1. Các hành vi vi phạm khi công ty luật không đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về các hành vi vi phạm quy định đối với hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư như sau:

Một số hành vi vi phạm liên quan đến việc không thực hiện nghĩa vụ thông báo và báo cáo cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư bao gồm:

- Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc đặt cơ sở hành nghề luật sư ở nước ngoài hoặc chấm dứt hoạt động của cơ sở hành nghề luật sư ở nước ngoài. Việc này gây khó khăn trong việc quản lý và giám sát hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư.

- Không thông báo, báo cáo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về các thay đổi liên quan đến đăng ký hoạt động, bao gồm đăng ký hoạt động mới, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng hoạt động, tự chấm dứt hoạt động, hợp nhất, sáp nhập, hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức hành nghề. Những hành động này đều cần được thông báo kịp thời để cơ quan chức năng có thể cập nhật và quản lý thông tin chính xác.

- Không thông báo, báo cáo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền về việc tạm ngừng, tiếp tục hoạt động hoặc tự chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài, hoặc chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

- Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền về việc thuê luật sư nước ngoài.

- Không báo cáo về tổ chức và hoạt động cho cơ quan có thẩm quyền. Báo cáo này là một phần quan trọng trong việc giám sát và đánh giá hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư.

- Không công bố nội dung đăng ký hoạt động hoặc nội dung thay đổi đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.

- Không đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động. Các thay đổi trong tổ chức, như thay đổi tên, địa chỉ, hoặc các thông tin quan trọng khác, đều phải được đăng ký kịp thời với cơ quan chức năng.

- Không đăng báo hoặc thông báo về việc thành lập tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam. Việc thông báo này giúp công chúng và các cơ quan liên quan biết về sự hiện diện và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.

- Phân công một luật sư hướng dẫn quá ba người tập sự hành nghề luật sư tại cùng một thời điểm.

- Không có biển hiệu hoặc sử dụng biển hiệu không đúng với nội dung ghi trong giấy đăng ký hoạt động. 

2. Mức phạt khi công ty luật không đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 82/2020/NĐ-CP về hành vi vi phạm quy định đối với hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, cụ thể như sau:

Theo quy định, các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Trong đó, có nhiều mức phạt tiền và hình thức xử phạt bổ sung dành cho các vi phạm cụ thể. Cụ thể:

Mức phạt tiền:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc đặt cơ sở hành nghề luật sư ở nước ngoài hoặc chấm dứt hoạt động của cơ sở hành nghề luật sư ở nước ngoài.

- Không thông báo, báo cáo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng hoạt động, tự chấm dứt hoạt động, hợp nhất, sáp nhập, hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức hành nghề.

- Không thông báo, báo cáo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền về việc tạm ngừng, tiếp tục hoạt động hoặc tự chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài, hoặc chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

- Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền về việc thuê luật sư nước ngoài.

- Không báo cáo về tổ chức và hoạt động cho cơ quan có thẩm quyền.

- Không công bố nội dung đăng ký hoạt động hoặc nội dung thay đổi đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.

- Không đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động.

- Không đăng báo, thông báo về việc thành lập tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam.

- Phân công một luật sư hướng dẫn quá ba người tập sự hành nghề luật sư tại cùng một thời điểm.

- Không có biển hiệu hoặc sử dụng biển hiệu không đúng nội dung giấy đăng ký hoạt động.

Hình thức xử phạt bổ sung

Ngoài mức phạt tiền, các hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như:

- Đình chỉ hoạt động từ 03 tháng đến 06 tháng đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điểm c, d và g khoản 3, điểm đ khoản 4, các điểm a và b khoản 5 của điều này.

- Tịch thu tang vật là giấy phép, giấy đăng ký hoạt động bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điểm a và b khoản 3 của điều này.

Biện pháp khắc phục hậu quả

Ngoài mức phạt tiền, công ty luật còn có thể bị áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, tùy vào mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm. Các biện pháp xử lý này bao gồm:

Buộc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động:

- Áp dụng khi công ty luật vi phạm quy định về đăng ký hoạt động, ví dụ như thay đổi thông tin đăng ký mà không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Nội dung thay đổi có thể bao gồm: tên gọi, địa chỉ trụ sở, lĩnh vực hành nghề, danh sách luật sư thành viên,...

- Công ty luật có trách nhiệm thực hiện việc thay đổi đăng ký hoạt động trong thời hạn quy định.

Tạm đình chỉ hoạt động trong thời hạn nhất định:

- Áp dụng khi công ty luật vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về tổ chức hành nghề luật sư, gây ảnh hưởng đến hoạt động hành nghề luật sư và quyền lợi của khách hàng.

- Thời hạn tạm đình chỉ hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, nhưng không quá 6 tháng.

- Trong thời gian tạm đình chỉ hoạt động, công ty luật không được thực hiện các hoạt động hành nghề luật sư.

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động:

- Áp dụng khi công ty luật vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về tổ chức hành nghề luật sư, gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc vi phạm nhiều lần đã được xử lý nhưng không khắc phục.

- Sau khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, công ty luật phải chấm dứt hoạt động và giải thể theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cần lưu ý thêm một số điểm sau:

- Mức độ xử lý vi phạm hành chính đối với công ty luật sẽ phụ thuộc vào tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, cũng như thái độ, hành vi sửa chữa của công ty luật sau khi vi phạm.

- Quy trình xử lý vi phạm hành chính đối với công ty luật được thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 và các văn bản pháp luật liên quan.

 

Xem thêm: Mức phạt hành vi vi phạm quy định đối với hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Mức phạt công ty luật không đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất!