1. Công ty luật được mở dưới loại hình doanh nghiệp nào theo quy định?

Theo quy định tại Điều 34 Luật Luật sư 2006 quy định về các loại hình doanh nghiệp của Công ty luật. Theo đó:

- Công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của công ty luật phải là luật sư.

- Công ty luật hợp danh do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty luật hợp danh không có thành viên góp vốn.

Theo quy định tại Điều 34 của Luật Luật sư năm 2006, ngành luật có sự tổ chức và hoạt động của công ty luật. Công ty luật được chia thành hai loại: công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Điều kiện để trở thành thành viên của công ty luật là phải là luật sư.

Công ty luật hợp danh là một hình thức doanh nghiệp trong lĩnh vực luật. Để thành lập công ty luật hợp danh, ít nhất cần có hai luật sư tham gia. Có nghĩa là hai luật sư sẽ cùng nhau đồng sở hữu và điều hành công ty luật hợp danh. Mỗi thành viên trong công ty luật hợp danh đều phải là luật sư, không cho phép các thành viên không phải là luật sư tham gia vào công ty này. Quy định này nhằm đảm bảo chất lượng và chính trị của công ty luật hợp danh, đồng thời tăng cường sự chuyên nghiệp và độ tin cậy trong các dịch vụ luật sư mà công ty cung cấp.

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn là một hình thức khác của công ty luật. Để thành lập công ty luật trách nhiệm hữu hạn, yêu cầu tối thiểu là có ít nhất một luật sư. Các thành viên khác không bị giới hạn số lượng và không nhất thiết phải là luật sư. Tuy nhiên, luật sư trong công ty luật trách nhiệm hữu hạn vẫn giữ vai trò quan trọng và chịu trách nhiệm pháp lý chính trong công ty này.

Qua đó, quy định tại Điều 34 của Luật Luật sư 2006 đã xác định rõ về hai loại hình công ty luật là công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn, đồng thời đặt yêu cầu thành viên của công ty luật phải là luật sư. Nhằm bảo đảm chất lượng và sự chuyên nghiệp trong ngành luật, đồng thời đảm bảo đáng tin cậy và trách nhiệm pháp lý của công ty luật đối với khách hàng và cộng đồng.

 

2. Quy trình đăng ký hoạt động công ty Luật được thực hiện ra sao?

Thông qua hướng dẫn sau đây, sẽ tìm hiểu về thủ tục đăng ký hoạt động công ty Luật tại Sở Tư pháp:

- Về điều kiện:

Theo quy định tại Điều 32 của Luật Luật sư 2006 được sửa đổi bởi khoản 15 của Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi năm 2012, có những điều kiện cần thiết để thành lập một tổ chức hành nghề luật sư, bao gồm:

+ Luật sư muốn thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc liên tục theo hợp đồng lao động cho một tổ chức hành nghề luật sư hoặc làm việc cá nhân theo hợp đồng lao động cho một cơ quan hoặc tổ chức theo quy định.

+ Tổ chức hành nghề luật sư phải có trụ sở làm việc.

+ Một luật sư chỉ được phép thành lập hoặc tham gia thành lập một tổ chức hành nghề luật sư. Trong trường hợp có nhiều luật sư từ các Đoàn luật sư khác nhau muốn cùng tham gia thành lập một công ty luật, họ có thể lựa chọn thành lập và đăng ký hoạt động tại địa phương mà một trong những luật sư đó là thành viên của Đoàn luật sư.

Áp đặt những điều kiện cụ thể để đảm bảo tính chuyên nghiệp và đáng tin cậy của các tổ chức hành nghề luật sư. Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc giúp đảm bảo rằng những người thành lập hoặc tham gia vào công ty luật đã tích lũy đủ kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực luật. Trụ sở làm việc là yếu tố quan trọng để công ty luật có một địa điểm cố định để tiếp nhận và xử lý các vụ án và dịch vụ pháp lý. Hơn nữa, quy định chỉ cho phép một luật sư tham gia vào một tổ chức hành nghề luật sư nhằm tránh xung đột và đảm bảo sự tương thích trong hoạt động của công ty luật.

Với những quy định này, quy trình đăng ký hoạt động công ty luật tại Sở Tư pháp sẽ đảm bảo tính hợp pháp và đáng tin cậy của các tổ chức hành nghề luật sư, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động pháp lý và cung cấp dịch vụ luật sư chất lượng cho cộng đồng.

