1. Quy định pháp luật về xử lý tiền thuế nợ khó thu được

Xử lý đối với tiền thuế nợ khó thu được quy định tại tiểu mục 2 Mục VII Quy trình Quản lý nợ ban hành kèm theo Quyết định 1129/QĐ-TCT năm 2022, cụ thể như sau:

- Nợ khó thu (trừ khoản nợ liên quan đến trách nhiệm hình sự và tiền thuế nợ của người nộp thuế bị cơ quan thuế thực hiện cưỡng chế hóa đơn liên tiếp từ 03 lần trở lên):

Bộ phận Quản lý nợ hoặc bộ phận được giao nhiệm vụ Quản lý nợ sẽ thực hiện lập hồ sơ để khoanh nợ hoặc xóa nợ theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 2 mục VI phần II của Quy trình Quản lý nợ. Việc này đảm bảo các khoản nợ khó thu được xử lý kịp thời và đúng quy định, giảm thiểu tối đa tình trạng nợ đọng thuế kéo dài, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước.

- Nợ khó thu liên quan đến trách nhiệm hình sự và cưỡng chế hóa đơn liên tiếp từ 03 (ba) lần trở lên:

+ Đối với nợ khó thu liên quan đến trách nhiệm hình sự:

Khi có kết luận của cơ quan điều tra hoặc quyết định của Tòa án, nếu người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước, bộ phận Quản lý nợ hoặc bộ phận tham gia thực hiện quy trình sẽ áp dụng các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế để thu hồi tiền thuế nợ. Điều này đảm bảo việc thu hồi nợ thuế được thực hiện nghiêm túc và đúng pháp luật, bảo vệ quyền lợi của nhà nước.

+ Đối với nợ khó thu liên quan đến cưỡng chế hóa đơn liên tiếp từ 03 (ba) lần trở lên:

Bộ phận Quản lý nợ hoặc bộ phận tham gia thực hiện quy trình sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng hoạt động và tình hình áp dụng biện pháp cưỡng chế của người nộp thuế. Các bước cụ thể bao gồm:

Nếu người nộp thuế vẫn sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh hoặc cơ quan thuế không tiếp tục áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, bộ phận Quản lý nợ hoặc bộ phận tham gia thực hiện quy trình sẽ thực hiện phân loại lại và đôn đốc thu hồi nợ.

Nếu có đủ điều kiện và hồ sơ để thực hiện xóa nợ hoặc khoanh nợ, bộ phận Quản lý nợ hoặc bộ phận tham gia thực hiện quy trình sẽ tiến hành xóa nợ, khoanh nợ theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 2 mục VI phần II của Quy trình Quản lý nợ. Việc này giúp giảm bớt gánh nặng nợ đọng thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế phục hồi hoạt động kinh doanh.

2. Quy trình xử lý tiền thuế nợ khó thu được

Quy trình xử lý tiền thuế nợ khó thu được bao gồm các bước sau:

Bước 1: Xác định nợ thuế khó thu được

Cơ quan thuế căn cứ vào các tiêu chí do pháp luật quy định để xác định nợ thuế khó thu được. Các tiêu chí này bao gồm:

- Nợ thuế đã quá thời hạn nộp nhưng người nợ thuế không có khả năng nộp do nguyên nhân bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan. Nguyên nhân bất khả kháng bao gồm thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh... Trở ngại khách quan bao gồm việc người nợ thuế bị tai nạn, ốm đau, mất việc làm...

- Người nợ thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản để nộp số tiền thuế nợ.

- Doanh nghiệp bị giải thể, phá sản mà không còn tài sản để nộp số tiền thuế nợ.

Cơ quan thuế sẽ lập hồ sơ xác định nợ thuế khó thu được theo quy định. Hồ sơ xác định nợ thuế khó thu được phải bao gồm đầy đủ các chứng cứ, tài liệu chứng minh cho từng trường hợp cụ thể.

Bước 2: Xử lý nợ thuế khó thu được

Việc xử lý nợ thuế khó thu được có thể theo một trong các hướng sau:

- Khoanh nợ: Căn cứ vào kết quả xác định nợ thuế khó thu được, cơ quan thuế ban hành quyết định khoanh nợ. Thời hạn khoanh nợ tối đa không quá 3 năm. Trong thời hạn khoanh nợ, người nợ thuế được miễn nộp tiền thuế nợ.

- Xóa nợ: Căn cứ vào kết quả xác định nợ thuế khó thu được và trường hợp người nợ thuế đã nộp đủ số tiền thuế nợ (bao gồm cả số tiền thuế nợ đã được khoanh) vào ngân sách nhà nước, cơ quan thuế ban hành quyết định xóa nợ. Người nợ thuế được miễn nộp số tiền thuế nợ và các khoản tiền liên quan.

- Cưỡng chế thu hồi nợ thuế: Áp dụng đối với trường hợp người nợ thuế không tự nguyện nộp số tiền thuế nợ. Cơ quan thuế phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

- Việc xác định nợ thuế khó thu được phải được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Cơ quan thuế cần có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với nợ thuế khó thu được để tránh thất thoát ngân sách nhà nước.

- Người nợ thuế có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế trong quá trình xử lý nợ thuế khó thu được.

3. Một số lưu ý trong xử lý tiền thuế nợ khó thu được

Việc xử lý tiền thuế nợ khó thu được đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp và nhạy cảm, quá trình này cần được thực hiện chặt chẽ theo quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, công bằng và minh bạch. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng cần được quan tâm:

Cần xử lý tiền thuế nợ khó thu được chặt chẽ trong việc áp dụng quy định pháp luật:

- Việc xác định nợ thuế khó thu được phải căn cứ vào các tiêu chí cụ thể, rõ ràng, thống nhất được quy định tại Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản pháp luật liên quan.

- Hồ sơ xác định nợ thuế khó thu được phải được lập đầy đủ, chính xác, có đầy đủ chứng cứ, tài liệu chứng minh theo quy định.

- Quy trình xử lý nợ thuế khó thu được phải được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

- Việc kiểm tra, giám sát việc xử lý nợ thuế khó thu được cần được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ để kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm.

Tăng cường công tác quản lý thuế:

- Cần thường xuyên rà soát, theo dõi tình hình nợ thuế, nhất là đối với các khoản nợ có nguy cơ trở thành nợ khó thu được.

- Tăng cường công tác đôn đốc thu hồi nợ thuế, áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp người nợ thuế cố tình trốn tránh nộp thuế.

- Có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý thuế, góp phần răn đe, phòng ngừa các hành vi trốn thuế, nợ thuế.

Nâng cao nhận thức của người dân về nghĩa vụ nộp thuế:

- Cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thuế cho người dân để nâng cao nhận thức về nghĩa vụ nộp thuế của bản thân.

 -Phổ biến các quy định về xử lý nợ thuế khó thu được để người dân biết và chấp hành.

- Khuyến khích người dân tham gia giám sát việc quản lý thuế, góp phần phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

Áp dụng các giải pháp công nghệ:

- Sử dụng các phần mềm quản lý thuế hiện đại để nâng cao hiệu quả quản lý thuế, theo dõi tình hình nợ thuế và đôn đốc thu hồi nợ thuế.

- Áp dụng các giải pháp thanh toán thuế trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nộp thuế và hạn chế tình trạng trốn thuế, nợ thuế.

Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng:

- Cần tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế với các cơ quan chức năng có liên quan như công an, tư pháp, dân chính... trong công tác quản lý thuế, xử lý nợ thuế khó thu được.

- Chia sẻ thông tin về người nợ thuế, tài sản của người nợ thuế để có biện pháp xử lý hiệu quả.

- Phối hợp trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thuế và xử lý nợ thuế khó thu được.

Xem thêm: Các biện pháp thu hồi nợ thuế của Tổng Cục Thuế mới nhất?

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Quy định mới về việc xử lý đối với tiền thuế nợ khó ra sao? mà Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất!