1. Các hình thức khuyến mại phải đăng ký

Theo quy định của Luật Thương mại năm 2005 thì khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ được thương nhân dùng để tặng thưởng, cung ứng không thu tiền cho khách hàng. Hàng hóa, dịch vụ được thương nhân dùng để khuyến mại có thể là hàng hóa, dịch vụ mà thương nhân đó đang kinh doanh hoặc cũng có khi là hàng hóa, dịch vụ khác. Hàng hóa, dịch vụ được dùng để khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được phép kinh doanh hợp pháp theo quy định.  Doanh nghiệp chỉ được sử dụng hình thức khuyến mại khi được xác nhận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các doanh nghiệp lựa chọn thực hiện khuyến mại trong quá trình kinh doanh để thúc đẩy việc tăng doanh số bán hàng khuyến mại với nhiều hình thức khuyến mại khác nhau như:

- Đưa hàng hóa, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử và không phải trả tiền. Hàng mẫu đưa cho khách hàng, dịch vụ mẫu cung ứng cho khách hàng dùng thử là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp mà thương nhân đang kinh doanh hoặc sẽ kinh doanh trên thị trường. Khi nhận hàng hóa và dịch vụ khách hàng sẽ không phải thanh toán bất kỳ khoản nào. Thương nhân phải chịu trách nhiệm về chất lượng của hàng hóa và dịch vụ và phải thông báo cho khách hàng đầy đủ các thông tin về hàng hóa, dịch vụ;

- Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền. Có thể thương nhân sẽ sử dụng một trong 2 cách phổ biến sau: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Hay tặng hàng hóa, dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ với mức giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ;

- Bán hàng cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một số lợi ích nhất định. Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ kèm theo hàng hóa được bán, dịch vụ được cung ứng là phiếu để mua hàng hóa, nhận cung ứng dịch vụ của chính thương nhân đó hoặc để mua hàng hóa, nhận cung ứng dịch vụ của thương nhân, tổ chức khác. Giá trị tối đa của phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ được tặng kèm theo một đơn vị hàng hóa được bán, dịch vụ được cung ứng trong thời khuyến mại phải tuân thủ quy định hạn mức tối đa về giá trị vật chất dùng để khuyến mại theo quy định;

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố. Nội dung của chương trình phải đùng với quy định và không được trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam. Việc tổ chức chương trình thi và mở thưởng phải công khai có sự chứng kiến của đại diện khách hàng và phải thông báo với Sở Công thương nơi tổ chức thi, mở thưởng trước ngày tổ chức thi, mở thưởng. Trường hợp trương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng dưới 100 triệu đồng thì thương nhân không thông báo cho Sở công thương theo đúng quy định. 

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố;

- Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc giá trị mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc cả các hình thức khác;

- Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật và các sự kiện nhằm mục đích khuyến mại;

- Ngoài ra còn các hình thức khác theo quy định của cơ uqan nhà nước quản lý thương mại chấp nhận.

 

2. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký khuyến mại

Thương nhân thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi tiến hành chương trình khuyến mại. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận: Bộ Công thương có thẩm quyền xác nhận trong trường hợp thương nhân muốn đăng ký chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.

Thương nhân có thể gửi hồ sơ đăng ký chương trình khuyến mại trực tiếp tới  bộ công thương hay có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện hay nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

 

3. Điều kiện thực hiện đăng ký khuyến mại

Chương trình khuyến mại phải được thực hiện hợp pháp, trung thực, công khai minh bạch và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng snar phẩm, dịch vụ, của các thương nhân, tổ chức cá nhân khác. Thương nhân thực hiện khuyến mại phải đảm bảo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trúng thưởng nhận giải thưởng và phải có nghĩa vụ giải quyết các khiếu nại (nếu cos0 liên quan đến chương trình khuyến mại. Thương nhân có trách nhiệm bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại. Việc thực hiện khuyến mại phải đảm bảo:

  • Không đưa điều kiện để khách hàng được hưởng khuyến mại là phải từ bỏ, từ chối hoặc đổi hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức khác;
  • Không so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của bên mình với hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức khác;
  • Không được sử dụng kết quả xổ số để làm kết quả xác định trúng thưởng hay làm căn cứ để tặng thưởng trong chương trình khuyến mại.

Các quy định về sản phẩm, dịch vụ khi tiến hành đăng ký chương trình khuyến mại:

  • Các sản phẩm, dịch vụ không được vượt quá 50% tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đối với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại trong một chương trình khuyến mại hàng hóa, dịch vụ;
  • Áp dụng hạn mức tối đa là 100% giá trị của hàng hóa, dịch vụ khuyến mại đối với từng trường hợp tổ chức chương trình khuyến mại tập trung và các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại;
  • Không áp dụng hạn mức giảm tối đa khi thực hiện khuyến mại do hàng hóa, dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn về giá của nhà nước; hàng hóa thực phẩm tươi sống; hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể hay thay đổi địa điểm kinh doanh, thay đổi ngành nghề sản xuất kinh doanh.

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại hay dùng để khuyến mại không được nằm trong danh mục bị cấm lưu hành tại Việt nam và bị cấm khuyến mại khác theo quy định của pháp luật:

  • Rượu bia, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ; thuốc chữa bệnh cho người kể cả loại thuốc đó đã được phép lưu thông theo quy định của bộ y tế, trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc;
  • Dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục nghề nghiệp công lập;
  • Hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam như: các chất ma túy, các sản phẩm mê tín dị đoan, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật bị cấm,...

Ngoài ra nếu thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại mang tính chất may rủi hay chương trình khuyến mại có sử dụng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin hay các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp nhận thì thương nhân phải tiến hành thủ tục đăng ký khuyến mại tại Sở công thương hoặc Bộ Công thương. Thương nhân thực hiện việc xúc tiến thương mại bằng hình thức trên phải đăng ký nếu không đăng ký thì thương nhân sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng - 30 triệu đồng. Và hành vi không đăng ký chương trình khuyến mại không có hình thức xử phạt bổ sung hay buộc khắc phục hậu quả.

 

4. Thủ tục đăng ký khuyến mại toàn quốc

4.1. Hồ sơ đăng ký khuyến mại toàn quốc

Hồ sơ để thực hiện đăng ký khuyến mại toàn quốc bao gồm:

- 01 đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại;

- 01 Thể lệ chương trình khuyến mại;

- Phương pháp xác định khách hàng trúng thưởng;

- 01 Giấy tờ về chất lượng của sản phẩm, dịch vụ khuyến mại;

- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

- Tài liệu về sản phẩm, dịch vụ dùng để khuyến mại, sản phẩm khuyến mại đáp ứng quy định của pháp luật.

 

4.2. Quy trình tiến hành đăng ký khuyến mại

Để thực hiện được thủ tục đăng ký khuyến mại theo đúng quy định của pháp luật thì thương nhân thực hiện đúng theo quy trình:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ có đầy đủ giấy tờ như trên. Và yêu cầu hồ sơ phải có thông tin về tên thương nhân, tên chương trình, thời gian khuyến mại; cách thức tham gia khuyến mại; Cách xác định trúng thưởng và địa điểm tổ chức chương trình khuyến mại (cần ghi rõ là phạm vi toàn quốc).

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký khuyến mại

Thương nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Bộ công thương). Ngoài ra, thương nhân có thể nộp hồ sơ qu đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

Bước 3: Xét duyệt hồ sơ đăng ký khuyến mại toàn quốc

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ Công thương) sẽ thông báo kết quả cho doanh nghiệp. Nếu thương nhân nộp hồ sơ qua bưu điện thì thời hạn 05 ngày làm việc sẽ được tính từ ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện. Còn nếu thương nhân nộp hồ sơ qua hệ thống dịch  vụ công trực tuyến thì thời hạn 05 ngày làm việc được tính từ ngày ghi nhận trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Nếu hồ sơ hợp lệ thì Bộ Công Thương sẽ gửi công văn xác nhận đăng ký chương trình khuyến mại. Còn trong trường hợp hồ sơ thiếu, chưa hợp lệ và đầy đủ nội dung thì Bộ Công thương sẽ có công văn không xác nhận đăng ký chương trình khuyến mại và có nêu rõ lý do. Doanh nghiệp phải có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung lại hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 4: Công khai thông tin của chương trình khuyến mại

Sau khi thương nhân đã đăng ký vè được xác nhận bởi Bộ Công thương sẽ được công khai bằng văn bản, các thông tin của chương trình khuyến mại  sẽ được công khai trên trang thông tin điện tử hoặc một số hình thức khác có tác dụng tương đương.

 

5. Được chấm dứt chương trình khuyến mại trước thời hạn trong trường hợp nào?