- Trình tự thực hiện:

Theo quy định tại khoản 1 của Điều 35 Luật Luật sư năm 2006, tổ chức hành nghề luật sư cần đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp của địa phương mà Giám đốc công ty luật là thành viên của Đoàn Luật sư. Trong trường hợp công ty luật được thành lập bởi luật sư từ các Đoàn Luật sư khác nhau, họ sẽ đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp của địa phương nơi có trụ sở của công ty.

Sau khi thu thập đầy đủ hồ sơ cần thiết, tổ chức hành nghề luật sư sẽ nộp đơn đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp. Quá trình này phải được hoàn thành trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Sở Tư pháp sẽ tiến hành xem xét và kiểm tra hồ sơ nộp, và sau khi hoàn tất quá trình này, sẽ cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư.

Tuy nhiên, trong trường hợp Sở Tư pháp từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động, họ sẽ phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối. Người đại diện của tổ chức hành nghề luật sư bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động sẽ có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật. Quyền này cho phép họ đề nghị xem xét lại quyết định từ chối của Sở Tư pháp và tìm kiếm sự giải quyết công bằng trong trường hợp có bất kỳ sai sót hoặc bất công nào trong quá trình đánh giá hồ sơ đăng ký.

Qua quy trình trên, tổ chức hành nghề luật sư sẽ có thể hoàn tất thủ tục đăng ký hoạt động công ty luật tại Sở Tư pháp. Quá trình này đảm bảo tính chính xác và minh bạch của các thông tin và hồ sơ liên quan, đồng thời tạo điều kiện cho tổ chức hành nghề luật sư thực hiện hoạt động pháp lý một cách hợp pháp và đáng tin cậy. 

- Thành phần hồ sơ:

Quy trình đăng ký hoạt động công ty Luật yêu cầu việc chuẩn bị các thành phần hồ sơ sau:

+ Giấy đề nghị đăng ký hoạt động: Hồ sơ này được lập theo mẫu thống nhất, cụ thể là Mẫu TP-LS-02 (áp dụng đối với công ty Luật TNHH MTV) và Mẫu TP-LS-03 (áp dụng đối với công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên). Các thông tin cần cung cấp trong giấy đề nghị bao gồm tên công ty, địa chỉ trụ sở, thông tin về thành viên sáng lập và quản lý, mục đích hoạt động, vốn điều lệ, và các thông tin khác liên quan đến hoạt động của công ty Luật.

+ Dự thảo Điều lệ công ty Luật: Điều lệ là tài liệu quan trọng quy định các quyền, trách nhiệm, và hoạt động của công ty Luật. Dự thảo Điều lệ cần được chuẩn bị và ký kết bởi các luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập công ty Luật. Nội dung của Điều lệ bao gồm mục đích và quyền hạn của công ty, cơ cấu tổ chức, quyền và trách nhiệm của các thành viên, quy trình quyết định, và các quy định khác liên quan đến hoạt động của công ty Luật.

+ Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư và Thẻ luật sư: Để chứng minh đủ điều kiện thành lập và tham gia công ty Luật, các luật sư cần cung cấp bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư và Thẻ luật sư. Đây là các giấy tờ chứng minh rằng các luật sư có đủ năng lực và quyền hạn để thực hiện nghề luật sư và tham gia vào hoạt động của công ty Luật.

+ Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư: Hồ sơ này cần bao gồm các giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư, chẳng hạn như hợp đồng thuê hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhằm xác minh rằng tổ chức hành nghề luật sư có địa chỉ trụ sở hợp pháp và đủ điều kiện để thực hiện hoạt động công ty Luật.

- Lệ phí:

Theo quy định của Thông tư 47/2019/TT-BTC, lệ phí đăng ký hoạt động công ty Luật là 50.000 đồng/hồ sơ. Lệ phí này phải được nộp kèm theo hồ sơ đăng ký.

- Cách thức thực hiện:

Có hai cách thức để gửi hồ sơ đăng ký hoạt động công ty Luật đến Sở Tư pháp:

+ Gửi trực tiếp: Người đăng ký có thể mang hồ sơ đến trực tiếp Sở Tư pháp tại địa chỉ quy định. Tại đây, họ sẽ nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký cho cán bộ tiếp nhận. Việc này yêu cầu người đăng ký tự đi lại và giao hồ sơ một cách trực tiếp.

+ Gửi qua hệ thống bưu chính: Người đăng ký cũng có thể gửi hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính. Đầu tiên, họ cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký và lệ phí theo quy định. Sau đó, họ đóng gói hồ sơ và gửi bằng dịch vụ bưu chính đã chọn, chẳng hạn như EMS hoặc Bưu điện tiêu chuẩn. Hồ sơ và lệ phí sẽ được chuyển đến Sở Tư pháp theo địa chỉ quy định. Việc này có thể tiết kiệm thời gian và công sức cho người đăng ký, đặc biệt là khi khoảng cách địa lý giữa địa chỉ gửi và Sở Tư pháp xa nhau.

Quá trình thực hiện đăng ký hoạt động công ty Luật qua hình thức gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp sẽ đảm bảo tính chính xác và đúng quy trình, đồng thời giúp người đăng ký tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình này.

Lưu ý: Trong khoảng thời gian 30 ngày, tính từ ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động, các luật sư tham gia hoặc thành lập tổ chức hành nghề luật sư không phải là thành viên của Đoàn luật sư tại nơi tổ chức hành nghề luật sư đó, phải chuyển đến gia nhập Đoàn luật sư tại nơi tổ chức hành nghề luật sư hoặc chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 20 của Luật Luật sư năm 2006 đã được sửa đổi bởi khoản 11 của Điều 1 của Luật Luật sư sửa đổi năm 2012.

Theo quy định trên, sau khi nhận được Giấy đăng ký hoạt động, các luật sư tham gia hoặc thành lập tổ chức hành nghề luật sư phải chú ý đến việc gia nhập Đoàn luật sư. Thời hạn để thực hiện việc này là 30 ngày, tính từ ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động. Trong thời gian này, các luật sư phải đảm bảo rằng họ trở thành thành viên của Đoàn luật sư tại nơi tổ chức hành nghề luật sư mà họ đang hoạt động, hoặc có thể gia nhập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư đó.

Quy định này được đề ra trong Điều 20 của Luật Luật sư năm 2006, và đã được sửa đổi bởi khoản 11 của Điều 1 của Luật Luật sư sửa đổi năm 2012. Mục đích của quy định này là đảm bảo sự liên kết và sự chính đáng trong hoạt động của các luật sư. Gia nhập Đoàn luật sư tại nơi tổ chức hành nghề luật sư hoặc chi nhánh tương ứng giúp tạo ra một môi trường chuyên nghiệp và đồng nhất cho các luật sư, đồng thời cung cấp cho họ các quyền và trách nhiệm phù hợp theo quy định của Đoàn luật sư.

Vì vậy, các luật sư đã tham gia hoặc thành lập tổ chức hành nghề luật sư cần nhớ về yêu cầu chuyển đến gia nhập Đoàn luật sư tại nơi tổ chức hành nghề luật sư hoặc chi nhánh tương ứng trong thời hạn 30 ngày sau khi nhận được Giấy đăng ký hoạt động. Việc tuân thủ quy định này là rất quan trọng để đảm bảo tuân thủ quyền và trách nhiệm nghề nghiệp của các luật sư và duy trì tính chuyên nghiệp của ngành luật sư.

 

3. Công ty luật phải bố nội dung đăng ký hoạt động tại đâu sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

Công bố nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư được quy định tại Điều 38 của Luật Luật sư năm 2006 có các điểm sau:

Trong khoảng thời gian ba mươi ngày, tính từ ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động, tổ chức hành nghề luật sư phải tiến hành công bố thông tin về đăng ký hoạt động của mình trên báo chí. Cụ thể, tổ chức hành nghề luật sư cần đăng thông tin này trên một trong các loại báo chí sau: báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động, hoặc báo chuyên ngành về lĩnh vực luật trong ba số liên tiếp.

Thông tin cần được công bố gồm các nội dung chính sau đây:

- Tên của tổ chức hành nghề luật sư.

- Địa chỉ trụ sở chính của tổ chức hành nghề luật sư, cũng như thông tin về các chi nhánh và văn phòng giao dịch khác của tổ chức.

- Lĩnh vực hành nghề mà tổ chức hành nghề luật sư hoạt động trong.

- Thông tin cá nhân của Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật và các thành viên sáng lập khác, bao gồm họ tên, địa chỉ và số Chứng chỉ hành nghề luật sư của họ.

- Số Giấy đăng ký hoạt động, nơi đăng ký hoạt động, ngày, tháng, năm cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Việc công bố nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trên báo chí nhằm đảm bảo sự minh bạch và công khai trong hoạt động của tổ chức. Giúp cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về tổ chức hành nghề luật sư cho công chúng và các bên liên quan. Đồng thời, việc công bố này cũng giúp tạo điều kiện để kiểm soát và quản lý hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật.

Xem thêm >> Công ty luật là gì ? Phân biệt công ty luật và văn phòng luật sư

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.