của dự án. Việc thực hiện quy trình này không chỉ giúp đảm bảo sự công bằng trong quản lý giá mà còn tạo ra cơ sở dữ liệu đáng tin cậy, hỗ trợ quá trình quyết định và đánh giá chi phí. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng của công trình xây dựng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững và hiệu quả của các dự án xây dựng.

- Khuyến khích quá trình lựa chọn vật liệu xây dựng không chỉ dựa trên mục tiêu tiết kiệm tài nguyên khoáng sản và năng lượng, mà còn chú trọng đến việc thực hiện một cách thân thiện với môi trường. Đây là một khía cạnh quan trọng được quan tâm khi thực hiện báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng, và xác định chi phí đầu tư xây dựng cho mọi công trình và dự án. Tuy nhiên, trong quá trình này, sự cân nhắc và lựa chọn vẫn phải đảm bảo hiệu quả đầu tư và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của dự án.

Việc tập trung vào việc sử dụng vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên và năng lượng không chỉ giúp bảo vệ nguồn lực quý báu mà còn đóng góp vào việc giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi trường. Việc thực hiện các nghiên cứu khả thi cẩn thận và chi tiết trở thành chìa khóa quan trọng để đảm bảo sự hài hòa giữa các mục tiêu bảo vệ môi trường và hiệu quả kinh tế. Đồng thời, quá trình lựa chọn vật liệu cũng đòi hỏi sự chú ý đặc biệt đến các yêu cầu cụ thể của dự án để đảm bảo rằng công trình hoặc dự án đáp ứng tối đa các tiêu chí về chất lượng và tiêu chuẩn. Sự đồng thuận giữa việc tiết kiệm nguyên liệu và đảm bảo tính hiệu quả của dự án là chìa khóa cho việc xây dựng một cơ sở hạ tầng bền vững và mang lại giá trị lâu dài.

- Trong những trường hợp đặc biệt, khi dự án yêu cầu sử dụng vật liệu xây dựng độc đáo, không phổ biến trên thị trường, hoặc thậm chí là sử dụng vật liệu nhập khẩu, việc thuyết minh cụ thể trong các tài liệu như Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thuyết minh thiết kế xây dựng trở thành bước quan trọng. Trong quá trình này, không chỉ là việc giải trình về lý do lựa chọn các vật liệu này mà còn là cơ hội để thể hiện chiến lược tổng thể và giá trị gia tăng của dự án.

Việc sử dụng vật liệu đặc thù hoặc nhập khẩu thường xuất phát từ yêu cầu cụ thể của dự án, đòi hỏi sự chú trọng đặc biệt đến tính khả thi và hiệu suất của chúng. Trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, cần mô tả rõ về đặc điểm và ưu điểm của vật liệu, cũng như giải pháp để đảm bảo tính khả dụng và ổn định trong quá trình xây dựng. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cần phản ánh sự cân nhắc tỉ mỉ giữa chi phí sử dụng vật liệu đặc thù và giá trị gia tăng mà chúng mang lại cho dự án. Ngoài ra, thuyết minh thiết kế xây dựng cần là nơi để minh họa rõ ràng về cách vật liệu đặc thù này được tích hợp vào bản thiết kế và làm thế nào chúng góp phần vào việc đạt được các mục tiêu chất lượng và thẩm mỹ của công trình. Điều này không chỉ giúp chia sẻ sự độc đáo của dự án mà còn tạo ra sự tin tưởng và ủng hộ từ các bên liên quan.

- Khi tiến hành lựa chọn giá vật liệu xây dựng để đưa ra xác định giá xây dựng công trình, việc đánh giá các tiêu chí là một bước quan trọng, đòi hỏi sự tỉ mỉ và chú ý đặc biệt. Các tiêu chí này, như được hướng dẫn tại điểm a mục 1.2.1.1 của Phụ lục IV Thông tư 11/2021/TT-BXD, đã trải qua những điều chỉnh, bổ sung mới thông qua mục 3 của Phụ lục theo Thông tư 14/2023/TT-BXD. Đây là một quá trình đánh giá không chỉ mang lại sự công bằng mà còn đảm bảo tính chính xác và đúng đắn của quá trình xác định giá.

Tiêu chí đánh giá không chỉ giới hạn trong việc xác định giá cơ bản của vật liệu mà còn mở rộng đến các yếu tố quan trọng khác như chất lượng, tính khả dụng, và khả năng cung ứng. Các thay đổi và bổ sung từ Thông tư 14/2023/TT-BXD đặt ra một chuẩn mực mới trong việc đánh giá, đồng thời đảm bảo rằng tiêu chí này không chỉ đáp ứng các yêu cầu cụ thể của dự án mà còn phản ánh đầy đủ các biến động và cơ hội trên thị trường vật liệu xây dựng. Quá trình lựa chọn giá vật liệu không chỉ là vấn đề của việc tính toán số liệu mà còn là quá trình thấu hiểu sâu rộng về các yếu tố ẩn sau mỗi con số. Sự cân nhắc kỹ lưỡng này không chỉ giúp xây dựng một cơ sở dữ liệu giá chính xác mà còn tạo ra một cơ hội để thúc đẩy sự đổi mới và sự phát triển bền vững trong ngành xây dựng.

- Quá trình xác định giá vật liệu và việc đưa chúng đến hiện trường công trình đang được thực hiện theo các quy định chi tiết được hướng dẫn tại mục 1.2.1.2 của Phụ lục IV Thông tư 11/2021/TT-BXD. Điều này không chỉ là một bước quan trọng trong quá trình xây dựng mà còn là chìa khóa để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của quá trình xác định giá. Phương pháp này không chỉ là cách tiếp cận cơ bản đối với việc xác định giá vật liệu, mà còn mở rộng đến quá trình vận chuyển và đưa vật liệu đến địa điểm thực hiện công trình.

Việc thực hiện theo hướng dẫn chi tiết này không chỉ giúp đảm bảo sự đồng bộ và chính xác trong quá trình xác định giá mà còn tối ưu hóa quy trình vận chuyển, tiết kiệm chi phí và thời gian. Quan trọng hơn nữa, việc thực hiện theo quy định chi tiết này mang lại tính minh bạch, đặc biệt khi liên quan đến việc giải trình về cách mà giá vật liệu được xác định và làm thế nào chúng được đưa đến hiện trường. Điều này tạo ra một quy trình có trật tự và công bằng, tăng cường niềm tin từ các bên liên quan và đồng thời giúp kiểm soát và quản lý chi phí một cách hiệu quả.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Mua bán vật liệu xây dựng có phải đăng ký kinh doanh không. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.