1. Luật quy định về nghĩa vụ thuế của thương nhân nước ngoài có văn phòng đại diện

Nghĩa vụ thuế của Văn phòng đại diện doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

* Thuế môn bài:

- Đối tượng nộp thuế: Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC, Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài thuộc đối tượng nộp thuế môn bài.

- Trường hợp miễn thuế:

+ Miễn thuế trong năm đầu thành lập: 

+ Áp dụng cho Văn phòng đại diện mới thành lập (được cấp mã số thuế mới).

+ Miễn thuế trong thời gian doanh nghiệp mẹ được miễn: Nếu doanh nghiệp mẹ được miễn thuế môn bài theo quy định, Văn phòng đại diện cũng được miễn thuế trong thời gian đó.

* Thuế thu nhập cá nhân:

- Đối tượng nộp thuế: Văn phòng đại diện có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của nhân viên làm việc tại Văn phòng đại diện.

- Căn cứ pháp lý:

+ Khoản 1 Điều 1 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007.

+ Điểm b khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

- Lưu ý:

+ Các quy định trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Doanh nghiệp nên tham khảo thêm ý kiến của cơ quan thuế hoặc luật sư để được tư vấn cụ thể về nghĩa vụ thuế của Văn phòng đại diện.

+ Ngoài ra, Văn phòng đại diện còn có thể có các nghĩa vụ thuế khác như thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu,... tùy thuộc vào hoạt động cụ thể.

- Tóm lại:

+ Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam có nghĩa vụ nộp thuế môn bài và thuế thu nhập cá nhân.

+ Có một số trường hợp Văn phòng đại diện được miễn thuế môn bài.

+ Doanh nghiệp cần tham khảo thêm ý kiến của cơ quan thuế hoặc luật sư để được tư vấn cụ thể về nghĩa vụ thuế của Văn phòng đại diện.

 

2. Quy định về thanh toán nợ thuế khi văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động

Theo quy định tại Điều 38 Nghị định 07/2016/NĐ-CP, Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam khi chấm dứt hoạt động có những nghĩa vụ sau:

- Niêm yết công khai thông tin:

+ Văn phòng đại diện phải niêm yết công khai thông tin về việc chấm dứt hoạt động tại trụ sở của Văn phòng đại diện.

+ Thông tin niêm yết cần đầy đủ, chính xác và dễ dàng quan sát, tiếp cận.

- Giải quyết các nghĩa vụ tài chính:

+ Thanh toán các khoản nợ: Văn phòng đại diện phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động, bao gồm:

-> Nợ thuế: Văn phòng đại diện phải hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ thuế trước khi chấm dứt hoạt động. Cần nộp hồ sơ kê khai thuế, thanh toán thuế và hoàn thuế (nếu có) theo quy định của pháp luật về thuế.

-> Nợ khác: Văn phòng đại diện cần thanh toán các khoản nợ khác như: tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,... cho người lao động; các khoản vay, ứng trước,...; các khoản thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ,...

+ Giải quyết quyền lợi cho người lao động: Văn phòng đại diện phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với người lao động đã làm việc tại Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật lao động, bao gồm: thanh toán lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,...; giải quyết chế độ thôi việc,...

- Thực hiện các nghĩa vụ khác: Văn phòng đại diện cần thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật khi chấm dứt hoạt động, ví dụ như: thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; bàn giao tài sản, hồ sơ,...; bảo vệ môi trường,...

- Lưu ý:

+ Doanh nghiệp nước ngoài có trách nhiệm giám sát và đảm bảo Văn phòng đại diện thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khi chấm dứt hoạt động.

+ Việc không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nêu trên có thể dẫn đến việc Văn phòng đại diện bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng nên tham khảo thêm ý kiến của luật sư để được tư vấn cụ thể về các thủ tục và nghĩa vụ liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Nói tóm lại, thương nhân nước ngoài có văn phòng đại diện đã chấm dứt hoạt động phải thanh toán các khoản nợ bao gồm nợ thuế và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định nêu trên.

