Ông A, ông B, ông C là 3 cổ đông sáng lập mỗi người nắm giữ 15% tổng số cổ phần của công ty, số cổ phần còn lại thuộc về công ty cổ phần M 35% và cổ đông D chiếm 20%. Trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông, có mặt A, C, D. Vậy cuộc họp trên có được tiến hành hay không? Tại sao? Mong luật sư giải đáp giúp tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp về họp đại hội đồng cổ đông, gọi: 1900.6162

Luật sư trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;

2. Nội dung tư vấn:

Điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 như sau:

"Điều 141. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp."

Như vậy, lần đầu, cuộc họp đại hội đồng cổ động sẽ được tiến hành nếu "có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định". Công ty của quý khách có 5 cổ động sáng lập, trong lần họp đại hội đồng cổ đông chỉ có cổ động A, C, D tham dự. Tỷ lệ biểu quyết của 3 cổ đông tham gia là 50% < 51%="" nên="" lần="" đầu="" sẽ="" không="" tiến="" hành="" họp="" đại="" hội="" đồng="" cổ="" đông=""> 

Khi lần đầu không thể tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thì công ty có thể tiến hành họp lần 2 trong thời hạn 30 kể từ ngày kể từ ngày dự định họp lần 1. Tại lần này, cuộc họp sẽ được tiến hành khi có ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết, mức cụ thể do điều lệ công ty quy định.

Và nếu lần hai không thể tiến hành được thì lần thứ ba sẽ được tiến hành mà không phụ thuộc vào số phiếu biểu quyết.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Cuộc họp đại hội đồng cổ đông có được tiến hành khi thiếu cổ đông sáng lập không ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê