1. Các biện pháp thu hồi nợ thuế theo yêu cầu của Tổng cục Thuế tại Công văn 4985/TCT-QLN?

Vào ngày 07/11/2023, Tổng cục Thuế đã phát hành Công văn 4985/TCT-QLN năm 2023, với mục tiêu mạnh mẽ triển khai các biện pháp thu hồi nợ thuế theo yêu cầu của Tổng cục Thuế. Công văn này đã đưa ra một loạt các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường việc thu hồi nợ thuế.

- Trước tiên, đối với các khoản nợ thuế đã được gia hạn theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ, khi thời hạn gia hạn kết thúc, cơ quan thuế sẽ ngay lập tức áp dụng biện pháp đôn đốc và cưỡng chế để thu hồi nợ thuế, đồng thời ngăn chặn sự phát sinh của các khoản nợ mới.

- Các biện pháp tiếp theo tập trung vào việc đôn đốc và cưỡng chế đối với các khoản nợ có khả năng thu, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có số nợ lớn. Tổng cục Thuế đã gửi kèm theo Công văn số 3713/TCT-QLN ngày 22/8/2023 danh sách các doanh nghiệp nợ lớn để hướng dẫn việc thu hồi nợ thuế.

- Đối với những người nộp thuế còn lại, Cục Thuế sẽ tiếp tục thực hiện đôn đốc và cưỡng chế để thu hồi nợ thuế, đồng thời công khai thông tin theo quy định nhằm nâng cao trách nhiệm của người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

- Ngoài ra, để tăng cường hiệu quả thu hồi nợ thuế, công tác tuyên truyền và nhắc nhở người nộp thuế về việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước sẽ được rà soát và tăng cường. Các thông tin liên quan đến biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ thuế sẽ được công khai, nhằm khuyến khích người nộp thuế tự nguyện nộp các khoản nợ của mình.

- Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng tại địa phương sẽ tăng cường hoạt động để đôn đốc thu hồi nợ thuế. Tổ chức làm việc với từng người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn trên địa bàn sẽ được thực hiện để đảm bảo việc thu hồi nợ thuế.

- Công văn 4985/TCT-QLN cũng yêu cầu kiểm tra rà soát lại toàn bộ các trường hợp đã thực hiện khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 (đã hết hiệu lực). Trong trường hợp người nộp thuế đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước, khoản nợ sẽ được hủy bỏ. Tuy nhiên, nếu cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan quản lý thuế phát hiện việc khoanh nợ, xóa nợ không đúng quy định hoặc người nộp thuế đã được xóa nợ mà quay lại sản xuất, kinh doanh hoặc thành lập doanh nghiệp trong vòng 5 năm kể từ ngày xóa nợ, thì cơ quan thuế sẽ tiến hành thu hồi lại số tiền đã được khoanh nợ, xóa nợ.

Tổng cục Thuế đã đề ra các biện pháp và quy định cụ thể để tăng cường việc thu hồi nợ thuế và ngăn chặn tình trạng nợ thuế trong năm 2023. Việc này nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước và tăng cường trách nhiệm của người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

 

2. Quy định về các biện pháp cưỡng chế tiền thuế nợ theo Quy trình cưỡng chế tiền thuế nợ?

Các biện pháp cưỡng chế tiền thuế nợ theo Quy trình cưỡng chế tiền thuế nợ mới nhất, dựa trên Quyết định 1795/QĐ-TCT năm 2022 về Quy trình cưỡng chế tiền thuế nợ, đã được Tổng Cục thuế ban hành nhằm đảm bảo việc thu hồi các khoản tiền thuế nợ một cách hiệu quả. Các biện pháp này bao gồm nhiều phương pháp như sau:

- Trích tiền từ tài khoản và phong tỏa tài khoản của người nộp thuế tại Kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tín dụng khác. Điều này đảm bảo rằng số tiền thuế nợ sẽ được trừ trực tiếp từ tài khoản của người nộp thuế mà không cần thông qua các bước thu thập phức tạp khác.

- Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập của người nộp thuế. Điều này đồng nghĩa với việc các cơ quan thuế có quyền khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập của người nộp thuế để trả nợ thuế.

