1. Đăng ký khuyến mại có bắt buộc không? Tại sao phải đăng ký khuyến mại?

Trước khi thực hiện đăng ký khuyến mại tại tỉnh Thái Nguyên thì khách hàng cần phải xem mình sẽ tổ chức những hình thức khuyến mại nào? Vì theo quy định tại Điều 92 Luật thương mại 2005; có các hình thức khuyến mại sau:

+ Đưa hàng hóa mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

+ Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

+ Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

+ Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.

+ Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

+ Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

+ Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác.

+ Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

+ Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

Doanh nghiệp cần phải biết mình khuyến mại theo hình thức nào bởi trường hợp đăng ký khuyến mại là hoạt động bắt buộc đối với từng hình thức khuyến mại chứ không phải là bắt buộc với tất cả các hình thức, cụ thể các hình thức sau phải đăng ký khuyến mại:

Theo khoản 1 Điều 19 Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì thương nhân phải thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại nếu thuộc một trong các hình thức khuyến mại dưới đây:

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi);

- Các hình thức khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại 2005.

Đăng ký khuyến mại tại Thái Nguyên mang lại những lợi ích gì: 

- Đảm bảo chương trình khuyến mại hợp pháp, thực hiện đúng quy định của pháp luật;

-Giúp cơ quan nhà nước thuận lợi hơn trong công tác quản lý hoạt động khuyến mại trên thực tế; đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, khách quan và có những biện pháp xử lý đối với những doanh nghiệp thực hiện chương trình khuyến mại mà không đăng ký.

- Đảm bảo quyền lợi của khách hàng: Quyền lợi của khách hàng được nhà nước kiểm soát chặt chẽ thông qua thể lệ, nội quy chương trình mà thương nhân đã đăng ký.

- Thứ ba, đăng ký khuyến mại là tiền đề giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược quảng cáo riêng, đưa sản phẩm đến tay nhiều đối tượng khách hàng hơn.

Ngoài ra, thương nhân đăng ký khuyến mại giúp kích cầu thị trường nhằm tăng doanh thu cho tổ chức, doanh nghiệp. Khuyến khích khách hàng mới, củng cố mối quan hệ với những khách hàng cũ đã sử dụng hàng hóa, dịch vụ. Việc đăng ký khuyến mại giúp mở rộng thị trường mới cho sản phẩm.

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện thủ tục đăng ký khuyến mại sẽ bị xử phạt theo quy định tại khoản 2, Điều 33, Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 với mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

 

2. Trình tự, thủ tục đăng ký khuyến mại tại tỉnh Thái Nguyên.

Hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị: Thương nhân cần chuẩn bị tài liệu, hồ sơ đăng ký khuyến mại bao gồm: 

Để thực hiện được thủ tục đăng ký khuyến mại, đầu tiên doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những tài liệu như sau:

- 01 đơn đăng ký khuyến mại theo mẫu ban hành theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

- 01 văn bản, tài liệu về thể lệ chương trình khuyến mại;

- Hình ảnh, mẫu hàng hóa dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại;

-  Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

- 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

- Một số tài liệu có liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

Cơ quan tiếp nhận đơn: Sau khi chuẩn bị xong những giấy tờ trên Doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khuyến mại mang tính may rủi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đó là Sở Công thương tại tỉnh Thái Nguyên nơi thương nhân đăng ký khuyến mại;

Về hình thức nộp, Doanh nghiệp có thể thực hiện một trong các hình thức sau: 

- Nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký khuyến mại qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

 - Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

- Trường hợp doanh nghiệp khác doanh nghiệp có thể sử dụng hệ thống dịch vụ công để nộp hồ sơ trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

Trường hợp gặp khó khăn  trong quá trình đăng ký khuyến mại về khâu chuẩn bị hồ sơ, tài liệu hoặc khách hàng chưa thành thạo về cách tiến hành nộp cũng như những khâu sau đó thì có thể làm hợp đồng ủy quyền cho công tý Luật Minh Khuê, chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng làm điểu đó.

Thời gian để giải quyết cho một đơn đăng ký khuyến mại là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ:

- Trường hợp nộp qua bưu điện thì sẽ căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện,

- Trường hợp nộp trực tiếp thì căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp

- Nếu nộp qua hệ thống dịch vụ thì căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, Sở Công thương tại tỉnh Thái Nguyên sẽ xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; Nếu hồ sơ hợp lệ, không gặp bất kỳ sai sót nào, Sở Công thương sẽ  xác nhận và cấp xác nhận yêu cầu đăng ký khuyến mại

Trong trường hợp có sai sót, không hợp lệ mà cơ quan không xác nhận thì phải nêu rõ lý do và ghi rõ những giấy tờ cần sửa đổi bổ sung theo quy định của pháp luật.

 

3. Sử dụng đăng ký khuyến mại tại tỉnh Thái Nguyên của công ty Luật Minh Khuê.

Luật Minh Khuê sẽ giúp Quý khách hàng tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký khuyến mại đối với các hình thức khuyến mại mang tính chất rủi ro nếu khá cách hàng gặp khó khăn vướng mắc tại một trong các khâu đó thì hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng tiến hành đăng ký khuyến mại.

- Chúng tôi tư vấn về loại hình khuyến mại của khách hàng, lưu ý cho khách hàng những vấn đề liên quan đến khuyến mại cũng như quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi thực hiện đăng ký và tổ chức chương trình khuyến mại.

- Soạn thảo mẫu đăng ký và thể lệ chương trình khuyến mại;

- Hỗ trợ khách hàng trong việc thu thập những hình ảnh, mẫu hàng hóa, sản phẩm đưa vào khuyến mại, cung cấp những thông tin liên quan đến chương trình khuyến mại;

- Thay mặt khách hàng chuẩn bị hồ sơ đăng ký dựa trên những thông tin mà khách ahnfg đã cung cấp, và tiến hành nộp hồ sơ tại Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên.

- Thay mặt khách hàng nhận kết quả từ Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên nếu có vấn đề lỗi sẽ tiến hành thông báo cho khách hàng và tiến hành khắc phục lỗi trước thời hạn. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thông báo cho khách hàng và trả lại quả cho khách hàng. 

- Sau khi nhận được văn bản xác nhận đăng ký khuyến mại của Sở Công thương, chúng tôi sẽ giúp khách hàng công bố và báo cáo kết quả;

- Trường hợp kết thúc chương trình khuyến mại hay khách hàng muốn gia hạn chương tình khuyến mại, hoặc muốn sửa đổi, bổ sung thì chúng tôi cũng sẽ giúp khách hàng thực hiện điều đó.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê vè Thủ tục đăng ký khuyến mại tại tỉnh Thái Nguyên, Nếu có vấn đề thắc mắc, quý khách hàng vui lòng gọi lên tổng đài: 1900.6162 để được Luật sư hỗ trợ trực tuyến về lĩnh vực doanh nghiệp.

Nếu có vướng mắc về chi phí, dịch vụ Đăng ký khuyến mại tại tỉnh Thái Nguyên, khách hàng vui lòng liên hệ quan số điện thoại 0985.465.912 gặp Luật sư Lê Thị Hằng để được hỗ trợ báo phí dịch vụ. Rất mong được sự hợp tác từ Quý khách hàng. Công ty Luật Minh Khuê xin cảm ơn