Theo quy định của pháp luật thì thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại sẽ không được chấm dứt hoạt động khuyến mại trước thời hạn đã công bố hoặc đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Trừ một số trường hợp sau đây:

- Chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại do trường hợp bất khả kháng và việc chấm dứt chương trình khuyến mại trước thời hạn phải được thông báo công khai tới khách hàng và cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền;

- Chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại do thương nhân thực hiện khuyến mại hết số lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại hoặc hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, phát hành hết số lượng bằng chứng xác minh trúng thưởng đã công bố hoặc đã được cơ quan quản lý nhà nước xác nhận. Việc chấm dứt chương trình khuyến mại sẽ được thực hiện khi thương nhân đã thực hiện thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và phải đảm bảo đầy đủ quyền lợi khách hàng đã tham gia chương trình;

- Chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại do cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu chấm dứt việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần chương trình khuyến mại của thương nhân. khi thực hiện chấm dứt chương trình khuyến mại hàng háo, dịch vụ thì thương nhân phải thông báo công khai.

 

6. Sử dụng dịch vụ đăng ký khuyến mại toàn quốc của Luật Minh Khuê

 Luật Minh Khuê chúng tôi có đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm thực chiến cùng trình độ chueyen môn cao trong lĩnh vực doanh nghiệp nói chung và đăng ký khuyến mại nói riêng. Chúng tôi tự hào sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm pháp lý chính xác, thuận tiện nhất từ khâu tư vấn, hướng dẫn đến trực tiếp thực hiện soạn thảo hồ sơ, thực hiện các thủ tục pháp lý cho khách hàng. Quý khách hàng chỉ cần cung cấp cho chúng tôi yêu cầu của mình, cung cấp các tài liệu pháp lý cần thiết thì chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng hoàn tất các thủ tục đăng ký. 

Các thủ tục, hồ sơ đăng ký khuyến mại còn rườm rà và mắc những rào cản của pháp lý khiến cho khách hàng gặp khó khăn thì việc sử dụng dịch vụ trọn gói của luật minh Khuê là hoàn toàn đúng đăn và là lựa chọn tốt nhất. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng:

- Tư vấn chi tiết về thủ tục, hồ sơ đăng ký khuyến mại,... báo giá dịch vụ cho khách hàng;

- Tư vấn về loại hình khuyến mại của khách hàng, thời gian khuyến mại phù hợp, quyền và lợi ích của khách hàng nhận được; Lưu ý cho khách hàng những vấn đề liên quan đến khuyến mại;

- Soạn thảo mẫu đăng ký và thể lệ chương trình khuyến mại;

- Hỗ trợ khách hàng trong việc thu thập nhwunxg hình ảnh, mẫu hàng hóa, sản phẩm đưa vào khuyến mại, cung cấp những thông tin liên quan đến chương trình khuyến mại;

- Thay mặt khách hàng chuẩn bị hồ sơ đăng ký dựa trên những thông tin mà khách hàng cung cấp;

- Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ đăng ký khuyến mại toàn quốc. Nếu có vấn đề gì sẽ thông báo cho khách hàng và tiến hành sửa đổi hồ sơ sao cho hợp lệ. Hồ sơ hợp lệ sẽ thông báo tới khách hàng.

- Sau khi  nhận được văn bản xác nhận đăng ký khuyến mại của Bộ Công thương thì chúng tôi sẽ giúp khách hàng công bố và báo cáo kết quả;

- Trường hợp khách hàng muốn kết thúc chương trình khuyến mại hay muốn sửa đổi, bổ sung thì chúng tôi sẽ giúp khách hàng thực hiện việc đó.

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến Thủ tục đăng ký khuyến mại toàn quốc mà Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào về nội dung bài viết hay mọi vấn đề pháp lý khác thì quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn trực tiếp qua tổng đài và được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Nếu quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch  vụ đăng ký khuyến mại cảu chúng tôi thì liên hệ trực tiếp với Luật sư Lê Thị Hằng qua số điện thoại:  0986.36.61.62 để được hỗ trợ báo phí dịch vụ cụ thể. Trong trường hợp cần yêu cầu báo giá dịch vụ đăng ký khuyến mại trên phạm vi toàn quốc hoặc các tỉnh/thành phố trên phạm vi cả nước hãy gửi yêu cầu báo giá dịch vụ qua email: lienhe@luatminhkhue.vn. Rất mong nhận được sự hợp tác, tin tưởng từ quý khách hàng! Xin trân trọng cảm ơn!