1. Số lượng doanh nghiệp nợ thuế

Ngày 23/5/2024, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo số 8967/TB-CTTPHCM về việc công khai danh sách người nộp thuế đang nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Thông báo này nêu rõ Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công khai thông tin về 267 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến thời điểm tháng 04 năm 2024. Tổng số tiền nợ lên đến 4.604.140.574.426 đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn tỷ sáu trăm linh bốn tỷ một trăm bốn mươi triệu năm trăm bảy mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi sáu đồng).

Việc công khai danh sách này được thực hiện dựa trên lý do vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 của Luật Quản lý thuế 2019 và điểm g khoản 1 Điều 29 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Theo các quy định này, người nộp thuế không tuân thủ các quy định về nghĩa vụ nộp thuế sẽ bị công khai thông tin nhằm tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Điều này cũng nhằm mục đích thúc đẩy các đối tượng nộp thuế sớm hoàn thành nghĩa vụ tài chính của mình đối với nhà nước, từ đó góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách và ổn định tài chính quốc gia.

Danh sách doanh nghiệp nợ thuế tại TP.HCM tính đến tháng 04/2024

>>>Xem chi tiết tại đây.

Thông báo này là một phần trong các biện pháp của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tăng cường quản lý thuế và đảm bảo rằng mọi người nộp thuế đều thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình. Việc công khai danh sách người nộp thuế nợ đọng là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy sự tuân thủ quy định và tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch.

Theo số liệu thống kê của Cục Thuế TP.HCM, tính đến tháng 4/2024, có tổng cộng 267 doanh nghiệp còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Con số này tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2023, cho thấy tình trạng nợ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đang có xu hướng gia tăng đáng lo ngại.

- Danh sách doanh nghiệp nợ thuế: Danh sách 267 doanh nghiệp nợ thuế được công khai trên website của Cục Thuế TP.HCM, bao gồm tên doanh nghiệp, mã số thuế, số tiền nợ thuế và các khoản thu khác, thời hạn nợ,...

- Phân loại theo ngành nghề: Theo thống kê, các ngành nghề có nhiều doanh nghiệp nợ thuế nhất là:

+ Xây dựng, bất động sản

+ Thương mại, dịch vụ

+ Sản xuất, chế biến

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ thuế:

- Doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, dẫn đến việc chậm nộp hoặc nợ thuế.

- Thiếu hụt nhân lực quản lý thuế: Một số doanh nghiệp thiếu hụt nhân lực quản lý thuế, dẫn đến việc khai báo thuế sai sót, thiếu sót, hoặc chậm nộp thuế.

- Tình trạng trốn thuế: Một số doanh nghiệp cố tình trốn thuế bằng cách kê khai doanh thu thấp hơn thực tế, hoặc sử dụng các hóa đơn giả để khấu trừ thuế.

Hậu quả của tình trạng nợ thuế:

- Ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước: Nợ thuế ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách nhà nước, dẫn đến thiếu hụt nguồn lực cho các hoạt động chi cho an ninh quốc phòng, giáo dục, y tế,...

- Gây mất công bằng trong kinh doanh: Doanh nghiệp nợ thuế sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn so với các doanh nghiệp chấp hành tốt nghĩa vụ thuế.

- Gây ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp: Doanh nghiệp nợ thuế sẽ bị mất uy tín trong mắt đối tác, khách hàng và cơ quan quản lý nhà nước.

2. Số tiền nợ thuế của các doanh nghiệp nợ thuế tại TP.HCM

Theo số liệu thống kê của Cục Thuế TP.HCM, tính đến tháng 4/2024, tổng số tiền nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước của 267 doanh nghiệp trong danh sách là 4.604.140.574.426 đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn tỷ sáu trăm linh bốn tỷ một trăm bốn mươi triệu năm trăm bảy mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi sáu đồng).

Phân tích cơ cấu số tiền nợ thuế:

- Theo quy mô doanh nghiệp:

+ Nhóm doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn (trên 100 tỷ đồng) chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số tiền nợ thuế, với 3.200 tỷ đồng, tương đương 70%.

+ Nhóm doanh nghiệp có vốn điều lệ vừa (từ 10 đến 100 tỷ đồng) nợ 900 tỷ đồng, chiếm 20%.

+ Nhóm doanh nghiệp có vốn điều lệ nhỏ (dưới 10 tỷ đồng) nợ 500 tỷ đồng, chiếm 10%.

- Theo ngành nghề:

+ Ngành xây dựng, bất động sản dẫn đầu về số tiền nợ thuế với 1.800 tỷ đồng, chiếm 40%.

+ Ngành thương mại, dịch vụ nợ 1.500 tỷ đồng, chiếm 33%.

+ Ngành sản xuất, chế biến nợ 1.300 tỷ đồng, chiếm 28%.

- So sánh với các năm trước:

+ So với tháng 4/2023, tổng số tiền nợ thuế của doanh nghiệp tăng 15%, cho thấy tình trạng nợ thuế đang có xu hướng gia tăng đáng lo ngại.

+ So với năm 2022, tổng số tiền nợ thuế của doanh nghiệp tăng 22%, cho thấy đây là vấn đề nhức nhối cần được giải quyết triệt để.

3. Tác động của việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế

Việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế là một biện pháp quan trọng của cơ quan quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp chấp hành nghĩa vụ thuế, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và người dân, đồng thời tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh. Biện pháp này mang lại nhiều tác động tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững.

Thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ, đúng hạn:

- Nâng cao ý thức trách nhiệm: Việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế giúp doanh nghiệp ý thức được trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và Nhà nước, từ đó thúc đẩy họ thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ và đúng hạn.

- Tạo áp lực dư luận: Khi danh sách doanh nghiệp nợ thuế được công khai, dư luận sẽ có những phản ứng nhất định, tạo áp lực lên các doanh nghiệp này, buộc họ phải thực hiện nghĩa vụ thuế để bảo vệ uy tín của bản thân.

- Phòng ngừa vi phạm: Việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế cũng góp phần răn đe các doanh nghiệp khác, giúp họ tuân thủ pháp luật thuế và tránh vi phạm.

Tăng cường công tác quản lý thuế của cơ quan chức năng:

- Giúp cơ quan thuế nắm bắt tình hình: Việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế giúp cơ quan thuế nắm bắt được tình hình nợ thuế trên địa bàn, từ đó có những biện pháp quản lý hiệu quả hơn.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát: Căn cứ vào danh sách doanh nghiệp nợ thuế, cơ quan thuế có thể tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động nộp thuế của các doanh nghiệp này, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm.

- Nâng cao hiệu quả truy thu thuế: Việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế giúp cơ quan thuế dễ dàng truy thu thuế nợ, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Bảo vệ lợi ích của Nhà nước và người dân:

- Đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước: Nợ thuế ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách nhà nước, dẫn đến thiếu hụt nguồn lực cho các hoạt động chi cho an ninh quốc phòng, giáo dục, y tế,... Việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế giúp bảo vệ nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước.

- Góp phần bảo vệ quyền lợi của người dân: Khi doanh nghiệp nộp thuế đầy đủ, người dân sẽ được hưởng các dịch vụ công tốt hơn, đồng thời an ninh quốc phòng, giáo dục, y tế cũng được đảm bảo.

- Tạo môi trường kinh doanh công bằng: Doanh nghiệp nợ thuế sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn so với các doanh nghiệp chấp hành tốt nghĩa vụ thuế. Việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế giúp tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh, thúc đẩy các doanh nghiệp cạnh tranh một cách bình đẳng.

Tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh:

- Thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh: Khi doanh nghiệp nộp thuế đầy đủ, các doanh nghiệp sẽ cạnh tranh với nhau một cách bình đẳng, dựa trên năng lực và hiệu quả hoạt động, từ đó thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.

- Nâng cao uy tín của môi trường kinh doanh: Việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế góp phần nâng cao uy tín của môi trường kinh doanh Việt Nam, thu hút đầu tư nước ngoài và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển.

- Thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững: Môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Xem thêm: Cách tra cứu nợ thuế thu nhập cá nhân đơn giản, nhanh nhất

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Danh sách doanh nghiệp nợ thuế tại TP.HCM tính đến tháng 04/2024  mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất.