Luật sư tư vấn:

Hiện nay, Luật hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có những quy định mới liên quan tới đăng ký khai sinh cho con. Tuy nhiên thực tế hiện nay một số địa phương vẫn yêu cầu người dân phải tới nơi mà người mẹ có hộ khẩu thường trú để đăng ký. Vì vậy,đã tạo nên sự phiền hà. Nhận được nhiều thắc mắc của khách hàng, Luật Minh Khuê xin tư vấn về thẩm quyền đăng ký khai sinh cho trẻ.

1. Cơ sở pháp lý

Luật hộ tịch năm 2014;

Nghị định 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết và biện pháp thi hành Luật Cư trú

Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch

2. Nội dung tư vấn

Theo Điều 13 Luật hộ tịch 2014 quy định:

"Điều 13. Thẩm quyền đăng ký khai sinh

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh."

Đồng thời, tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 31/2014/NĐ-CP quy định về nơi cư trú của công dân:

"1. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Mỗi công dân chỉ được đăng ký thường trú tại một chỗ ở hợp pháp và là nơi thường xuyên sinh sống.

Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. Đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân, tổ chức tại thành phố trực thuộc trung ương phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố."

Mặt khác, căn cứ Điều 9 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“1. Người yêu cầu đăng ký khai sinh nộp các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Luật Hộ tịch khi đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) hoặc các giấy ttheo quy định tại Khoản 1 Điều 36 của Luật Hộ tịch khi đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

2. Người yêu cầu đăng ký khai sinh xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này.

Trường hợp cha, mẹ của trẻ đã đăng ký kết hôn thì còn phải xuất trình giấy chứng nhận kết hôn”.

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên thì người yêu cầu đăng ký khai sinh có thể nộp hồ sơ để đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú của người mẹ hoặc người cha

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật Minh Khuê về thắc mắc của bạn. Trong trường hợp chưa rõ hoặc có vấn đề cần trao đổi, vui lòng liên hệ qua tổng đài 1900.6162 để được hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật Hành chính - Công ty luật MInh Khuê