 

3. Tầm quan trọng của việc tuân thủ nghĩa vụ thuế đối với thương nhân nước ngoài khi hoạt động tại Việt Nam

Việc tuân thủ nghĩa vụ thuế đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với thương nhân nước ngoài khi hoạt động tại Việt Nam, thể hiện qua các khía cạnh sau:

- Thể hiện sự tôn trọng pháp luật và cam kết hoạt động lâu dài:

+ Tuân thủ nghĩa vụ thuế là thể hiện sự tôn trọng đối với pháp luật Việt Nam và cam kết hoạt động kinh doanh lâu dài của thương nhân nước ngoài.

+ Khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp sẽ tạo dựng uy tín, hình ảnh chuyên nghiệp và nhận được sự tin tưởng từ phía các cơ quan quản lý nhà nước và đối tác kinh doanh.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh:

+ Việc tuân thủ nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp tránh được các vi phạm pháp luật, giảm thiểu nguy cơ bị xử phạt, kiểm tra, thanh tra.

+ Doanh nghiệp sẽ được hưởng các ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam, góp phần giảm chi phí hoạt động và tăng lợi nhuận.

+ Khi tham gia đóng góp thuế, doanh nghiệp góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và an toàn cho tất cả các doanh nghiệp.

- Nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường:

+ Doanh nghiệp tuân thủ nghĩa vụ thuế sẽ tạo dựng hình ảnh thương hiệu uy tín, trách nhiệm, thu hút khách hàng và đối tác tin tưởng hợp tác.

+ Khách hàng thường ưu tiên lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của những doanh nghiệp có uy tín, hoạt động minh bạch và tuân thủ pháp luật.

+ Việc tuân thủ nghĩa vụ thuế cũng góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, tạo lợi thế so với các doanh nghiệp vi phạm thuế.

- Góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội:

+ Nguồn thu thuế đóng góp cho ngân sách nhà nước được sử dụng để đầu tư cho các lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống cho người dân.

+ Doanh nghiệp tuân thủ nghĩa vụ thuế thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội văn minh, phát triển bền vững.

- Thúc đẩy thương mại quốc tế và đầu tư nước ngoài:

+ Môi trường đầu tư minh bạch, an toàn và thuận lợi, trong đó việc thực thi luật thuế hiệu quả là một yếu tố quan trọng, sẽ thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam.

+ Việc tuân thủ nghĩa vụ thuế của thương nhân nước ngoài góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh hiệu quả và gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước:

+ Khi các doanh nghiệp, trong đó có thương nhân nước ngoài, tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế, công tác quản lý thuế của cơ quan thuế sẽ được giảm tải, tạo điều kiện để tập trung vào các trường hợp vi phạm, gian lận thuế.

+ Việc tuân thủ nghĩa vụ thuế góp phần cung cấp dữ liệu thuế chính xác, đầy đủ cho cơ quan quản lý nhà nước, phục vụ cho công tác hoạch định chính sách thuế, quản lý kinh tế vĩ mô và giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:

+ Nguồn thu thuế đóng góp cho ngân sách nhà nước được sử dụng để đầu tư cho các lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng tái tạo,... góp phần bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững.

+ Doanh nghiệp tuân thủ nghĩa vụ thuế thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh xanh, văn minh và phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.

Tuân thủ nghĩa vụ thuế là nghĩa vụ và trách nhiệm của tất cả các doanh nghiệp, trong đó có thương nhân nước ngoài khi hoạt động tại Việt Nam. Việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và góp phần vào sự phát triển chung của cộng đồng.

- Ngoài ra, việc tuân thủ nghĩa vụ thuế còn giúp doanh nghiệp:

+ Tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng.

+ Tham gia các chương trình khuyến khích phát triển của Chính phủ.

+ Nâng cao giá trị thương hiệu và thu hút đầu tư nước ngoài.

- Doanh nghiệp nên:

+ Tìm hiểu kỹ lưỡng về luật thuế Việt Nam trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.

+ Sử dụng dịch vụ tư vấn thuế từ các chuyên gia uy tín để đảm bảo tuân thủ đúng nghĩa vụ thuế.

+ Cập nhật thường xuyên các thay đổi về luật thuế và quy định liên quan.

Bằng cách tuân thủ nghĩa vụ thuế một cách nghiêm túc, doanh nghiệp nước ngoài sẽ có thể hoạt động kinh doanh hiệu quả, bền vững và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

 

Ngoài ra, có thể tham khảo: Nghĩa vụ tài chính khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất? Có được nợ thuế khi chuyển đổi đất. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.