Đăng ký việc cha mẹ nhận con là ghi vào sổ đăng kí hộ tịch để chính thức công nhận một người là cha hoặc một người là mẹ của người con trong trường hợp mà vào thời điểm đăng kí khai sinh cho người con thì người đó chưa được khai là cha hoặc là mẹ của người con.

Để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cha, mẹ, con, Luật hôn nhân và gia đình quy định cha mẹ có quyền nhận con nếu trước đây họ chưa được khai là cha hoặc mẹ của người con đó. Khi người không được khai là cha, mẹ của. người con tự nguyện nhận con thì phải có đơn xin nhận con, trong đơn phải có sự đồng ý của người đang nuôi dưỡng người con. Nếu người con đã từ chín tuổi trở lên thì phải có sự đồng ý của người con đó. Ngoài đơn xin nhận con, người xin nhận con phải nộp và xuất trình các giấy tờ như: Giấy khai sinh của người con, sổ hộ khẩu gia đình của người con, Chứng minh nhân dân của người có đơn yêu cầu nhận con, các giấy tờ cần thiết khác chứng minh mối quan hệ cha con, mẹ con của người đó với người con.

Đăng kí việc cha, mẹ nhận con thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người con khi việc nhận con không có tranh chấp. Khi đăng kí việc cha, mẹ nhận con thì cả cha mẹ và người con phải cùng có mặt. Trong trường hợp có tranh chấp về việc cha, mẹ nhận con thì thẩm quyền giải quyết thuộc về Toà án nhân dân.