1. Quy định về hoạt động ngân hàng của công ty tài chính?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 108 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định hoạt động ngân hàng của công ty tài chính như sau:

- Công ty tài chính được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng sau đây:

+ Nhận tiền gửi của tổ chức;

+ Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức;

+ Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

+ Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng;

+ Bảo lãnh ngân hàng;

+ Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác;

+ Phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán, cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Như vậy, công ty tài chính có những hoạt động ngân hàng cụ thể như sau:

+ Nhận tiền gửi của tổ chức;

+ Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức;

+ Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010;

+ Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng;

+ Bảo lãnh ngân hàng;

+ Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác;

+ Phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán, cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

2. Lãi suất cho vay tiêu dùng của công ty tài chính được quy định như thế nào?

Theo Điều 9 Thông tư 43/2016/TT-NHNN (sửa đổi tại Thông tư 18/2019/TT-NHNN) quy định về lãi suất cho vay tiêu dùng của công ty tài chính như sau:

- Lãi suất cho vay tiêu dùng của công ty tài chính thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

- Công ty tài chính ban hành quy định về khung lãi suất cho vay tiêu dùng áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống trong từng thời kỳ, trong đó bao gồm mức lãi suất cho vay cao nhất, mức lãi suất cho vay thấp nhất đối với từng sản phẩm cho vay tiêu dùng.

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung khung lãi suất cho vay tiêu dùng, công ty tài chính phải thực hiện: 

Gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính cho Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi công ty tài chính đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm giới thiệu dịch vụ báo cáo về khung lãi suất cho vay tiêu dùng theo Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư 18/2019/TT-NHNN.

3. Tại sao công ty tài chính được cho vay với lãi suất cao?

Căn cứ vào khoản 1 của Điều 468 trong Bộ luật Dân sự năm 2015, lãi suất vay được quy định là do các bên thỏa thuận, tuy nhiên không được vượt quá 20% mỗi năm.

Tuy nhiên, theo khoản 4 của Điều 4 trong Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được hiểu như sau:

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này, ngoại trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung cấp các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.

Công ty cho thuê tài chính là loại hình công ty tài chính có hoạt động chính là cho thuê tài chính theo quy định của Luật này.

Do đó, công ty tài chính không chỉ phải tuân theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 mà còn phải tuân theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản quy định khác liên quan.

Theo khoản 1 và khoản 2 của Điều 9 trong Thông tư 43/2016/TT-NHNN, lãi suất cho vay tiêu dùng được quy định như sau:

Lãi suất cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính phải tuân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, cũng như chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Các công ty tài chính phải ban hành quy định về khung lãi suất cho vay tiêu dùng áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống trong mỗi thời kỳ. Quy định này bao gồm mức lãi suất cho vay cao nhất và mức lãi suất cho vay thấp nhất đối với từng sản phẩm cho vay tiêu dùng.

4. Quy định về hợp đồng cho vay tiêu dùng của công ty tài chính?

Hợp đồng cho vay tiêu dùng của công ty tài chính theo Điều 10 Thông tư 43/2016/TT-NHNN (sửa đổi tại Thông tư 18/2019/TT-NHNN) như sau:

Hợp đồng cho vay tiêu dùng phải được lập thành văn bản, trong đó tối thiểu có các nội dung sau đây:

- Thông tin về Công ty tài chính bao gồm tên, địa chỉ, và mã số doanh nghiệp, cùng thông tin về khách hàng bao gồm tên, địa chỉ, và các thông tin nhận dạng như số chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hoặc hộ chiếu.

- Số tiền cho vay và hạn mức cho vay (nếu có) cùng mục đích sử dụng vốn vay.

- Phương thức và thời hạn cho vay, bao gồm cả thời hạn duy trì hạn mức đối với các trường hợp cho vay theo hạn mức.

- Lãi suất cho vay tiêu dùng, bao gồm cả cách tính và điều chỉnh lãi suất, cũng như các quy định về lãi suất áp dụng cho số dư nợ quá hạn, lãi chậm trả, và các loại phí liên quan đến khoản vay.

- Quy định về giải ngân vốn cho vay và cách thức sử dụng phương tiện thanh toán để giải ngân.

- Quy định về việc trả nợ gốc, lãi tiền vay, và thứ tự thu hồi nợ, cùng với thông tin về lịch trả nợ và điều kiện trả nợ trước hạn.

- Các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ, và xử lý khi khách hàng không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.

- Trách nhiệm của khách hàng trong việc cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến khoản vay, cũng như phối hợp với công ty tài chính trong quá trình thẩm định và quyết định về vay và trả nợ.

- Quy định về chấm dứt cho vay, thu nợ trước hạn, và chuyển nợ quá hạn, bao gồm cả thông báo và các biện pháp xử lý khi cần thiết.

- Các điều khoản về xử lý nợ vay, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại, cũng như quyền và trách nhiệm của các bên trong hợp đồng.

- Hiệu lực của hợp đồng cho vay tiêu dùng.

Công ty tài chính phải cung cấp cho khách hàng dự thảo hợp đồng cho vay tiêu dùng, giải thích chính xác, đầy đủ, trung thực các nội dung cơ bản tại hợp đồng cho vay tiêu dùng, trong đó bao gồm:

- Quyền và nghĩa vụ của khách hàng vay tiêu dùng;

- Các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ;

- Biện pháp xử lý trong trường hợp khách hàng không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng cho vay tiêu dùng và có xác nhận của khách hàng về việc đã được công ty tài chính cung cấp thông tin theo quy định, để khách hàng xem xét, quyết định trước khi ký kết hợp đồng cho vay tiêu dùng

Xem thêm: Pháp luật về cho vay tiêu dùng? Lãi suất cho vay tiêu dùng tại công ty tài chính là bao nhiêu? Có thể vay tiền mua ô tô tại công ty tài chính không?

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Quy định về lãi suất cho vay tiêu dùng của công ty tài chính mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!