- Đề nghị hải quan ngừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu của người nộp thuế. Việc này nhằm gây áp lực lên người nộp thuế, khiến họ phải nhanh chóng giải quyết nợ thuế để tiếp tục hoạt động xuất nhập khẩu.

- Ngừng sử dụng hóa đơn. Cơ quan thuế có thể yêu cầu ngừng cấp và sử dụng hóa đơn đối với người nộp thuế để tạo ra sự áp lực và thúc đẩy sự tuân thủ nghĩa vụ thuế.

- Kê biên tài sản và bán đấu giá tài sản kê biên. Cơ quan thuế có thể lập biên bản kê biên tài sản của người nộp thuế, sau đó tiến hành bán đấu giá tài sản này để thu hồi số tiền thuế nợ.

- Thu tiền và tài sản khác của người nộp thuế đang được tổ chức hoặc cá nhân khác giữ. Điều này có nghĩa là cơ quan thuế có quyền thu hồi số tiền thuế nợ thông qua việc thu tiền và tài sản khác mà người nộp thuế đang được một bên thứ ba giữ.

- Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp người nộp thuế không thực hiện nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế có quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người nộp thuế, từ đó gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của họ.

Những biện pháp cưỡng chế tiền thuế nợ này đã được áp dụng để tăng cường tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc thu hồi các khoản tiền thuế nợ, đồng thời tạo động lực cho người nộp thuế tuân thủ nghĩa vụ thuế một cách đầy đủ và kịp thời.

 

3. Quy định về nguyên tắc áp dụng biện pháp cưỡng chế tiền thuế nợ?

Quy định về nguyên tắc áp dụng biện pháp cưỡng chế tiền thuế nợ là một vấn đề quan trọng trong lĩnh vực thuế. Để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong việc thu hồi các khoản thuế nợ, các nguyên tắc sau đây đã được quy định và áp dụng.

- Đầu tiên, đối với việc áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản hoặc phong tỏa tài khoản của người nộp thuế (NNT) tại các cơ sở như Kho bạc Nhà nước (KBNN), Ngân hàng thương mại (NHTM), Tổ chức tín dụng (TCTD), quy định rằng biện pháp này chỉ áp dụng đối với NNT có tài khoản tại các cơ sở này. Tuy nhiên, trong trường hợp cơ quan thuế không có thông tin về tài khoản của NNT hoặc thông tin này không chính xác, cơ quan thuế phải tiến hành xác minh thông tin trước khi áp dụng biện pháp cưỡng chế này.

- Thứ hai, biện pháp cưỡng chế khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập chỉ áp dụng đối với NNT là cá nhân và chỉ áp dụng trong các trường hợp như sau: (1) NNT làm việc tại cơ quan, tổ chức được biên chế; (2) NNT ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 6 tháng trở lên với cơ quan, tổ chức; (3) NNT nhận trợ cấp hưu trí hoặc trợ cấp mất sức từ cơ quan, tổ chức.

- Thứ ba, biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chỉ áp dụng trong trường hợp cơ quan thuế có đủ thông tin và tài liệu xác định rõ rằng NNT đã hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa ít nhất một lần trong vòng 12 tháng. Cơ quan thuế sẽ dựa vào tình hình thực tế của NNT để áp dụng các biện pháp cưỡng chế này một cách phù hợp và hiệu quả.

- Các biện pháp cưỡng chế khác như trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản, khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập, dừng làm thủ tục Hải quan sẽ được thực hiện lần lượt theo trình tự từ trước đến sau, nhằm đảm bảo tính ưu tiên và sự linh hoạt trong quá trình thu hồi nợ thuế.

Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế này phải tuân thủ quyền và trách nhiệm của cơ quan thuế, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế. Để có thông tin chi tiết và quy trình áp dụng biện pháp cưỡng chế tiền thuế nợ, người dân nên tham khảo các quy định của pháp luật thuế và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hỗ trợ và tư vấn.

>> Xem thêm: Nợ thuế có bị truy cứu trách nhiệm hình sự? Khởi kiện đòi tiền vay quá hạn?

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến nội dung bài viết hoặc vấn đề pháp lý, chúng tôi rất mong nhận được sự liên hệ trực tiếp qua hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Đội ngũ chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ nhanh chóng và kịp thời hỗ trợ bạn giải quyết mọi vấn đề.