1. Tìm hiểu về giải ngân trực tiếp cho khách hàng là gì?

Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 43/2016/TT-NHNN, được bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 18/2019/TT-NHNN, giải ngân trực tiếp cho khách hàng đề cập đến quy trình mà công ty tài chính tiến hành để cung cấp vốn cho khách hàng một cách trực tiếp và linh hoạt. Điều này áp dụng đặc biệt trong trường hợp cho vay tiêu dùng, nơi mà khách hàng có thể nhận được tiền mặt hoặc sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt theo thỏa thuận được quy định trong hợp đồng vay tiêu dùng.

Quá trình giải ngân trực tiếp này đòi hỏi công ty tài chính phải tuân thủ các quy định về kiểm tra và giám sát mục đích sử dụng vốn vay theo các quy định của pháp luật. Điều này nhằm đảm bảo rằng khoản vay được sử dụng đúng mục đích đã được thỏa thuận và không vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn vay.

Qua việc giải ngân trực tiếp cho khách hàng, công ty tài chính cung cấp sự linh hoạt và tiện lợi cho khách hàng trong việc tiếp cận vốn vay và sử dụng số tiền vay một cách hiệu quả. Đồng thời, quy trình này đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và bảo vệ lợi ích cả của công ty tài chính và khách hàng trong quá trình giao dịch vay tiêu dùng.

 

2. Chỉ được giải ngân trực tiếp cho khách hàng đối với những khách hàng nào đối với công ty tài chính?

Công ty tài chính chỉ được thực hiện quy trình giải ngân trực tiếp cho khách hàng dựa trên các điều khoản được quy định chặt chẽ tại Thông tư số 43/2016/TT-NHNN và Thông tư số 18/2019/TT-NHNN, được điều chỉnh bởi Quyết định 2669/QĐ-NHNN năm 2019. Theo quy định này, để trở thành một đối tượng được hưởng ưu đãi giải ngân trực tiếp từ công ty tài chính, khách hàng cần tuân thủ một số điều kiện cụ thể.

- Đầu tiên, việc giải ngân trực tiếp bằng tiền mặt phải tuân thủ mọi quy định của Ngân hàng Nhà nước về phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, cũng như chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Quy định cụ thể được mô tả trong khoản 3, 4, 5, 6 và Điều 7 của Thông tư, và tất cả đều phải được đảm bảo và thực hiện đúng theo quy định.

- Thứ hai, công ty tài chính có thể thực hiện giải ngân trực tiếp thông qua việc sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, tuy nhiên, quyết định này phải dựa trên thông tin, tài liệu, và chứng từ thanh toán do khách hàng cung cấp. Điều này yêu cầu sự chặt chẽ và tuân thủ đầy đủ các quy định tại khoản 3, 4, 5, 6, 7, và 8 của Thông tư, cùng với việc tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt.

- Cuối cùng, một điều kiện quan trọng khác là khách hàng phải không có nợ xấu tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong thời gian gần nhất trước khi ký kết hợp đồng cho vay tiêu dùng. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của lịch sử tín dụng và đảm bảo rằng khách hàng không gặp vấn đề về nợ xấu khi họ đề xuất việc giải ngân trực tiếp từ công ty tài chính.

 

3. Khách hàng nào đối với tổng dư nợ cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp cho tại một công ty tài chính?

Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp cho khách hàng tại một công ty tài chính là một khía cạnh quan trọng của hoạt động tín dụng trong hệ thống tài chính Việt Nam. Điều này đặc biệt quan trọng khi áp dụng các quy định được quy định trong Thông tư 43/2016/TT-NHNN và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Theo quy định của Thông tư 43/2016/TT-NHNN, được bổ sung và sửa đổi theo Thông tư 18/2019/TT-NHNN và Quyết định 2669/QĐ-NHNN năm 2019, tổng dư nợ cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp chỉ áp dụng đối với những khách hàng quy định tại khoản 6 Điều 8a của Thông tư 43/2016/TT-NHNN. Điều này đặt ra những ràng buộc quan trọng về việc xác định đối tượng khách hàng có thể được hưởng lợi từ chương trình vay tiêu dùng này.

- Quy định cụ thể về tỷ lệ tối đa của tổng dư nợ cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp so với tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính là điểm nổi bật của hệ thống quản lý tín dụng. Theo lộ trình quy định, từ năm 2021 đến năm 2024, tỷ lệ này sẽ giảm dần từ 70% xuống còn 30%. Điều này nhằm mục đích kiểm soát rủi ro tín dụng và đảm bảo tính ổn định của hệ thống tài chính.

- Đối với các khách hàng có tổng dư nợ cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp tại một công ty tài chính trên mức 20.000.000 đồng, họ sẽ được tính vào tổng dư nợ cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp theo quy định. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc đánh giá và kiểm soát rủi ro đối với nhóm khách hàng này.

- Công ty tài chính cũng có trách nhiệm thông báo các quy định liên quan đến phương thức giải ngân trực tiếp cho khách hàng thông qua các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Việc này không chỉ đảm bảo tính minh bạch mà còn giúp khách hàng và tổ chức tín dụng hiểu rõ về các điều kiện và quy trình liên quan đến việc giải ngân. Khách hàng, trong khi đó, cần cung cấp thông tin chính xác, trung thực và đầy đủ theo quy định của công ty tài chính. Họ cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin và tài liệu mà họ cung cấp, đồng thời hợp tác trong việc xem xét quyết định về phương thức giải ngân trực tiếp.

Tóm lại, quy định về tổng dư nợ cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp cho khách hàng tại công ty tài chính không chỉ là biện pháp kiểm soát rủi ro mà còn là sự cam kết của ngành ngân hàng và tài chính Việt Nam trong việc đảm bảo sự ổn định và bền vững của hệ thống tài chính.

 

4. Phương thức giải ngân vốn cho vay của ngân hàng

Các phương thức giải ngân vốn cho vay của ngân hàng và tổ chức tín dụng đang ngày càng được quy định cụ thể để đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Trong khuôn khổ Điều 4, 5, 6 và 7 của Thông tư 21/2017/TT-NHNN, nhiều phương thức được đề cập, tập trung chủ yếu vào việc sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

- Đối với phương thức giải ngân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, tổ chức tín dụng cần tuân theo quy định của pháp luật và chuyển số tiền giải ngân vào tài khoản thanh toán của bên thụ hưởng ngay trong ngày giải ngân. Điều này có thể thực hiện sau giờ giao dịch thanh toán trong ngày, trong trường hợp này, chuyển tiền sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo của tổ chức tín dụng. Việc này giúp đảm bảo người vay nhận được vốn một cách nhanh chóng và thuận tiện.

- Đồng thời, phương thức giải ngân vào tài khoản thanh toán của khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cũng được quy định rõ ràng. Các trường hợp bao gồm thanh toán cho mục đích sử dụng vốn vay, chi trả các chi phí thuộc phương án kinh doanh, dự án, hoặc thanh toán mua sản phẩm nông nghiệp đều yêu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

- Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt như khách hàng không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức tín dụng có thể xem xét quyết định giải ngân vốn cho vay bằng tiền mặt. Việc này thường áp dụng cho những đối tượng nhận tiền mà không có tài khoản thanh toán, như cá nhân không là pháp nhân. Khách hàng cần cam kết bằng văn bản nếu họ không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khi sử dụng phương thức giải ngân bằng tiền mặt. Điều này là để đảm bảo tính xác thực và thuận tiện trong quá trình giao dịch.

Cuối cùng, Thông tư cũng quy định rõ về trường hợp khi tổ chức tín dụng có thể xem xét quyết định giải ngân vốn cho vay sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt hoặc bằng tiền mặt. Trong trường hợp thanh toán cho bên thụ hưởng có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán với số tiền không vượt quá 100.000.000 đồng, tổ chức tín dụng có thể áp dụng cả hai phương thức giải ngân để tối ưu hóa quá trình giao dịch.

Xem thêm >>> Công ty tài chính là gì? Quy định pháp luật về công ty tài chính

Nếu quý khách có bất kỳ vấn đề hay thắc mắc nào liên quan đến nội dung bài viết hoặc vấn đề pháp lý, chúng tôi rất mong nhận được thông tin từ quý khách để chúng tôi có thể hỗ trợ và giải quyết một cách nhanh chóng và kịp thời. Để đảm bảo sự thuận tiện và hiệu quả trong việc liên hệ, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng các kênh liên lạc sau đây:

Hotline: Quý khách có thể gọi điện trực tiếp đến số hotline 1900.6162 của chúng tôi. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ sẵn lòng lắng nghe và giải đáp mọi câu hỏi, khúc mắc của quý khách. Chúng tôi cam kết đáp ứng nhanh chóng và cung cấp thông tin chính xác để giúp quý khách có được sự hiểu biết và giải quyết vấn đề một cách tốt nhất. Email: Nếu quý khách muốn gửi thông tin chi tiết hoặc yêu cầu hỗ trợ, quý khách có thể gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi sẽ phản hồi và xử lý email của quý khách trong thời gian sớm nhất có thể. Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin và mô tả rõ ràng vấn đề mà quý khách đang gặp phải để chúng tôi có thể hiểu và hỗ trợ quý khách một cách tốt nhất.