Người gửi: N.V.D

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp tư vấn luật lao động của công ty Luật Minh Khuê.

    Đại diện pháp luật công ty phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Luật sư tư vấn trực tiếp về pháp luật lao động, gọi : 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 

Nghị định 152/2006/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 

Nội dung tư vấn:

Người đại diện theo pháp luật trước tiên được quy định trong Bộ luật Dân sự, theo đó đây là người đứng đầu pháp nhân (là các doanh nghiệp, trừ doanh nghiệp tư nhân không được coi là pháp nhân) và được ghi trong điều lệ hoặc quyết định thành lập. Và với tư cách người đại diện theo pháp luật, họ có quyền nhân danh doanh nghiệp xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vì lợi ích của doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp không có quy định nào cụ thể hơn về người đại diện theo pháp luật mà chỉ xác định ai là người đại diện trong doanh nghiệp đối với từng loại hình doanh nghiệp (chủ tịch hội đồng thành viên và giám đốc đối với công ty TNHH, chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc đối với công ty cổ phần…).

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia. (Khoản 2 Điều 3 Luật BHXH năm 2006. Ngoài ra, Khoản 2 Điều 2 Nghị định 152/2006/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng quy định người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Nghị định này bao gồm: 

"Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động kể cả cán bộ quản lý, người lao động làm việc trong hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã hưởng tiền công theo hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên."

Theo nguyên tắc, có quan hệ tiền lương ( theo hợp đồng từ ba tháng trở lên) là thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trường hợp của bạn, cần phân biệt một trong hai trường hợp:

- Nếu người đại diện theo pháp luật do hội đồng quản trị phân công, được trả công để điều hành doanh nghiệp ( bằng văn bản) thì người đại diện theo pháp luật đó phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội với tư cách là người làm công ăn lương theo chế độ hợp đồng lao động. Tương tự như vậy, nếu người đại diện theo pháp luật của một doanh nghiệp được người chủ thuê làm việc cũng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Nếu người đại diện theo pháp luật quản lý và điều hành tài sản của mình, hưởng lợi nhuận từ kinh doanh của doanh nghiệp ( không có thù lao cho việc đại diện theo pháp luật và không theo hợp đồng lao động) thì không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