1. Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hiện nay

Theo quy định của pháp luật hiện hành, doanh nghiệp có thể chuyển đổi từ loại hình công ty này sang loại hình công ty khác theo các trường hợp sau đây:

- Thay đổi loại hình từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên.

- Thay đổi loại hình từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên.

- Thay đổi loại hình từ Công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên.

- Thay đổi loại hình từ Công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần.

- Thay đổi loại hình từ Công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên.

- Thay đổi loại hình từ Công ty TNHH hai thành viên thành công ty cổ phần.

- Thay đổi loại hình từ Công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên.

- Thay đổi loại hình từ Công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một số loại hình doanh nghiệp không thể chuyển đổi như sau:

- Doanh nghiệp tư nhân không được chuyển thành công ty cổ phần.

- Công ty chỉ có duy nhất 1 thành viên không được chuyển thành công ty cổ phần.

- Công ty chỉ có duy nhất 2 thành viên không được chuyển lên công ty cổ phần.

Ngoài ra, công ty có điều kiện chuyển sang loại hình khác phải chứng minh lại điều kiện đó theo quy định pháp luật. Việc chuyển đổi loại hình chỉ được thực hiện từ doanh nghiệp tư nhân lên trách nhiệm hữu hạn, từ trách nhiệm hữu hạn lên công ty cổ phần. Doanh nghiệp tư nhân không thể chuyển đổi trực tiếp lên công ty cổ phần, mà phải thực hiện theo các bước và điều kiện quy định để đảm bảo tuân thủ pháp luật và sự phù hợp của hoạt động kinh doanh.

 

2. Quy trình cần thực hiện khi thay đổi loại hình doanh nghiệp năm 2023

Khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì không cần thay đổi giấy phép kinh doanh mà chỉ cần chuẩn bị đủ các hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi tại phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở doanh nghiệp, đồng thời sẽ cần thay đổi loại con dấu công ty và mã số thuế của doanh nghiệp, hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp bao gồm:

- Biên bản họp về việc chuyển đổi;

- Quyết định về việc chuyển đổi;

- Giấy đề nghị thay đổi loại hình Công ty;

- Danh sách Thành viên/Cổ đông Công ty;

- Dự thảo Điều lệ Công ty chuyển đổi

- Các tài liệu cần thiết khác

Quy trình cần thực hiện khi thay đổi loại hình công ty như sau:

- Trước tiên doanh nghiệp cần họp Hội đồng cổ đông về việc quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

- Soạn thảo hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty theo quy định của pháp luật

- Đại diện khách hàng nộp hồ sơ chuyển đổi loại hình tới Cơ quan đăng ký kinh doanh

- Đại diện khách hàng nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty sau khi chuyển đổi.

- Tiến hành thủ tục đổi lại Con dấu của Công ty

Lưu ý: Để chuyển đổi mô hình kinh doanh một cách thuận tiện và đúng pháp luật, việc giải quyết vấn đề về tài sản cố định, công nợ là điều cần thiết. Các doanh nghiệp trước khi hoàn thành thủ tục chuyển đổi cần phải cam kết chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa được thanh toán của doanh nghiệp và cam kết sẽ thanh toán đầy đủ trước khi chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp khác.

3. Đăng ký thay đổi loại hình doanh nghiệp có làm thay đổi địa chỉ công ty không?

Theo phân tích về quy trình thực hiện thay đổi loại hình doanh nghiệp nêu trên, có thể thấy rằng những việc cần làm khi thay đổi loại hình doanh nghiệp đó là:

Thay đổi con dấu doanh nghiệp

Theo khoản 2, Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp có quyền tự quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của mình, bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị khác. Hiện tại, không còn bắt buộc phải thể hiện nội dung tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp trên dấu như trước đây. Tuy nhiên, thông thường, doanh nghiệp vẫn ghi nhận các thông tin này trên con dấu của mình.

Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp 2020 đã bãi bỏ quy định về việc thông báo mẫu con dấu với Phòng Đăng ký kinh doanh trước khi sử dụng.

Vì vậy, trong trường hợp con dấu hiện tại của doanh nghiệp đã ghi nhận thông tin tên doanh nghiệp, khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp nên cân nhắc thay đổi mẫu con dấu để đảm bảo sự đồng nhất trong thông tin doanh nghiệp, thuận tiện trong các giao dịch và tránh gây nhầm lẫn. Quản lý và lưu giữ dấu được thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch phải tuân thủ quy định của pháp luật.

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp cần thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là ngày thứ 45 kể từ ngày sự kiện chuyển đổi diễn ra.

Tuy nhiên, trong trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa), nếu doanh nghiệp chuyển đổi và kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế từ doanh nghiệp ban đầu, thì không cần khai quyết toán thuế cho đến thời điểm có quyết định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Thay vào đó, doanh nghiệp sẽ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm tài chính.

Điều này có nghĩa là doanh nghiệp sẽ tiếp tục tuân thủ quy định của pháp luật thuế và thực hiện quyết toán thuế vào cuối năm tài chính như bình thường, trong trường hợp đã chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế từ doanh nghiệp gốc.

Thay đổi thông tin tài sản đăng ký sở hữu bởi doanh nghiệp

Khi thay đổi loại hình doanh nghiệp, điều này đồng nghĩa với việc thay đổi tên của doanh nghiệp, và các tài sản đăng ký sở hữu bởi doanh nghiệp cũng cần phải được thay đổi và cập nhật theo tên mới.

Để thực hiện việc này, doanh nghiệp cần tiến hành các công việc sau đây:

- Đối với giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe: Doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục để cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe khi có thay đổi các thông tin của chủ xe, bao gồm tên chủ xe mới.

- Đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Doanh nghiệp cần thực hiện việc đăng ký biến động đất đai, nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất theo tên mới của doanh nghiệp.

Việc thực hiện các thủ tục trên sẽ đảm bảo rằng tên doanh nghiệp mới được áp dụng chính xác và các tài sản của doanh nghiệp được cập nhật và đăng ký theo tên mới. Điều này rất quan trọng để đảm bảo tính pháp lý và quyền sở hữu của doanh nghiệp trong các giao dịch và quản lý tài sản. Doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định và quy trình được quy định bởi pháp luật liên quan và liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục cần thiết.

Thông báo về việc thay đổi với các cơ quan liên quan đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi loại hình công ty, tên của doanh nghiệp sẽ thay đổi. Tuy nhiên, việc thay đổi tên doanh nghiệp không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Để đảm bảo các tổ chức và cá nhân liên quan có thể cập nhật thông tin về sự thay đổi của doanh nghiệp, doanh nghiệp nên thông báo về việc thay đổi tên doanh nghiệp và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của mình tới các cơ quan có liên quan. Các cơ quan này bao gồm cơ quan thuế, ngân hàng, bảo hiểm, đối tác kinh doanh và các cơ quan quản lý chuyên ngành.

Tuy nhiên, khi thực hiện đăng ký thay đổi loại hình doanh nghiệp, không có sự thay đổi về địa chỉ kinh doanh của công ty. Địa chỉ kinh doanh vẫn được giữ nguyên sau quá trình chuyển đổi.

Tóm lại, việc thay đổi loại hình doanh nghiệp đòi hỏi các bước như thay đổi con dấu doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thay đổi thông tin tài sản đăng ký sở hữu bởi doanh nghiệp và thông báo về việc thay đổi cho các cơ quan liên quan đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Trong quá trình này, địa chỉ kinh doanh không thay đổi.

4. Có được thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ kết hợp với chuyển đổi loại hình công ty không?

Theo Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thì doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cùng với các thủ tục thay đổi khác trong cùng một lần thực hiện thủ tục thay đổi Ddăng ký doanh nghiệp. 

Vậy Doanh nghiệp có thể thực hiện đồng thời thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính cùng với thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Xem thêm: Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam theo luật doanh nghiệp. Khi có thắc mắc, hãy liên hệ đến hotline 19006162 hoặc tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn